El Vendrell

Documents

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOM POBLE-ERC PER A UN PLA D’ACCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DAVANT L’ALLAU D’ANUNCIS DE TANCAMENT D’INDÚSTRIES AL PENEDÈS
Exposició de motius 
L’anunci del tancament de les plantes de Saint Gobain a l’Arboç, Robert Bosch a Castellet i la Gornal, i Calsonic i Alfisa a Santa Margarida i els Monjos, presenta un futur immediat de destrucció de l’ocupació amb incidència directa a tota la vegueria. En total, sumen la pèrdua de més de 600 llocs de treball directes i més del doble en llocs indirectes.
L’impacte negatiu d’aquests anuncis és important pel conjunt de la vegueria però especialment al Baix Penedès, comarca amb un atur cronificat i amb la taxa de desocupació més elevada de Catalunya (19,92%, juny 2020), per desè any consecutiu. 
Els treballadors i treballadores afronten aquests conflictes laborals amb un marc legal que facilita i empara l'acomiadament. L’article 18.3 del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, reformula l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors relatiu als acomiadaments col·lectius. D’aquesta manera amplia les causes econòmiques i organitzatives que permeten dur a terme les extincions massives de contractes de treball; elimina l’obligació empresarial de justificar la racionalitat de la mesura i suprimeix l’autorització prèvia de l’autoritat laboral competent com a requisit per a efectuar un acomiadament col·lectiu.
Això té uns responsables polítics, que són els que van aprovar les contrareformes laborals del 2010 i 2012 (PSOE i PP) i els que les van convalidar (PNB i CiU), però també hem d’atribuir responsabilitat política als qui han estat, i són, als governs posteriors i exercint la titularitat del Ministerio de Trabajo i que, malgrat tímids anuncis interessats per a guanyar votacions parlamentàries i promeses electoralistes, no han emprès el procés normatiu per a derogar-les (PSOE i Unides Podem). Amb aquestes contrareformes laborals s’accelera la destrucció d’ocupació, que a diferència de la crisi de 2008, en què la pèrdua de llocs de treball es va produir en un període de dos anys, l’actual es pot donar en pocs mesos, i tot això partint d’uns serveis públics i prestacions menys accessibles i un estalvi familiar més reduït que el 2008. 
Cal des de totes les administracions fer tot el necessari per evitar aquest tancament i lluitar per tots i cadascun dels llocs de treball afectats.
Davant un escenari que ens aboca a repetir posicionaments similars en contra del tancament d’alguna fàbrica, cal que  les institucions de la comarca, del Penedès i en coordinació amb el govern de la Generalitat tinguin una línia a seguir.
La indústria és, en bona part de les seves activitats, sinònim de feina de més qualitat i estabilitat que la resta de sectors, qüestió per la qual caldria protegir com un tresor. Cal apostar decididament per valoritzar la comarca i fer-ho a patir d’eixos que posin en valor el capital acumulat, per exemple la indústria auxiliar de l’automòbil i d’altres que signifiquin un salt endavant en aquells sectors que estan cridats a protagonitzar les revolucions econòmiques de les dècades vinents. I fer-ho també, incrementant les sinergies amb les comarques del Penedès per enfortir-nos conjuntament en aquests sectors.
La inversió del govern de 15 milions d’euros a Idiada pel desenvolupament de vehicles autònoms i elèctrics ha de representar l’exemple de l’aposta per la renovació del sector industrial. Aquesta és la línia. Cal aprofitar els polígons ben situats i dotats d’infraestructures i serveis que estiguin buits, no per generar parcs temàtics de la logística de zero valor afegit, sinó per travar una estratègia conjunta per aquesta indústria automobilística de futur. La responsabilitat de les administracions i dels governs és fer possibles aquestes oportunitats.  
De la mateixa manera, cal que el Penedès sigui la punta de llança en la transició ecològica i energètica. Aquesta aposta ha d’aportar la generació de llocs de treball qualificats i representar un pas cap al salvament del model de territori de la comarca. L’aposta per les energies netes, com la biomassa, l’eòlica o la solar han de significar un salt endavant industrial i de sostenibilitat. 
En aquest sentit, es necessiten polítiques que facilitin els canvis productius necessaris per a una indústria sostenible i que s’escoltin propostes alternatives que fa anys que s’estan treballant des de diferents organitzacions ciutadanes, com la creació de la Regió Agroalimentària del Penedès, una alternativa que sí que dona l’impuls cap a un model al servei dels reptes socials i ecològics del futur. 
Es pot fer l’aposta per l’empresa pública o processos de nacionalització, constituint empreses públiques que siguin successores de l’activitat realitzada anteriorment per empreses privades.  Tanmateix, en els casos que es donin les condicions necessàries, també pot plantejar-se la continuïtat empresarial a través de cooperatives, és a dir, que els treballadors i les treballadores que estan patint l’anunci d’un tancament empresarial rebin assessorament, facilitats tècniques i econòmiques per continuar amb l’activitat a través de la constitució d’una cooperativa de treball associat. Pel que fa a la continuïtat empresarial, ja sigui a través de gestió pública o gestió cooperativa, es fan necessàries modificacions a la Llei Concursal tant pel que fa a la prelació de crèdits com a no subrogar-se en els deutes.
Al Pla estratègic de desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2017-2022 ja es feia una diagnosi detallada de les febleses i fortaleses de la nostra comarca i proposava unes accions concretes per a dur a terme un Pla de captació d’activitat empresarial amb l’objectiu d’augmentar l’activitat econòmica i l’ocupació. Entre altres propostes indica:
-    Oficina especialitzada en captació i acollida de noves inversions.
-    Organitzacions de visites de grups d’empreses a la comarca.
També es proposa la Millora i posada en valor de Polígons industrials amb accions com:
-    Participació activa en el Pla de Polígons del Penedès liderat per la Fundació ProPenedès, millorar la coordinació amb l’Alt Penedès, el Garraf i l’Anoia en matèria de Polígons Industrials i donar major difusió de resultats d’aquesta coordinació.
-    Elaboració d’un Pla pressupostat i detallat de millora de Polígons Industrials: Telecomunicacions, energia, mobilitat, carrers, accessos, enjardinaments, etc.
-    Posada en valor, millora i promoció de la pàgina web informativa sobre polígons industrials de la comarca.
Després de 3 anys hem de fer autocrítica i reconèixer que no s’està complert gran part de les propostes del Pla. 
Per aquests motius el Grup Municipal de Som Poble-ERC-AM proposa al Ple de l’Ajuntament del Vendrell que s’adoptin els següents acords: 
  1. Instar al govern espanyol a la a derogació, via Real Decreto Ley, de l’article 18.3 del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral pel qual es modifica l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, així com la derogació completa del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrer.
 
