Federació de Girona

La proposta d'Esquerra Republicana ha rebut el suport de tots els grups de la Diputació de GIrona

Esquerra impulsa a la Diputació de Girona una moció per poder reinvertir el superàvit municipal en serveis públics i inversions

Esquerra Republicana ha presentat a la Diputació de Girona una moció per tal de demanar al Govern de l’Estat que ‘autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 en serveis públics i inversions prioritàries’. La proposta dels republicans demana que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària i ha rebut el suport de tots els grups amb representació a l’ens provincial.   Tal com recull la moció, el portaveu del grup d’Esquerra a la Diputació de Girona, Pau Presas, afirma que ‘l’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos’.   A l’hora de valorar la mesura, Presas explica que ‘els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs’. Amb xifres a la mà, cal recordar que l’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.   La moció impulsada per ERC i aprovada per la Diputació de Girona arriba després de conèixer que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals. ‘Només es conserva un petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny’, argumenta Presas.   Presas admet que ‘reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui per a serveis públics o bé per a inversions necessàries per al municipi’.

El grup d'Esquerra Republicana de la Diputació de GIrona

Esquerra promou que les companyies subministradores d'energia paguin als municipis per on passen les seves xarxes de transport

Esquerra Republicana ha impulsat una moció a la Diputació de Girona per tal que els municipis puguin cobrar pels trams de xarxes de transport d’energia que travessen els seus termes. Concretament, el document insta a XALOC (organisme autònom de l’ens provincial) que ‘posi a disposició dels municipis un model d’ordenança fiscal i un model d’informe tècnic econòmic que permeti exigir amb plena seguretat jurídica la taxa per l’ús privatiu del domini públic en aquelles instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas i xarxes de telecomunicacions que transcorren per terrenys de titularitat municipal’. La proposta d’ERC ha rebut el suport de tots els grups amb representació a la Diputació de Girona. El portaveu del grup municipal d’ERC a la Diputació de Girona, Pau Presas, explica que ‘amb aquesta moció seguim la tasca que hem iniciat des del grup d’Esquerra, aportant propostes concretes per millorar el finançament dels municipis de la demarcació de Girona, al mateix temps que treballem per acabar amb els privilegis que mantenen determinats oligopolis empresarials com les companyies elèctriques, de telecomunicacions, o les concessionàries d’autopistes tal com va fer el ple passat’. ‘La majoria d’aquestes grans companyies disposen d’importants marges de beneficis i, per tant, simplement demanem que paguin totes les taxes i impostos que els corresponen per dur a terme la seva activitat empresarial igual com demanem a totes les empreses i contribuents de les comarques gironines’, argumenta el portaveu d’ERC a la Diputació de Girona. D’altra banda, Presas recorda que ‘fins ara les ordenances només es regulaven per a les empreses que, fent ús de les xarxes o canonades, presten els serveis de subministrament al propi municipi i aquests resultin d’interès general. A la pràctica afectava només a distribuïdores i/o comercialitzadores, que havien de pagar una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi’.

El grup d'Esquerra Republicana de la Diputació de GIrona

La Diputació de Girona aprova les mocions d’ERC per reclamar el 100% de l’IBI de les autopistes i augmentar la transparència dels ens autònoms

La Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts 23 de gener les mocions impulsades pel grup d’Esquerra Republicana on es demanava treballar perquè els municipis puguin cobrar el 100% de l’IBI de les autopistes i, d’altra banda, millorar la transparència la participació en els organismes i ens autònoms on està representada l’administració. Esquerra ha iniciat una campanya per tot el país per tal que els ajuntaments catalans comencin a cobrar el 100% de l’IBI de les autopistes un cop que el 31 d’agost va finalitzar el benefici del 95% del qual gaudien aquestes infraestructures viàries, concretament l’AP-7, AP-2, C-32 i C-33. 98 municipis catalans (27 gironins) s’han vist perjudicats per aquest benefici fiscal de la concessionària de les autopistes que, anualment, s’ha estalviat 10 milions d’euros que no han anat a parar a les hisendes locals. Durant l’elaboració dels pressupostos municipals d’aquest 2017 alguns municipis ja han inclòs en el capítol d’ingressos el cobrament del 100% de l’IBI de les autopistes, una mesura que ara Esquerra vol estendre a tot el territori. D’altra banda, el plenari també ha donat llum verda, a proposta d’ERC, a la moció per tal d’augmentar la participació i la transparència dels ens autònoms i organismes on la Diputació té participació  

