El Papiol

Totes les notícies

Comunicat d’Esquerra Republicana El Papiol en relació a l’Aprovació Inicial del Pressupost Municipal 2021

El pressupost recentment aprovat pel govern municipal d’ ERC i Fem El Papiol – JxCat amb el suport de Sumem pel Papiol i l’abstenció de la CUP respon d’una manera i adequada al moment actual, apostant pel suport directe a les persones i al teixit econòmic del municipi. Així doncs  l’augment de la dotació en polítiques socials i la promoció i el suport a l’activitat econòmica seran les principals línies d’actuació del Pressupost 2021. Sota aquestes premisses s’ha elaborat un pressupost on hi destaquen:   Congelació dels impostos locals  per 6è any consecutiu com l’Impost de Béns Immobles (IBI), la taxa d’escombraries o l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica Noves línies de suport al comerç local i al foment de l’ocupació. Augment de les partides d’acció social. Manteniment del suport econòmic i logístic a entitats i equipaments públics (Escola Bressol, CEIP Pau Vila, Biblioteca, Centre Esportiu Municipal (CEM), Escola de Música...) Alhora, és un pressupost que ha de permetre al Papiol encarar els reptes de futur, per aquest motiu també es compta (entre d’altres) amb partides destinades a: Increment d’Inversions en Obra Pública Campanyes de Medi Ambient i Salut Pública Urbanisme amb perspectiva de Gènere Plans d’Igualtat Incorporació figura de tècnic/a de Joventut Estem segurs que aquests son uns pressupostos que vetllen per a la ciutadania. Esquerra Republicana del Papiol  

Segon comunicat d’Esquerra Republicana El Papiol en relació al Consultori Local

Fa aproximadament un mes, el dijous 4 de juny, des d’Esquerra Republicana El Papiol vàrem emetre un comunicat on vam deixar constància que tot i no ser un tema de competència municipal no ens resignàvem a acceptar la situació i els nostres regidors i regidores seguirien treballant tant per revertir la situació, com per facilitat el transport als papiolencs i papiolenques que s’hagin de traslladar al CAP mentre el Consultori Municipal romangui tancat. Tot i no poder concretar encara la data d’obertura definitiva del Consultori, el dimarts 7 de Juliol hi haurà una altre reunió amb la Conselleria de Salut per tractar el tema, veiem amb optimisme i celebrem les accions que el govern municipal ha dut a terme. D’una banda, des de la regidoria de mobilitat s’ha aconseguit que des de l’1 de juliol s’hagin incrementat el nombre d’autobusos entre el Papiol i el CAP la Granja (Molins de Rei) havent-hi 15 busos que baixen de Papiol a Molins i 17 que fan el trajecte de tornada. D’altra, des de la regidoria de Sanitat s’ha aconseguit que a partir del dimecres 8 de Juliol el Consultori Municipal s’obrirà de nou al públic per a fer analítiques. Aprofitem aquest comunicat per destacar la importància que tindrà la construcció d’un Ambulatori que sí que compleixi les condicions òptimes i satisfaci les necessitats de la població. Davant de les consultes que ens feu arribar, podem constatar que tot i la crisi sanitària del Covid19 la construcció de l’Ambulatori segueix endavant, i compta amb el finançament necessari dins dels Pressupostos de la Generalitat. Horaris autobusos: Link Notícies relacionades: http://www.elpapiol.cat/actualitat/notic./actualitat/noticia/lajuntament-del-papiol-facilitara-el-transport-al-cap-la-granja-de-molins-de-rei http://www.elpapiol.cat/actualitat/notic./actualitat/noticia/mes-autobusos-del-papiol-al-cap-la-granja-a-partir-de-dema http://locals.esquerra.cat/elpapiol/article/103162/comunicat-desquerra-republicana-el-papiol-en-relacio-al-consultori-local http://elpapiol.

