Esplugues de Llobregat

Notícia

Mocions i preguntes del Grup Municipal d’Esquerra al ple de l’Ajuntament d'Esplugues del mes de Maig 2010

Recull de les mocions i preguntes que el Grup Municipal d'Esquerra ha presentat al Ple de l'Ajuntament d'Esplugues del dia 19 de Maig 2010.


Moció per aplicar la recollida selectiva de residus en els actes públics : (arxiu PDF 9KB.)
Preguntes per escrit per a ser contestades oralment : (arxiu PDF 11KB.)