A la presentació de la moció hi han assistit representats d'ERC de la Diputació i de les comarques gironines

Esquerra impulsa a la Diputació i als consells comarcals una moció per millorar el control i la transparència dels ens externs

Esquerra Republicana presentarà a la Diputació de Girona i als consells comarcals de la demarcació una moció per tal de posar en funcionament els mecanismes necessaris per millorar el control i la transparència dels organismes i ens externs en els quals estan representades les institucions.   El president de la Federació Regional d’ERC a Girona, David Mascort, ha presentat la moció acompanyat de representants d’Esquerra de la Diputació i dels consells comarcals de les comarques gironines. Mascort ha explicat que proposen ‘la creació d’una comissió per assolir la major eficiència d’aquests organismes i ens externs. Es tracta d’una moció en positiu per tal de dotar-nos d’eines i instruments que ens permetin ser més eficients en el control i supervisió d’aquests ens’. La comissió es reuniria, com a mínim, un cop l’any.   El president gironí d’ERC ha manifestat que amb els aspectes que inclou la moció ‘aconseguirem millorar la feina que fem nosaltres mateixos, els polítics, i això estem convençuts que serà en benefici de les institucions’   La moció demana en primer lloc que, ja sigui la Diputació o els consells comarcals, elaborin un inventari dels ens autònoms on s’està participat. A partir d’ara cal detectar el percentatge i el grau de participació i clarificar les responsabilitats, deures i obligacions dels càrrecs.   Aquesta propera setmana la moció per a la creació i posada en funcionament de mecanismes de transparència i participació en organismes i ens autònoms ja es portarà als plenaris de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

Diputats del grup d'ERC a la Diputació de Girona

Esquerra impulsa un augment d’1 milió d’€ del Fons de Cooperació de la Diputació destinat als municipis gironins

El grup municipal d’Esquerra Republicana donarà suport al pressupost 2017 de la Diputació de Girona després de les negociacions que s’han dut a terme durant les darreres setmanes i de la incorporació d’algunes de les mesures bàsiques que proposaven els republicans. Dins aquest paquet de millores, des d’ERC volen destacar ‘l’increment d’1 milió d’euros del fons de cooperació local i el compromís d’augmentar aquesta partida amb vista a futurs pressupostos’. Gràcies a aquest augment, tots els municipis gironins veuran augmentada l’aportació del Fons, especialment els que estan a la franja entre 1.000 i 10.000 habitants. El portaveu del grup municipal d’ERC a la Diputació, Pau Presas, afegeix que ‘també esperem que el govern prengui el compromís, que en cas de confirmar-se l’ingrés d’aproximadament de 600.000 euros del cèntim sanitari, com a mínim la meitat d’aquest import, 300.000 euros, es dediquin a incrementar encara més el Fons de Cooperació’. Des d’Esquerra també es mostren satisfets per la incorporació de setze nous treballadors a XALOC, una millora que segons explica Presas ‘permetre donar un servei millor, més ampli, i més eficaç a tots els municipis que tenen delegades les seves competències a aquest organisme’. ERC argumenta que en l’actual context polític aquestes 16 noves places han de servir per ‘enfortir el múscul i la col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya, institució clau per poder culminar amb èxit el procés de construcció de la República Catalana’. La tercera pota bàsica per tal que ERC hi doni suport és l’increment en l’Àrea de Cooperació Local, principalment en les partides referents a Habitatge que incrementen més de 400.000€.   Replantejar el criteri de subvencions Els republicans gironins critiquen l’increment de 500.000€ a les aportacions als consells comarcals, un increment que segons Presas ‘podrien donar molt més servei als municipis i als ciutadans gironins si s’afegissin al Fons de Cooperació Local’.