Comunicat d’Esquerra Republicana El Papiol en relació al Consultori Local

Davant les diferents consultes que se’ns han fet arribar al respecte, i tal i com s’explica en la notícia publicada avui a la pàgina web de l’Ajuntament, volem deixar constància que la reobertura del Consultori Local del Papiol, NO és competència de l’Ajuntament, li correspon a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, que treballa amb criteris estrictament sanitaris. Tot i no ser de competència municipal, no deixarem de requerir de manera URGENT la reobertura del nostre consultori local a les autoritats sanitàries competents. Des del Grup Municipal  fa diverses setmanes treballem i estem en contacte constant amb els responsables per plasmar les necessitats i les característiques de la població del Papiol, que fan necessària la reobertura. També s’està treballant per millorar el transport cap al CAP mentre el Consultori segueixi tancat. Seguim, per tant, amb molta atenció la possibilitat d’obertura del Consultori, doncs vagi per endavant, la nostra voluntat és que aquest es reobri quan abans millor, ara bé, sempre vetllant per la seguretat, benestar i l’atenció òptima de la ciutadania, i que es pugui garantir l’atenció de dos circuits clarament diferenciats: COVID i el NO COVID, i segons ens informen, ara mateix NO es compleixen les condicions òptimes, basades en criteris sanitaris. Som plenament conscients del greuge que representa que el Consultori estigui tancat, però NO podem oblidar que estem davant d’una crisi sanitària mundial i per evidents motius de salut, es requereixen mesures excepcionals. Aprofitem aquest comunicat per destacar la importància que tindrà la construcció d’un Ambulatori que sí que compleixi les condicions òptimes i satisfaci les necessitats de la població. Volem tenir un record per totes aquelles víctimes d’aquesta pandèmia, tant per aquelles persones que ens han deixat, com per als seus familiars i amics, que en molts casos no s’han pogut despedir com haguessin volgut. A totes vosaltres, el nostre més sentit condol i tota la nostra estimació i suport.

Acord per avançar en la majoria de propostes presentades per Esquerra a l’AMB.

A principis de maig, la secció local d’esquerra del Papiol i altres seccions locals de l’àmbit metropolità, vàrem presentar una petició dirigida a la Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La instància tenia l’objectiu de plantejar un seguit de qüestions que consideràvem importants de treballar i obtenir-ne resposta. Les podem sintetitzar en els següents punts:      1. La creació d'una línia d'ajuts econòmics al Tribut metropolità destinada a determinats col·lectius afectats per la crisi socioeconòmica provocada pel Coronavirus.      2. La creació d'una taula, o espai de treball, amb tots els 18 municipis de l’antiga segona corona, per a parlar de les millores pendents d’implementar per part de l’AMB, els convenis de traspàs de servei i els bons socials.      3. La resposta al nou càlcul del tribut per al 2020.      4. L’inici de l’estudi d’una nova fórmula de càlcul més entenedora i equitativa per al 2021.      5. Demanar la suspensió del cobrament del tribut en cas de no ser ateses les peticions anteriors. Aquests dies, diverses seccions locals hem començat a rebre resposta a l’escrit presentat. La resposta la dona el Vicepresident Executiu de l’AMB, Antonio Balmón, en la seva condició de responsable polític de l’àrea de gestió dels assumptes econòmics i fiscals. En la resposta detalla el següent: “...en el darrer Consell Metropolità de data 6 de maig, es va aprovar una declaració institucional, la qual incorporava en l’apartat d’acords, el següent punt: 11) El Govern Metropolità, en el moment que es tinguin clarificats els impactes econòmics en relació a l'execució del pressupost de l'any 2020, formularà una proposta de mesures per fer front a la situació postpandèmia, en relació a l'exercici de les seves competències, compreses a l'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta proposta serà analitzada i informada per una comissió especifica constituïda per representants del conjunt dels grups metropolitans.

