El Prat

Documents

MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA PER TAL DE GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC BÀSIC

Per aquest motiu ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
1.- Manifestar el seu total rebuig a la presentació del recurs d’inconstitucionalitat per part del govern de l’Estat, per l’atac que representa a les competències  de la Generalitat de Catalunya i pels efectes sobre la part més vulnerable de la població deixant desprotegides a moltes famílies que es troben en aquestes condicions.
 
2.-  Demanar al Govern de l’estat que per tal de no deixar sense cobertura  a aquest col·lectiu, de forma urgent retiri el recurs de d’inconstitucionalitat al decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
 
3.-  Trametre aquests acords al govern de Catalunya, al govern de l’estat i a totes les entitats de la ciutat que actuen en l’àmbit del col·lectiu de famílies en situació de vulnerabilitat.