Federació de Girona

Notícia

L’habitatge com a prioritat dels municipis republicans

L’accés a l’habitatge és una prioritat de les polítiques públiques que estan impulsant els municipis republicans a la demarcació de Girona. Des dels ajuntaments governats per Esquerra Republicana s’ha fet un gran impuls durant aquesta primera meitat de mandat per tal de garantir un habitatge digne a joves, persones grans i a col·lectius en risc d’exclusió social, així com, traçar estratègies per facilitar l’accés a habitatge assequible, mobilitzar el parc de pisos buits o impulsar promocions d’habitatge públic.
 
  • Salt 
A Salt s’està desenvolupant un pla de transformació social a través d’una gran inversió amb la creació d’un Parc Municipal d’Habitatge, que està incrementant durant aquest mandat i que es preveu que arribi fins als 300 pisos. Aquest pla de xoc habitacional ha estat i és un referent a nivell de país. Per aquest motiu, els regidor d’habitatge, Àlex Barceló, i l’alcalde Jordi Viñas han participat a la ponència de la tramitació de la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional que està tramitant el Parlament.
 
  • Palamós
L’Ajuntament impulsa la primera promoció de pisos cooperatius en règim cessió d’ú de la demarcació de Girona en sòl municipal. Un model residencial que elimina la propietat privada i aposta per la propietat col·lectiva. A finals de l’any passat l’Ajuntament de Palamós ja va cedir una parcel·la de mil metres quadrats, ubicada a l’avinguda de Catalunya, durant 75 anys a l’entitat cooperativa Sostre Cívic, per fer el bloc d’habitatges.
 
  • Girona
L'Ajuntament de Girona impulsa la construcció de 105 pisos de protecció oficial amb una inversió de 12,5 milions. Les polítiques d’habitatge social s’han reactivat a partir de l’entrada a govern d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Girona. Aquest estiu la regidora Anabel Moya i el vicealcalde Quim Ayats va anunciar un acord amb l’Incasòl per la construcció d’aquests 105 pisos de protecció oficial en uns terrenys de Domeny. Aquesta promoció es convertirà en la primera promoció de protecció oficial que s'aixecarà a la capital en els últims deu anys. Alhora, també s’ha fet una aposta d’inversió de 4 milions d’euros destinat a emergència habitacional i s’aplica la llei de contenció de regulació de preus com a mesura de protecció del dret a l'habitatge.
 
  • Palafrugell
L'Ajuntament de Palafrugell i Sostre Cívic estan impulsant també un projecte d'habitatge cooperatiu després de rescatar un edifici d'un fons d'inversió situat al centre de la ciutat pel dret de tanteig i retracte. El bloc consta de 6 habitatges dos dels quals seran destinats a l'emergència social gràcies a un acord amb l'Ajuntament. A més, aquest desembre s'han adquirit 3 pisos més també pel dret tanteig i retracte ubicats a diferents barris del municipi i el govern municipal té previst que pel 2022 estiguin a disposició del parc municipal per emergència habitacional.
 
  • Figueres
L’Ajuntament de Figueres subvenciona fins al 100% la reforma de pisos vells, sempre que la inversió sigui menor de 20.000 €, per incorporar-los al parc d'habitatge de lloguer. A canvi, els propietaris dels immobles els cediran durant cinc anys per un preu inferior al fixat per l'índex de referència, que a Figueres se situa entre els 450 i els 500 euros depenent de la zona. L’objectiu es detinar-los a col•lectius amb dificultats d'accés al mercat com ara joves i gent gran.

Aquests són només alguns exemples dels molts ajuntaments republicans que estan treballant per fer front a l’emergència. Esquerra Republicana és la força útil per garantir el dret a l’habitatge utilitzant totes les eines al nostre abast per evitar situacions d’exclusió habitacional.