Afectacions d'ERTO al Papiol

Segons les dades publicades per l'Observatori del Treball, 505 Persones treballadores residents a El Papiol s'han vist afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació arran de la pandèmia del Covid19. A més, 67 empreses amb seu social al municipi han hagut de presentar un ERTO sent els sectors del Comerç i les Indústries Manufactureres els sectors més afectats. Per aquest motiu, l’equip de govern del Papiol i l’oposició treballen conjuntament per dissenyar un pla que ajudi els propers mesos a pal·liar els efectes negatius que la crisi del coronavirus està deixant i deixarà al Papiol des d’un punt de vista socioeconòmic. S’ha previst inicialment que a través d’aquest pla s’invertiran uns 200.000 € en la recuperació. Es preveu que el pla, que s’està dissenyant, es podrà aprovar a finals de maig. L’elaboració d’aquest pla de xoc en què treballen conjuntament govern amb l’oposició se situa en una tercera fase del pla de gestió municipal de la crisi del covid-19 que està seguint l’executiu papiolenc. Aquest pla es presentarà al llarg de les properes setmanes. Al web municpial trobareu un seguit d'informació que l'OPEP posa a la vostra disposició sobre diferents ajuts socioeconòmics destinats a pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus. http://elpapiol.cat/per-temes/ajuts-crisi-covid-19 Podreu trobar més informació a la web de l'Observatori del Treball: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/mapes_erto/  

ERC del Papiol demana l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i socials al Tribut Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid-19, així com la suspensió del cobrament d'aquest tribut als municipis de la segona corona

ERC del Papiol demana l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i socials al Tribut Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid-19, així com la suspensió del cobrament d'aquest tribut als municipis de la segona corona fins a la concreció de totes les mesures proposades al seu dia per l'AMB. Des d’ERC sempre ens hem manifestat a favor d'un sistema tarifari únic i integrat per a tots els municipis metropolitans. És una reclamació antiga que també sabíem que comportava, lògicament, haver d'assumir un cost: el pagament del Tribut Metropolità. Després de divuit mesos des de l'aplicació del sistema tarifari únic, després d'haver-se girat i cobrat els rebuts del Tribut Metropolità de l'any 2019, encara, ara per ara, no estan integrats els títols socials, no s’han signat tots els convenis econòmics de traspàs dels transports urbans, no existeix cap compromís ferm per part de l’Àrea de Mobilitat i Transport per concretar el pla de xoc i de millores, ni s'ha fet un calendari per al seu desplegament i per acabar no tenim cap notícia de la disposició addicional tercera de l'ordenança fiscal del Tribut Metropolità que exigia per aquest any 2020 un nou càlcul del Tribut a aplicar. Per tot això, exigim de l'AMB l'assumpció de l'exclusiva titularitat i competència del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers per carretera, i reclamem que procedeixi a elaborar en una taula de treball amb els municipis metropolitans, un calendari cert i concret de desplegament d'aquell servei i les seves millores, com exigim l'aplicació de tots els ajuts socials i títols tarifaris als 36 municipis, i un nou càlcul del tribut metropolità, més igualitari i just. Considerem que mentre no es compleixi amb tot allò anteriorment demanat, que es correspon amb les promeses que des de l'AMB es van fer als municipis prèviament a la integració, es vulnerarà els principis d'igualtat de tots els ciutadans metropolitans en l'accés als serveis públics, així com el de solidaritat, d'equilibri territorial i d'equilibri i de cohesió social entre els diferents municipis que en formen part.