El grup d'Esquerra Republicana a la Diputació preparant els darrers detalls del ple

Suport unànime de la Diputació a la moció Per una administració responsable impulsada per ERC

La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat la moció Per una administració socialment responsable que ha presentat el grup d'Esquerra Republicana. El document, treballat conjuntament amb els sindicats UGT i CCOO, també està previst que a partir d'ara es traslladi als consells comarcals i ajuntaments de la demarcació. La proposta neix amb el convenciment del lideratge i del paper que ‘les administracions locals i supramunicipals, tenen i han de tenir un paper clau pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una vida digna a tots els seus conciutadans’. La moció proposa, diverses iniciatives per protegir aquells col·lectius més vulnerables així com també sistemes per incentivar les empreses gironines. Alguns exemples passen per potenciar les clàusules socials i ambientals en els procediments de contractació pública, regular les diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que es presten a la ciutadania per potenciar exempcions per a aquelles persones o famílies en situacions vulnerables o donar suport al desenvolupament i el manteniment de les empreses del territori gironí. Paper actiu de la Diputació de GIrona La proposta també inclou la petició per tal que des de la Diputació de Girona elabori una Guia de bones practiques per distribuir als municipis que vulguin fer accions en aquesta línia i, al mateix temps, l’ens provincial també jugarà un paper actiu a l’hora de facilitar contactes i assessorament per a buscar solucions en el cas d’empreses que es trobin en situació de crisi, com processos de deslocalització, ERO o tancament. Per últim, el projecte també inclou una calendarització de trobades, com a mínim anuals, amb els representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la demarcació de Girona per tal d’analitzar plegats  problemàtiques conjuntes, intentar prevenir-les o tractar temes específics que sorgeixin en determinats sectors o territoris.

El grup d'Esquerra Republicana a la Diputació durant el plenari

Esquerra Republicana promou una moció per buscar un acord a l’ERO presentat a l’empresa Nylstar

El grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Girona ha presentat aquest dimarts 2 d’agost una moció per donar suport als treballadors de l’empresa Nylstar de Blanes que pateixen un ERO i, al mateix temps, per posar-se a disposició de totes les parts afectades per exercir d’intermediari. Al text es demana a l’empresa ‘el màxim esforç per redreçar la situació i arribar a un acord satisfactori amb els treballadors i els seus representants’. A la moció es recorda que tot i la creació d’ocupació registrada a Catalunya durant els darrers mesos, l’exercici 2015 es va tancar amb un increment del 9,57% dels afectats per ERO, segons les dades provisionals de la Generalitat que no inclouen tots els expedients registrats al Ministeri d'Ocupació.   Sense anar més lluny, l'any passat, 4.831 empleats van perdre la feina afectats pels ERO presentats, cosa que suposa un augment de 422 acomiadaments. Les dades del ministeri fins al novembre mostren un descens del 2,8%, amb 5.437 afectats, sense tenir en compte els ERO de desembre.   Dins aquesta dinàmica des d’ERC es recorda al text que ‘els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, són els receptors directes de totes les problemàtiques associades a la consecució d'un ERO en el seu territori. Sobretot perquè han d'atendre més assumptes relacionats amb necessitats en serveis socials, habitatge, sanitat, educació... encara que les competències al respecte no li corresponguin legalment’. És a partir d’aquí que hi ha de jugar un paper important la Diputació de Girona com a ‘ens de suport als municipis de la demarcació de Girona’.   El president del grup d’ERC a l’administració provincial, Lluís Sais, explica que ‘des de la Diputació no ens podem quedar impassibles davant l'anunci fet per l'empresa Nylstar de dur endavant un acomiadament de treballadors que, pel nombre de persones afectades, pot comportar el tancament definitiu de l'empresa. La pèrdua de la feina de tants conciutadans pot suposar un important cop per a tota la ciutat de Blanes’.

Tots els grups amb representació a la Diputació hi han donat suport

Esquerra Republicana impulsa a la Diputació de Girona una moció per demanar la dimissió del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz

La Diputació de Girona ha aprovat una moció impulsada pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya on ‘s’exigeix la dimissió del ministre de l’Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz’. Al document també s’emplaça a l’ens provincial a ‘donar suport a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades’. La moció presentada per ERC arriba després de les converses difoses pel diari Público entre Fernández Díaz i l’excap de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on es demostrava la persecució dels poders de l’estat contra Esquerra Republicana i Convergència Democràtica amb la intenció de fer descarrilar el procés d’independència. El portaveu del grup d’ERC a la Diputació de Girona, Pau Presas, ha afirmat que ‘en un estat democràtic i de dret no es pot tolerar que s’utilitzin institucions públiques per realitzar persecucions ideològiques de qualsevol tipus’.