Federació de Girona

Notícia

Nil Papiol, alcalde d'Hostalric: "Seguim transformant Hostalric"

Municipis republicans
Dos anys després d’haver pres possessió com a equip de govern hem presentat el compliment del Pla de Mandat. La transformació del programa electoral en Pla de Mandat s’ha concretat en 109 propostes. Un 52% executades ja s’han executat, un 14% estan preparades per executar. I un 33% en estudi o no iniciades.

En dos anys marcats per un temporal glòria i una situació sanitària inimaginable hem sigut capaços de sobreposar-nos a aquestes externalitats i alhora complir amb el contracte que vam assolir amb la ciutadania al maig del 2019.
Podem destacar molts avanços el principal dels quals és l’aposta per la sostenibilitat. Amb la renovació de la totalitat de l’enllumenat municipal per sistemes més eficients. Quan s’hagi finalitzat es preveu un estalvi de 262 tones d’emissió de CO2 i un estalvi econòmic d’uns 60.000€ anuals.

També amb la inauguració d’un equipament clau per la gestió dels residus, la nova deixalleria municipal. Peça indispensable per acollir des de fa mesos el nou sistema de recollida porta a porta. Que ha permès augmentar les xifres de recollida selectiva del 32% al 86% en tant sols uns mesos.

Des del govern municipal seguim compromesos en fer un Hostalric verd, actiu i dinàmic on els veïns i veïnes se sentin orgulloses de pertànyer i viure-hi.