Esplugues de Llobregat

Notícia

Mocions conjuntes en motiu del 8 de març dia internacional de les dones treballadores i del dret a decidir

del ple del 20 de març de 2013 destaqeum el següent:
dictamen propossat 'aprovació provisional del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità del conegut casal del Cris o Can Juncadella promogut per la Congragació de los legionarios de Cristo
Esquerra ens oposem al dictamen, en considerar que per una qüestió d'ordre cal primer aprovar el catàleg i l'inventari de protecció de patrimoni del nostra municipi.
dictamen proposant l'aprovació del Pacte per a la dinamització econòmica i l'ocupaió a esplugues .
el passat 13 de desembre es va presentar al Casal Robert Brillas el Pla per a la dinamització econòmica i l'ocupació amb 33 propostes, totes les forces polítiques representades al consistori han sigant aquest pacte amb les aportacions de cadascú d'ells.
En el torn de paraules en les votacions d'aquest punt el nostre regidor Jordi Figueras remarca tal i com va fer el dia de la presentació el fet que que plans com aquest ja haurien d'haver-se fet fa temps i que potser ja és una mica tard, tot i que val més tard que mai.
el punt negre o llastimós és comprovar com majoria de la resta de portanveus es vanaglorien i autoensabonen per l'acord i l'esforç al que s'ha arribat els partits, en aquest sentit és una obligació que els partits ens posem d'acord en temes com aquest, tota la resta es parlar per parlar i resta importancia al tema passant el protagonisme als paritts politics, que per d¡altra banda és la nostra feina i repetim obligació.
Aquest dictamen força dos dictamens més per a la modificació de ordemances fiscal de regulació d'impostos i taxes
moció conjunta en motiu del 8 demarç dia internacional de les dones treballadores

diverses mocions :
de suport a la sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. (CiU, IC-V, ERC-Re-GxE)
pel dret a decidir 8 aquesta presentada pel PSC
i a favor d'acordar la celebració d'una consulta a la ciutadania catalana
(PSC, CiU, IC-V, ERC-Re-GxE)

Cal indicar que el passat ple es va acordar posposar aquestes mocions,  per poder arribar a un major acord en aquest ple.

moció exigint la retirada de l'Avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració
l'atac directe a l'autonomia local treient competencies i actuacions al ajuntaments quan el dèficit públic de les administracions locals és del 4% del total del deute públic.