El Vendrell

Documents

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE DIVERSES NECESSITATS A SANT VICENÇ DE CALDERS
Després d’haver escoltat a les veïnes i veïns del carrer de Pou de Sant Vicenç de Calders poble, i a petició seva, el nostre grup municipal recull les seves demandes i davant la nul·la capacitat de resposta donada des de fa anys per part de l’Ajuntament de Vendrell, traslladem amb aquesta proposta de resolució un conjunt de demandes per tal de millorar aquest espai de la nostra vila. Creiem que s’ha de donar rellevància a aquest indret al ser un punt de referència històric, patrimonial i també turístic ja que hi ha dues cases autoritzades per Turisme de la Generalitat. Sant Vicenç de Calders i el seu entorn, pel seu bon estat de conservació com a nucli històric de gran interès arquitectònic i paisatgístic, és un dels espais turístics a potenciar del nostre municipi. Aquest nucli urbà que data del segle X, va ser nucli independent fins l’any 1946 any en el qual va passar a formar part del municipi del Vendrell. La seva situació geogràfica, fa que sigui un punt de pas important entre els camins de mar i muntanya del nostre municipi, el que requereix d’un esforç de preservació per part de l’Ajuntament per mantenir-ho com a element històric patrimonial de la nostra vila. A l’anomenada pels veïns, “Plaça del Garrofer”, podem trobar un exemplar de garrofer que alguns veïns diuen que té més de 200 anys. Per aquest motiu, pensem que cal tant datar-ne la seva antiguitat com millorar-ne el seu estat, potenciar les seves possibilitats de desenvolupament i dotar-lo de protecció com element patrimonial, donat que actualment es troba en un estat de deixadesa lamentable. En quan a la plaça, que consta en el POUM com a zona verda, entenem que caldria dignificar-la i incorporar, per exemple, elements d’esbarjo pels infants i de gaudi pel conjunt de la població Pel que fa a la circulació de vehicles en un tram del carrer del Pou, totes les veïnes i veïns d’aquest tram de carrer, han demanat històricament que la circulació sigui restringida només als veïns del carrers, donat el volum d’incidències que es produeixen a causa de la pendent molt pronunciada d’aquest tram, i ara han recollit signatures perquè es pugui fer de forma definitiva. En base a tots aquests arguments, el Grup Municipal de Som Poble-ERC demana al Ple de la corporació que s’adoptin els següents ACORDS: 1. Que s’estudiï, per part del departament corresponent de l’Ajuntament, convertir el c/ del Pou entre els carrers del Rec i del Garrofer en un pas exclusiu de veïns. 2. Que es demani als propietaris dels solars d’aquest nucli el tancament i la neteja d’aquells solars que no compleixin el que estableix la normativa de solars actualment en vigor.
3. Que l’Ajuntament dignifiqui i millori l’espai verd del c/ del Pou en
l’anomenada ”Plaça del Garrofer”per tal que esdevingui un espai públic
del que tothom pugui gaudir. I com a element destacable d’aquest indret,
que es millori l’estat actual i es faci un manteniment periòdic de l’històric
garrofer, a la vegada que s’aconsegueixi conèixer quina és la seva
antiguitat, per tal de poder-lo convertir en un element patrimonial, si
s’escau declarant-lo com a arbre d’interès local.
4. Que des del departament de Via Pública es faci un repàs de les zones
de paviment que comencen a perdre pedres de lluïment, així com un
seguiment de l’estat dels murs de pedra ja que hi ha diversos llocs que
es troben caiguts. Tanmateix que es revisi l’estat actual del banc i es
recuperi l’altre que hi havia fins fa uns anys al c/ Camí del Rec.
5. Que s’augmenti i es millori la neteja setmanal de tot el nucli de Sant
Vicenç, ja que fins ara el serveix consisteix en un treballador amb un
vehicle petit que fa l'escombrada manual i la recollida de papereres.