Federació de Girona

Notícia

Esquerra demana que es doti amb urgència de personal l’Oficina d’Estrangeria de Girona davant el col·lapse del servei

Territori
Esquerra Republicana demana que es doti amb urgència del personal necessari l’Oficina d’Estrangeria de Girona davant el col·lapse que pateix. El govern espanyol reconeix, en la resposta de juliol a una bateria de preguntes presentades pel senador per Girona Jordi Martí Deulofeu, que manquen per cobrir un 35% de la plantilla, que suposa un de cada 3 llocs de treball.
El senador ha explicat, segons es detalla en la resposta, que a la manca de personal s’hi suma el volum de treball que han d’assumir els tècnics de l’Oficina. L’Oficina té un volum de feina de 1.951 expedients al mes, dels quals se’n resolen 1.171, el que suposa 71 expedients al mes per treballador. Amb tot, l’Oficina d’Estrangeria de Girona té un dèficit d’aproximadament 275 expedients al mes sense tramitar.

A més, i segons s’argumenta en l’escrit, l’Oficina d’Estrangeria de Girona té el suport de l’Oficina d’Estrangeria de Càceres per tal de resoldre la situació de col·lapse: “Asimismo en 2020 se autorizó una Atribución Temporal de Funciones a un efectivo de la OEX de Cáceres que, desde esta ciudad, presta servicios a la OEX de Girona. Esta medida de deslocalización, que va a continuar en 2021, implica que la OEX de Girona cuente de hecho con 25 efectivos.”
El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha manifestat que és “difícilment comprensible i assumible que una solució estable en el temps sigui que l’Oficina de Càceres tramiti els expedients que aquí no es poden resoldre per manca de personal”. I, en aquest sentit, ha exigit al Ministeri de l’Interior que prengui “mesures urgents” a l’Oficina d’Estrangeria de Girona per poder atendre i prestar un servei públic “com es mereixen” els seus sol·licitants. 
 
“Cal tenir en compte que les persones que requereixen aquest servei sovint viuen situacions de vulnerabilitat i d’una enorme dificultat per no poder regularitzar la seva situació administrativa i, així, accedir en condicions de normalitat a un lloc de treball, estudiar o obtenir el carnet de conduir, per citar només algunes de les problemàtiques”, ha afegit. 
Des d’Esquerra es presentaran diverses iniciatives parlamentàries al Parlament, al Senat i als ajuntaments de la demarcació per pressionar i resoldre la situació d’una oficina infradotada de treballadors. 

En concret, el diputat Jaume Butinyà ha explicat que presentaran una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per instar el Ministeri de l’Interior a “contractar el personal necessari  perquè els expedients d’estrangeria es puguin tramitar dintre d’uns terminis raonables de temps i que, a més a més, es normalitzi l’atenció presencial als ciutadans estrangers”.
 
“El govern espanyol està condemnant la població estrangera que viu a la demarcació de Girona i no troba empara en un resposta diligent de l’Administració General de l’Estat a causa de la inseguretat jurídica al que els aboca un servei que es presta en condicions de precarietat. Obligant-los, fins i tot, a pagar advocats per realitzar uns tràmits que haurien de ser gratuïts si el govern espanyol garantís un servei eficient i eficaç a les persones que viuen a la demarcació”, ha manifestat el diputat republicà, Jaume Butinyà.

En aquest sentit, el grup d’Esquerra Republicana al Senat ja ha presentat una moció a la Comissió d’Interior perquè s’ampliï i es doti de personal l’Oficina de Girona i s’adoptin, entre altres mesures, ​​un mínim de dos dies a la setmana d’atenció presencial.

A més a més, la secretaria de Política Municipal de la Federació Regional de Girona, Maria Puig, ha explicat que portaran el tema als plens municipals a través d’una moció amb l’objectiu d’implicar a totes les administracions locals de la demarcació en la reclamació d’una solució urgent i estable “en un tema tan sensible i de justícia social”.
"La manca de personal i el volum inassumible de feina està provocant una sensació d'angoixa i frustració que pot afectar la salut emocional del personal per no poder arribar a atendre a totes les persones que sol·liciten el servei. A més, l'esforç que suposa assumir aquesta absència de tècnics, els exposa a haver d'assumir riscos que poden derivar en errors", ha conclòs Maria Puig.