Federació de Girona

Notícia

La cap de llista per Girona, Carme Capdevila, ho ha explicat a Palamós amb els candidats del Baix Empordà i altres càrrecs d'Esquerra


La cap de llista d’Esquerra per Girona, Carme Capdevila, ha explicat aquest matí a Palamós, acompanyada dels candidats de la comarca del Baix Empordà a les llistes d’Esquerra al Parlament que “el territori, el paisatge, ha de ser per als gironins un element d’orgull i alhora un element que esdevingui motor dels municipis i de l’economia”.Capdevila ha dit que ningú pot negar que el nostre entorn és privilegiat i que hem de fer el possible per mantenir el que tenim. No podem retornar a la “barra lliure” que va fer que en els vint-i-tres anys de govern de Convergència es degradés tant el litoral gironí com en els anys del franquisme.Tampoc podem admetre que hi hagi qui amenaci, com està fent Convergència amb el parc del Montgrí -Baix Ter -Illes Medes , de tirar enrere figures de protecció del nostre entorn que tan ens ha costat d’aconseguir.En aquests moments hem aconseguit que un 30% del territori gironí estigui inclòs dins alguna figura de protecció i s’ha fet una important feina de planejament territorial pendent des de feia trenta anys, hem ordenat per a protegir i hem protegit per a garantir que en un futur les comarques gironines disposin dels espais necessaris per a mantenir l’atractiu que sempre els ha caracteritzat.Aquest atractiu el podem convertir en un motor.Esquerra establirà una nova filosofia en la gestió dels espais d’interès, sota un nou concepte, orientat a que el territori protegit esdevingui un veritable motor de desenvolupament per al territori i vencent les reticències actuals.Cal trencar la tendència actual de relacionar la protecció del territori amb un fet negatiu per a qui hi viu i impedir que es vegi la protecció com una imposició feta des de Barcelona.Tenim exemples d’èxits aconseguits en la protecció del paisatge i es tracta de transposar aquests èxits en la resta d’espais protegits.Esquerra proposa una bateria de propostes que han d’assegurar aquests nous èxits:- Unificarem els sistemes i mètodes de gestió dels espais protegits, expandint les bones pràctiques de gestió que han significat un èxit a tots els espais protegits gironins i evitant la disparitat de criteris que aboquen a errors en alguns d’aquests espais.

- Establirem estratègies de desenvolupament en tots els sectors protegits, fins aconseguir que la gent que viu en aquests espais acabin considerant-los com una oportunitat única de desenvolupament i de potenciació de les activitats tradicionals agrícoles, ramaderes o pesqueres.

- Assegurarem la presència dels sectors agrícoles i dels representants locals en els consorcis i altres òrgans de gestió dels espais protegits.

- Forçarem l’eficiència dels recursos que les Administracions dediquen als espais protegits mitjançant una gestió conjunta d’aquelles que coincideixen en un determinat espai (Girona/Barcelona/Catalunya Nord).Tot això ens ha de portar a promoure una marca única de la natura i del paisatge gironí, que ens porti a una promoció conjunta i més eficient dels nostres espais protegits i que faciliti, per tant, la identificació i explotació d’aquest actiu , característic i únic, i el seu retorn en beneficis econòmics i de qualitat de vida als gironins que hi viuen.