El Papiol

Notícia

Acord per avançar en la majoria de propostes presentades per Esquerra a l’AMB.

A principis de maig, la secció local d’esquerra del Papiol i altres seccions locals de l’àmbit metropolità, vàrem presentar una petició dirigida a la Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La instància tenia l’objectiu de plantejar un seguit de qüestions que consideràvem importants de treballar i obtenir-ne resposta. Les podem sintetitzar en els següents punts:

     1. La creació d'una línia d'ajuts econòmics al Tribut metropolità destinada a determinats col·lectius afectats per la crisi socioeconòmica provocada pel Coronavirus.

     2. La creació d'una taula, o espai de treball, amb tots els 18 municipis de l’antiga segona corona, per a parlar de les millores pendents d’implementar per part de l’AMB, els convenis de traspàs de servei i els bons socials.

     3. La resposta al nou càlcul del tribut per al 2020.

     4. L’inici de l’estudi d’una nova fórmula de càlcul més entenedora i equitativa per al 2021.

     5. Demanar la suspensió del cobrament del tribut en cas de no ser ateses les peticions anteriors.

Aquests dies, diverses seccions locals hem començat a rebre resposta a l’escrit presentat. La resposta la dona el Vicepresident Executiu de l’AMB, Antonio Balmón, en la seva condició de responsable polític de l’àrea de gestió dels assumptes econòmics i fiscals. En la resposta detalla el següent:

“...en el darrer Consell Metropolità de data 6 de maig, es va aprovar una declaració institucional, la qual incorporava en l’apartat d’acords, el següent punt:
11) El Govern Metropolità, en el moment que es tinguin clarificats els impactes econòmics en relació a l'execució del pressupost de l'any 2020, formularà una proposta de mesures per fer front a la situació postpandèmia, en relació a l'exercici de les seves competències, compreses a l'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta proposta serà analitzada i informada per una comissió especifica constituïda per representants del conjunt dels grups metropolitans.
En aquest sentit us vull comunicar que prenem en consideració les vostres reflexions per incorporar-les al seu anàlisi, i informar-vos que estan previstes fer reunions amb les alcaldies dels 18 municipis”.
 
 
La majoria de les nostres peticions, que vam posar sobre la taula com a secció local, han estat incorporades en els debats dels espais de trobada dels quals formen part els representants dels diferents municipis de l’antiga segona corona, o en reunions en les quals estan representades les quatre formacions del Govern Metropolità (PSC, Comuns, ERC i JxCat); i s’hi està donant resposta des de l’AMB.

     1. Han acordat estudiar una línia d’ajuts econòmics que ha de concretar pròximament l’Àrea d’assumptes econòmics i fiscals de l’AMB

     2. S’han reunit els representants dels 18 municipis de l’antiga corona i els representants polítics i tècnics de les àrees que gestionen Mobilitat i Transports i Serveis Econòmics de l’AMB, en una trobada on han posat sobre la taula la necessitat de concretar i afinar més el calendari de millores. El representant polític de l’àrea de Mobilitat i Transports es va comprometre a concretar més aquest calendari en l’àmbit d’allò que no depengués d’altres administracions.  

     3. S’ha informat als 18 alcaldes i alcaldesses de l’antiga segona corona que a l’estiu es donarà resposta a les propostes per a un nou càlcul plantejades per alguns municipis de cara al 2020. (Recordem en aquest punt, el treball conjunt que estan duent a terme els membres del Govern Local del Papiol d’ERC i JxCat per defensar un càlcul més equitatiu i inferior a l’actual).

     4. Es va informar que ja s’ha iniciat l’estudi de com podria ser aquets tribut el 2021, però que encara és aviat per a presentar les dades.

     5. Finalment es va informar de les quantitats invertides en els municipis de l’antiga corona en el àmbit de la mobilitat i el transport i de la legalitat i necessitat del manteniment del TM per a tots els municipis.  

Tal com hem explicat, des d'Esquerra vam formular la petició per manifestar que hi ha uns punts sobre els quals volem parlar; hem obtingut resposta de parlar-ne i avançar tots plegats, en consens.
Durant tot aquest mandat 2019-2023 haurem de seguir parlant, enraonant, escoltant la resta de grups, entendre les seves raons (molts cops diferents de les nostres), i mirar de veure què podem posar en marxa, què podem concretar; en definitiva, què és possible i que no. Les valoracions pertocaran a final de mandat.

Aquesta crisi ha posat sobre la taula la necessitat de teixir, més que mai, consensos per poder realitzar propostes que puguin ser beneficioses per a la població.
En aquesta situació és evident que qualsevol proposta ha de ser parlada i acceptada per les forces principals i majoritàries a l’AMB: Comuns i PSC, que representen a 60(16 i 44) dels 90 consellers i conselleres, per un tema de consens i de respecte institucional a la casa, al que representen, i al seu paper de màxims representants de la institució.
També, però, la resta de partits de l’acord de Govern de l’AMB: ERC i JxCat que, amb els nostres 14 i 8 respectius consellers i conselleres, ens hem de sentir escoltats, com així ha estat.
Només des de la cerca de consensos i del respecte institucional podrem avançar en temes importants.