Federació de Girona

Notícia

Esquerra posa com a exemple la gestió dels republicans a l’Ajuntament d’Amer com a exemple de gent honesta en la política


Els diputats Pere Vigo i Pere Bosch, diputats i membres de la Comissió del Cas Palau, han posat d’exemple la gestió d’Esquerra a l’Ajuntament d’Amer com a exemple de gent honesta en la política. Tan Bosch com Vigo han destacat la figura de l’exalcalde d’Amer, Xavier Targa, el qual ell i el grup d’Esquerra han treballat i treballen en la denúncia de les irregularitats urbanístiques del municipi.

Pere Vigo ha destacat que Esquerra és un dels pocs partits polítics que pot presentar-se amb les mans ben lliures en aquestes eleccions i que CiU i PSC han de donar explicacions de totes les trames on estan ficats. “Ningú ens pot donar lliçons sobre “regeneració democràtica”. Rés de nou està inventat, doncs Esquerra hem demostrat que és ben possible fer una política honesta i transparent.”


Bosch ha explicat que els darrers casos de corrupció que han afectat institucions i representants polítics han fet pagar justos per pecadors i han contribuït al descrèdit de la classe política.

Esquerra ha estat sempre un exemple de transparència i de valentia contra la corrupció i les males pràctiques en la política i per això ens presentem com a “gent honesta a la política”.

Algunes opcions polítiques advoquen per la “regeneració democràtica”, quan això Esquerra ja ho està practicant des de sempre.

Des de l’any 2003 hem impulsat un seguit d’iniciatives per afavorir la radicalitat democràtica i la transparència en la política (prohibició de les donacions anònimes, creació de l’Oficina Antifrau, Llei d’incompatibilitats d’alts càrrecs de la Generalitat ...).

Aquesta honestedat és una característica inherent a Esquerra i la seva gent. I per això continuarem proposant noves línies d’actuació, per tal de tornar la política al lloc que li correspon, apropar-la a la ciutadania i aconseguir que hi hagi més diàleg i més transparència en l’esfera pública.

1. Llei de transparència i accés a la informació pública

La millor manera de combatre la corrupció és adoptant mecanismes de prevenció dins del sistema institucional i polític. Mesures que incrementin la responsabilitat, la transparència, la rendició de comptes, i en definitiva, la democràcia.
Un d’aquests mecanismes és la Llei de la transparència i accés a la informació pública, que va néixer als Estats Units i a Suècia cap als anys 60, i que ha culminat amb lleis modèliques com la del Regne Unit, vigent des del 2005. Aquesta Llei té per objectiu apoderar als ciutadans per a poder exercir el dret a rebre la rendició de comptes dels poders públics.
2. Pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública

El Pacte d'Integritat (PI) és una eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l'àmbit de la contractació pública.
Es tracta d'un procés que inclou un acord entre un govern o un departament del govern i tots els licitadors per a un contracte del sector públic. El PI estableix els drets i obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborns, ni participarà amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors estan obligats a revelar totes les comissions i despeses similars pagats per ells en relació amb el contracte.
3. Òrgan únic de contractació pública
Significa la centralització de les compres de l’administració pública mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la transparència en les contractacions.
Aquesta centralització evita que l’administració tingui centenars d’òrgans de contractació de difícil fiscalització, disminueix els casos de corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és públic i els ciutadans poden fer el seguiment a través de plataformes electròniques.