El Catllar

Notícia

Aprovat el projecte tècnic per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica

El Catllar
Aprovat el projecte tècnic per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica de 40 KW d’autoconsum a l'edifici de l'Escola de Música Municipal i de l'Institut Escolta «L'Agulla».
Mots clau
: energia