El Prat

Notícia

Votem en contra de la Moció per instar a la suspensió temporal de qualsevol iniciativa per a la implantació de zones de baixes emissions al Prat.

#pledelprat
Davant la proposta presentada pel partit de Ciutadans aquest ple de maig ERC El Prat vota en contra.

El partit que proposa la moció fa referència als costos econòmics que suposa el canvi dels cotxes més contaminants. No oblidem el fet que existeixen ajudes per tal d'afavorir el canvi d'un vehicle contaminant per un de més sostenible: bonificació de l'impost de circulació, 2 anys de transport públic gratuït, etc. Si les ajudes actuals les considerem insuficients, treballem des de totes les administracions on tenim representació per tal de millorar i reduir el temps dels desplaçaments en transport públic i busquem tots els ajuts possibles; tanmateix, no deixem de caminar endavant ni un dia més.

Protegim el paisatge i la natura aprofitant el potencial d'allò que ja hem transformat i d'allò que podem transformar.