Federació de Girona

Notícia

ERC denuncia que la privatització d’Aigües Ter-Llobregat augmentarà l’espoli de l’aigua de Ter

Els republicans volen mobilitzar el màxim de persones de la societat civil i entitats ecologistes del territori tal i com es va fer amb el riu Ebre en defensa del Ter

Els diputats republicans, Carme Capdevila i Pere Bosch, han denunciat que la privatització d’Aigües Ter Llobregat accentuarà encara més l’espoli de l’aigua del riu Ter que està patint des de fa anys. ‘El riu Ter és un riu sobreexplotat, a causa del transvasament continu d’aigua cap a l’àrea de Barcelona i el poc compliment dels cabals mínims fixats per l’àrea de Girona’, ha explicat Capdevila. Capdevila ha recordat que el 2007, la greu situació de sequera va posar sobre la taula la necessitat de garantir el cabal del Ter a les comarques gironines. ‘Va ser un compromís de tots els partits polítics de reduir a la meitat el volum d’aigua transvasada, fixant un volum màxim de 115 hm³/any d’aigua portada a l’àrea de Barcelona en el 2015. Aquest compromís ha quedat en suspens a causa de la privatització de l’empresa pública d’aigües Ter-Llobregat’, ha dit Capdevila.

Pels republicans, la privatització d’Aigües Ter-Llobregat farà que una empresa privada controli un bé públic com és l’aigua, s’augmentarà el cabal d’aigua transvasat del riu Ter i comportarà una situació de quasi monopoli de la gestió del cicle integral de l’aigua que, sense suficients eines de control, regulació i fiscalització per part de l’Administració concedent pot portar a una posició dominant d’una empresa o grup d’empreses. El resultat, a més, encarirà la factura de l’aigua als usuaris, que poden veure un increment de més del doble de l’actual.

El diputat Pere Bosch, ha explicat que fa uns dies, una representació d’ERC, es va reunir amb representants dels regants, els quals van fer-los arribar les inquietuds. ‘L’objectiu és mobilitzar el màxim de persones del territori en la defensa del riu Ter, tal i com es va fer amb el riu Ebre’. A més a més, també es concensuarà els propers dies un document per tal de presentar mocions als ajuntaments en defensa al riu Ter.

ERC també continuarà exigint que el Govern compleixi el compromís adquirit per al retorn del cabal del Ter a les comarques gironines, fins assolir la garantia d’un subministrament no inferior als 120 hm³/any pel nostre territori, proposarà la inclusió de representants del territori gironí en el Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat. Vetllarem perquè s’impulsi, des del Govern, un projecte que, des d’una visió àmplia i generosa, de reequilibri territorial i amb una perspectiva de conjunt de país contempli la interconnexió de conques hidrogràfiques per tenir un subministrament garantit a tots els territoris. Ens continuarem oposant a la privatització d’ATLL, mentre aquesta tan sols sigui motivada per una simple necessitat financera de la Generalitat i no per criteris de millora de la gestió del cicle de l’aigua.