Esplugues de Llobregat

Notícia

Posicionament respecte del conflicte obert entre l’Ajuntament i les entitats de lleure per la gestió dels casals d’estiu

Recentment hem sabut que el nostre ajuntament ha decidit canviar el model de gestió dels casals d’estiu per a infants i joves d’Esplugues. Fins ara, i des de feia molts anys, es tractava d’un servei que gestionaven tres entitats d’Esplugues (Espluga Viva, Esplai Espurnes i Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet). Així, fins ara, aquestes entitats signaven un conveni amb l’Ajuntament a través del qual rebien una subvenció anual que tenia la finalitat de finançar aquesta activitat.
 
Amb els canvis que ha decidit l’Ajuntament, el model continua sent extern a l’Ajuntament, però a partir d’ara es fa a través d’una contractació amb concurrència pública. Amb el nou model, doncs, l’activitat dels casals d’estiu deixa de ser considerada una iniciativa cívica i subvencionable de les entitats, i passa a ser considerada un servei públic propi de l’Ajuntament, que al seu torn contracta per gestionar-lo qualsevol empresa o entitat del sector del lleure que vulgui i pugui presentar-s’hi.
 
Les entitats que fins ara gestionaven els casals, les quals feia temps que estaven avisades que això acabaria passant, no s’han presentat al concurs per optar al nou contracte. Acusen l’Ajuntament de posar, amb el nou model, unes condicions econòmiques i de gestió inassumibles. Es consideren bandejades del projecte i no estan d’acord amb el canvi perquè el model que hi havia fins ara funcionava perfectament, anava bé, feien poble, feien barri i tenia una valoració bona per part de les famílies.
 
Entenen també que l’Ajuntament els ha donat suport fins ara i no comprenen el canvi d’actitud. Consideren que el model dels casals d’Esplugues era un exemple d’èxit i qualitat i ara, amb el canvi, s’obre la porta a la mercantilització de l’activitat. Ens expliquen també que per presentar-se al concurs necessitaven endeutar-se molt, perquè cal tenir molts diners al darrere com a garantia (una exigència que amb els convenis fins ara no feia falta). A part, no es fien que, amb el nou model, l’Ajuntament pugui canviar les condicions més endavant d’una manera arbitrària.
 
Per altra banda, l’Ajuntament fa una lectura exclusivament tècnica d’aquest conflicte. El principal argument que esgrimeix per provocar el canvi de model és que d’un conveni entre una entitat i un ajuntament, per la seva naturalesa jurídica, aquest no en pot rebre una contraprestació efectiva. Ens expliquen que els casals d’estiu son una prestació de servei promogut clarament pel consistori, tant pel lideratge, com pels recursos que hi dedica, com per la promoció, i que, per tant, no han tingut més remei que considerar-ho un contracte administratiu.
 
Des d’Esquerra Republicana d’Esplugues lamentem profundament que l’alcaldessa Pilar Diaz, en lloc de buscar solucions a un evident conflicte ciutadà, creï problemes allà on no n’hi havia. Aquest govern municipal novament ha fet gala de la seva manca d’empatia envers les persones, imposant una única visió, la seva, i sense tenir la cintura política suficient per explorar alternatives per fer possible la conciliació dels interessos de totes les parts implicades. La solució era ben senzilla: només calia, tenint en compte que no es tracta d’un servei d’obligat compliment, que l’Ajuntament deixés formalment de prestar-lo. 

Veiem amb preocupació novament un PSC tossut i amb majoria absoluta, que no mostra cap símptoma de voler rectificar, i que està més interessat a parlar de models contractuals, de subvencions i de partides, que no pas de models educatius i de persones. I pensem que, finalment, qui més hi sortirà perjudicat en tot plegat seran els infants i joves d’Esplugues, que perdran una opció de casals d’estiu amb un model propi i de proximitat.
 
Pensem també que hauria valgut la pena que les entitats haguessin intentat presentar-se al concurs públic. Certament les dificultats que se’ls imposava per presentar-s’hi eren majúscules, però també creiem que existien fórmules per superar-les i garantir el model educatiu propi. Creiem que ara, en no haver-s’hi presentat, s’allunya encara més la possibilitat que es mantinguin els casals d’estiu tal com els coneixíem fins ara. 

Des d’Esquerra Republicana considerem que era bo que fossin les entitats de lleure d’Esplugues les que portaven a terme aquest servei perquè tenen un projecte consolidat, i perquè són vocacionals i han demostrat la seva competència durant molts anys. A més, coneixen bé la infància d’Esplugues, ja que la majoria segueix les altres activitats que fan durant el curs.
 
La pública concurrència d’entrada té l’aparença de ser justa, però sabem que també, en ocasions, acaba permetent certs monopolis d’algunes empreses especialitzades a guanyar concursos de cada sector a base de rebentar els preus. I el sector de l’educació en el lleure no n’és una excepció. De fet, la malanomenada ‘Llei Aragonès’, que no es va arribar a aprovar al Parlament a causa del que entenem que va ser una campanya partidista en contra, pretenia corregir aquestes perversions que el sistema permet. 

Finalment, demanem públicament a l’alcaldessa Pilar Díaz que, en lloc d’escudar-se darrere dels tècnics municipals i les lleis, afronti de cara aquesta crisi i faci per manera de trobar una solució, si aquest any ja no és possible, per al següent. Cal evitar l’aprofundiment d’un nou conflicte entre veïns i Ajuntament, que s’hauria pogut evitar amb més treball conjunt i imaginació. Està a les seves mans continuar sent part del problema, o liderar una solució. 

Esplugues de Llobregat 
30 d’abril de 2020