El Vendrell

Notícia

Dos anys i set mesos sense Consell Escolar Municipal

Salima El Youssoufi Hadri. Secretaria educació i Regidora ERC El Vendrell

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un organisme preceptiu, és a dir, obligatori, de consulta i participació de tots els sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins del terme municipal del Vendrell. Entre d'altres, una de les seves funcions és estudiar la situació escolar del municipi i elaborar propostes per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, en el seu article 173, regula aquest organisme.

El mateix reglament del Consell Escolar Municipal de El Vendrell, aprovat l’any 2004, estableix que s'ha de convocar com a mínim un cop durant el curs escolar. 29 de febrer de 2019 és la data de l'últim CEM celebrat, és a dir, fa 2 anys, 7 mesos i 20 dies que no se celebra.

És curiós que , tenint un alcalde vinculat professionalment al món de l'ensenyament, sent primer professor i després inspector, i per tant, sensibilitzat, en tot el mandat no s'hagi ni convocat ni celebrat ni un sol cop. És curiós també, que quan el nostre grup va demanar per instància la documentació relacionada amb aquest consell, el convoquin d'urgència.

Per altra banda, no podem acceptar de cap manera que la Covid-19 pugui arribar a ser un pretext per no convocar-lo. Com a societat hem hagut de trobat mecanismes de tota mena per adaptar-nos als nous temps, els plens municipals ens són un exemple. I així ha estat en la resta de municipis, l'han seguit celebrant de forma telemàtica.

Precisament, quan més necessària era la celebració del CEM és en temps de pandèmia. Les escoles, els equips directius, els mestres i les mestres, els i les professionals que treballen en les escoles, s'han vist obligats a adaptar-se a canvis de 180 graus. Per tant, tota aquesta comunitat educativa no ha pogut fer les seves aportacions, ni aprendre de les experiències d'altres.

És una autèntica irregularitat, tenint en compte la perceptivitat, i també, tenint en compte les nombroses problemàtiques que tenim com a comarca i com a municipi en matèria d'educació. Celebrem enèrgicament que l'acció del nostre grup hagi servit per recordar al govern municipal la importància de la celebració d'aquest consell. També esperem que no es perpetuï aquesta deixadesa vers la comunitat educativa, i que per tant, es respectin les convocatòries del Consell Escolar Municipal.