Esplugues de Llobregat

Notícia

de les 13 propostes fetes 4 no van ser acceptades.

Proposta sobre els pressupostos del 2013
 1. Replantejar les dedicacions exclusives dels electes a partir dels projectes de ciutat a desenvolupar, proposta de suprimir dues dedicacions exclusives i canviar-les a dues dedicacions parcials de 80 hores mensuals.
 2. Rebaixa en l’aportació als grups municipals d’un 10% 
 3. Reforma del Reglament Orgànic Municipal en el termini del segon trimestre del 2013
 4. Dedicar una major partida a suplir les beques de menjadors per a infants al marge, o de forma complementaria, de les ja atorgades des del Consell Comarcal, ajudant així a més famílies espluguines que quedin excloses pels barems del Consell Comarcal i amb especial atenció a les famílies monoparentals.
 5. Donar més rellevància i publicitat a les diverses modalitats de menjador social, exercint un major control sobre el seu ús, amb l’habitual col·laboració amb les entitats privades que ja ho gestionen però incentivant el banc d’aliments, en col·laboració amb entitats locals de tota mena al marge de campanyes especifiques i generals que es puguin fer puntualment.  A desenvolupar la concreció.
 6. Plantejar l’oficina de suport al comerç com una eina efectiva sobre la situació del comerç a la ciutat i d’assessorament a la nova emprenedoria sobre la situació comercial de cada barri i oportunitat i recomanació de negoci de nova implantació. A desenvolupar la concreció
 7. Desenvolupar les figueres de les zones comercials, amb col·laboració de les entitats locals i els comerciants de cada zona, per dinamitzar-les sense despesa municipal addicional. A concretar
 8. Congelar les partides destinades a subvencions al teixit associatiu en general amb la mateixa despesa del 2012.
 9. Replantejar coordinadament amb les entitats locals el calendari festiu i d’esdeveniments sectorials de tot tipus, des de actes o esdeveniments culturals, esportius, etc, fins a fires sectorials de tot tipus per aconseguir menys despesa municipal en la celebració d’actes i esdeveniments.  A desenvolupar la concreció
 10. Rebaixar un 20% cada àmbit de les partides municipals destinades a activitats públiques de tot tipus, dintre l’àmbit del capítol II.  A concretar
 11. Aplicar un pla de reducció de residus a desenvolupar en dos anys, per tan de fer una reducció de les tones de residus generades (hàbits de consum i complicitat comercial) creant sensibilització respecte a la recollida selectiva, consum responsable, compostatge i projecte d’horts urbans en diverses modalitats (públic, personal o comunitari, social...) A concretar
 12. Cessió definitiva del complex poliesportiu de La Plana a Duet o denunciar el conveni existent i recuperar La Plana.
 13. Dedicar els plans d’ocupació locals a reparar les vies urbanes en dues direccions concretes, reparació de voravies i eliminació de barreres arquitectòniques, establint un pressupost de despesa en obra (a banda dels sous) d’uns 100.000€.

Us afegim l'enllaç de la Revista "El Pont" on trobareu l'article d'en Jordi Figueras

http://public.esplugues.cat/elpont/elPont208_flippingbook/index.html