Valoració dels actes del 8M al Papiol

Des de la Secció Local d’Esquerra Republicana El Papiol fem una valoració molt positiva dels actes que s’han organitzat des de la regidoria d'Igualtat de l’Ajuntament i des de diverses entitats del poble en motiu del Dia de la Dona, així com de l’assistència de la ciutadania als mateixos. Any rere any, el 8M va tenint més presència al poble, i cada cop són més les iniciatives, actes i entitats que es sumen a la seva commemoració amb diferents accions. En paraules de la regidora d’Igualtat, Sílvia Romero, “Aquest 8 de Març, a El Papiol, totes les dones valentes ens hem fet costat.Apoderades i lluitadores de drets i llibertats, cada vegada som més, més valentes i més visibles. Les jornades organitzades per l'Ajuntament del Papiol amb l'ajut de diferents entitats i partits, així ho demostren”. Aquest passat cap de setmana, s’han organitzat activitats de tot tipus que es van iniciar divendres amb la lectura institucionals del manifest del Dia de la Dona. Dissabte es van celebrar dos partits de futbol femení, un de l’equip infantil del poble i l’altre obert a totes les dones, amb el camp ple de gom a gom, i que va comptar amb una gran participació que va tenyir de lila el camp. Una “masterclass” de defensa personal organitzada pel club d’Arts Marcials va tancar les activitats el diumenge. A més, es va dur a terme la gravació del vídeo "Amb veu de dona" on es dona veu a dones del poble de diverses generacions.  També cal destacar l’impuls que des de la regidoria d’igualtat es vol donar al Casal de la Dona, amb un nou programa de dinamització sociocultural que presentarem ben aviat i que estarà especialitzat en aspectes d'igualtat. Finalment, agrair a aquells que tenim fent-nos costat: gràcies a tots els homes que han compartit i comparteixen aquesta lluita, aixecant la veu amb nosaltres aquest 8 de març de 2020 al Papiol.  

Atac la llibertat d’expressió a Papiol. Tornarem més forts!

Un cop més, i de la mateixa manera que ja va passar durant les eleccions municipals a Papiol, persones o organitzacions no demòcrates han fet del vandalisme una forma totalitària d’atac a la llibertat d’expressió en el nostre municipi. Un cop més, Esquerra Republicana no podem exercir lliurement el nostre dret a propaganda electoral sense que el nostre material de campanya sigui sostret de manera indiscriminada poques hores després d’haver-se penjat o col·locat. Es tracta d’uns fets molt greus que constitueixen un delicte electoral. En aquesta ocasió, denunciem que no només ens han arrancat la pancarta situada al C/Jaume I, sinó que també cartells en els mupis municipals anunciant l’acte d’en Joan Tardà i la Montserrat Vilardosa demà dimecres dia 6 i especialment cartells en polipropilè que vam col·locar en els fanals de l’Avinguda Generalitat. Aquests són espais habilitats per llei, i per tant, el material penjat o col·locat no pot ser tret per cap persona aliena al partit durant tota la campanya electoral. La retirada d’aquests cartells és una actuació que viola l’article 144 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que determina com a delicte infringir les normes legals en matèria de cartells electorals i espais reservats dels mateixos, així com les normes relatives a les reunions i altres actes públics de propaganda electoral. Lamentem que aquests actes de vandalisme es tornin a produir de manera impune en el nostre poble en una campanya electoral com aquesta, on el nostre partit ha fet un esforç per estar a l’alçada del moment i les circumstàncies, tenint en compte, a més, el pacte de les formacions polítiques catalanes respecte a la despesa en publicitat exterior als comicis a les Corts Generals del 10 de novembre de 2019, document que s’adjunta amb aquest comunicat. Condemnem aquests fets i els considerem uns actes de vandalisme i de privació del nostre dret a la llibertat d’expressió.

Esquerra El Papiol s’uneix a la recollida de firmes per a demanar l’ampliació de l’horari d’atenció al CAP.

Esquerra El Papiol s’uneix a la recollida de firmes per a demanar l’ampliació de l’horari d’atenció al CAP.   Des de la regidoria de Sanitat s’està treballant, conjuntament amb la Farmàcia Vilà, en demanar al Departament de Salut l’ampliació de l’horari de visites mediques, especialment durant les vacances d’estiu i hivern. El document es pot firmar durant tot el mes de novembre a la Farmàcia Vilà, en horari comercial.