  1. Tanmateix també a la derogació íntegra de la Ley 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat del treball.
 
  1. Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar un pla d’acció amb l’objectiu de buscar una sortida per al manteniment dels llocs de treball, per la via de la nacionalització o la cooperativització, que contempli els recursos tècnics, econòmics i financers necessaris per a la seva aplicació immediata.  
 
  1. Instar al CCBP que impulsin totes les accions previstes en el Pla estratègic de desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2017-2022 per tal de captar inversions empresarials privades i millorar els polígons industrials de la nostra Comarca. Que integri criteris de transició ecològica, amb la participació d’actors polítics, econòmics i socials del territori, i que tingui en compte la integració de propostes de desenvolupament que fa anys que s’estan treballant des de la societat civil organitzada, com la creació de la Regió Agroalimentària del Penedès o des d'un acord entre diferents actors com per exemple la indústria auxiliar de l’automòbil elèctric o autònom que aportin un valor afegit, un impuls a la comarca i en línia amb la transició ecològica. En la mateixa línia la creació d’ensenyaments vinculats a aquests sectors econòmics.
 
  1. Donar compte de l’aprovació d’aquesta moció als departaments d’Empresa i Coneixement així com el de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio d’indústria i al Ministerio de Treball del govern d’Espanya, a la vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, i a la delegació del govern de la Generalitat del Penedès i de Tarragona.