Esplugues de Llobregat

Notícia

L'equip de govern ataca a en Jordi Figeras davant la manca de capacitat de generar consens

El ple extraordinari sobre el cartipàs de l'ajuntament d'Esplugues, va començar un més després d'una constitució de l'ajuntament inusual on un candidat alternatiu, Jordi Figueras, va empatar a vots amb l'alcaldessa en funcions, que finalment va ser nomenada alcaldessa de ple dret.
Aquest empat pactat per tots els partits de la oposició, volia representar la nova etapa que s'obria acabant amb el poder absolut exercit fins ara. La alcaldessa Pilar Díaz, en declaracions a la premsa apostava per arribar a acords amb qualsevol grup polític, trencant aquesta unitat.
Malgrat tot hem d'agrair a l'alcaldessa i al seu partit, el PSC, ser els principals artífexs d'aquesta aliança, no en contra de ningú, si no en favor de la ciutadania.
Els contactes de curta mira mantinguts per separat i conjuntament amb els grups de la oposició, ja van deixar clar que encara no havien assumit la posició que la ciutadania, a través de les urnes, havia reservat al partit del govern.
En aquest estira i arronsa, on Esquerra+Reagrupament+Gent per Esplugues, amb ICV, CiU i PP, havien arribat a un acord de mínims per començar a parlar de la nova etapa, es van trobar amb la fèrria resistència del PSC.
Unes propostes constructives i gens forassenyades, tenint en compte els temps que corren, que reduïen però no escanyaven.

Amb tot això s'ha arribat al dia del ple sense acord, fins que poques hores abans del ple, es convoca una reunió maratoniana per arribat a algun acord. D'aquesta reunió surt l'acord per portar endavant els punts de l'ordre del dia del ple, (periodicitat dels plens, composició de les comissions informatives, entre d'altres). Malgrat l'acord, diu poc a favor del grup socialista, portar preparat el contingut d'aquest acords, sense tenir la deferència de subministrar una copia als seus interlocutors.

El ple comença amb les fotografies protocol·làries de rigor amb el nou govern. Somriures.
Seguint amb els punts de l'ordre del dia, els primers s'aproven per unanimitat, en formar part de propostes que regulen el funcionament normal de la corporació municipal.
S'informa de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus portaveus, i de les resolucions de l’alcaldia.
La oposició no posa impediment a l'acord delegant atribucions del Ple de l’Ajuntament en la Junta de Govern, acord al que els grups de la oposició al·lega la falta de accés al dictamen corresponent, que curiosament només esta en mans de uns.

En el nomenament de representants en òrgans col·legiats hi ha unanimitat de tots els grups per donar pluralitat a aquests òrgans, quedant pendent de definició les persones als que correspondran aquest càrrecs, llevat del PSC, que ja sabia a qui col·locar en cada lloc. La manera, els tempos i la manca d'entesa per arribar a aquests acords posa e avantatge a l'equip de govern sobre la oposició, que donen la impressió de ser una colla d'arreplegats. Es nota una actitud burleta per un instant?

Davant la proposta de retribucions al personal eventual, on la oposició no sap gairebé que vota per la manca del famosos dictàmens, no tenen més opció que abstenir-se.

Per acabar, arriba el punt on es decideix el règim de dedicació i de les retribucions dels regidors i alcaldessa. Entre el públic assistent al ple un grup de persones van exhibir cartells reclamant una baixada de sous.
A proposta d'Esquerra+Reagrupament+Gent per Esplugues es demana deixar sobre la taula aquest punt per poder debatre al proper ple . La proposta de aplaçar la votació estava més que justificada, davant la absència dels dictàmens, donat que la reunió per negociar els punts de l'ordre del dia han acabat tot just 15 minuts abans del ple. Recordem que la legislació marca que els dictàmens que van a un Ple han d'estar 48 hores abans del Ple a disposició de tots els regidors i regidores. Han passat més de 48 hores des de que va acabar el ple i encara no ha arribat el dictamen corresponent a aquest punt en concret.
S'aprova la proposta d'aplaçar la votació per unanimitat dels i les portantveus Ibáñez, Pons, Haro i Giner.

Malgrat el suport favorable del grup socialista (obligat per no quedar-se sol), en Giner es recrea difonent la retribució d'en Jordi Figueras com a càrrec public (una dada pública, per altra banda), i posant en dubte el compromís del regidor Figueras en les comissions informatives durant l'anterior legislatura. Recordem que les comissions són aquelles reunions, on si ha majoria absoluta, els representants de la oposició són convidats de pedra, on se'ls notifica les decisions que no poden canviar. Ara tot canvia.

Davant d'aquesta maniobra poc elegant, el portant-veu de Convergència i Unió, Roger Pons, va sortir en defensa d'en Jordi Figueras.
Davant de la nova situació de majoria relativa del grup que dona suport al govern, el regidor Figueras, s'ha compromès a donar feina al company de consistori Giner durant les properes comissions.
L'alcaldessa amb una actitud conciliadora, demana una actitud constructiva. Exactament l'actitud constructiva que no ha mancat en els grups de la oposició i ha permès fer front a la supèrbia dels que no es creuen que han perdut la majoria absoluta.

Els diferents grups polítics varem tenir la generositat de no impugnar el Ple per evitar la sensació de que no hi ha govern, per facilitar que el PSC pugui exercir aquest govern malgrat ser els principals culpables de no presentar els dictàmens (responsabilitat del govern) ja que no havien arribat a cap acord amb els diversos grups polítics la setmana anterior. Amb la convocatòria del Ple el PSC volia forçar els acords per acusar directament als partits que formem l'oposició de no deixar-los governar, com si ells no fossin els responsables d'arribar a consensos per fer funcionar l'ajuntament.
L'aliança forjada per la oposició, es reforçada cada cop que fa un moviment un PSC descol·locat i desconnectat de una ciutadania que reclama models d'ètica a les institucions.