El Prat

Notícia

PARTICIPA !!!

Article escrit per Sergi Morales

El passat Ple municipal del Prat del 15 de desembre del 2010 es va aprovar definitivament el Reglament de funcionament del Consell Municipal de Joventut del Prat de Llobregat. Va ser aprovat per 24 vots afirmatius i una abstenció, en aquest cas del grup d’Esquerra Republicana del Prat.
L'abstenció activa d’Esquerra té un doble fonament. En primer lloc Esquerra, com a partit republicà, es mostra favorable a la creació d’espais de debat i participació política pel jovent i per qualsevol col·lectiu ciutadà. És per això que no podíem votar en contra, i és per això que de fet ens hagués agradat votar a favor. Tanmateix, precisament perquè som republicans, considerem que aquest espai, sense abandonar el seu caràcter consultiu, ha de ser un òrgan 100% transparent i democràtic, amb una capacitat real de situar temes d'interès juvenil a l'agenda política municipal. És per això que no podíem votar-hi favorablement, ja que el reglament que es va sotmetre a votació presentava clares mancances pel que fa a la transparència, al control democràtic i a la capacitat d’incidència del jovent en les decisions polítiques de l’Ajuntament.
Un exemple d'aquest dèficit el tenim en que només les organitzacions polítiques juvenils amb representació al Ple poden ser presents al Consell de Joventut. Nosaltres, que tenim representació municipal mitjançant Esquerra, no ens veiem afectats per aquesta norma, però que passa amb aquelles joventuts polítiques que no han volgut entrar a fer política institucional a l'Ajuntament? Per més inri, d'entre els sindicats, només Comissions Obreres i UGT podran tenir representació al Consell. Sobre aquests temes les JERC vam presentar esmenes que van ser o bé rebutjades, o bé transaccionades sense el nostre consentiment i en una direcció diametralment oposada a l'esperit amb el que vam plantejar-les.
Així mateix, el govern municipal va rebutjar una esmena de les JERC que hagués habilitat el Consell de Joventut a portar al Ple resolucions sense passar ni pels partits polítics ni per alcaldia, resolucions que els grups municipals haguessin hagut de discutir i votar al Ple. Així, un òrgan que podria haver portat la veu del jovent a l'Ajuntament es limitarà, per contra, a portar la veu de l'Ajuntament al jovent. Un espai que hagués pogut ser de participació es converteix, així, en un espai de propaganda.
Les JERC i Esquerra del Prat vam ser els únics que vam defensar, a les passades eleccions municipals, la creació d’un Consell Municipal de Joventut. Tanmateix, teníem al cap un Consell ben diferent: transparent, democràtic, que servís per a que el jovent tingués una via directa de participació a l'Ajuntament, i no per donar a l'Ajuntament més veu de la que ja té. Col·laborarem amb la millor voluntat possible amb aquest nou Consell, però mantindrem intacta la nostra voluntat de convertir-lo en un òrgan al servei del jovent de la ciutat. I quan es tracta de les JERC, la voluntat sempre es tradueix en acció. Allà hi serem.