Federació de Girona

Notícia

Esquerra promou que les companyies subministradores d'energia paguin als municipis per on passen les seves xarxes de transport

Diputació de Girona
El grup d'Esquerra Republicana de la Diputació de GIrona
El grup d'Esquerra Republicana de la Diputació de GIrona
Esquerra Republicana ha impulsat una moció a la Diputació de Girona per tal que els municipis puguin cobrar pels trams de xarxes de transport d’energia que travessen els seus termes. Concretament, el document insta a XALOC (organisme autònom de l’ens provincial) que ‘posi a disposició dels municipis un model d’ordenança fiscal i un model d’informe tècnic econòmic que permeti exigir amb plena seguretat jurídica la taxa per l’ús privatiu del domini públic en aquelles instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas i xarxes de telecomunicacions que transcorren per terrenys de titularitat municipal’. La proposta d’ERC ha rebut el suport de tots els grups amb representació a la Diputació de Girona.

El portaveu del grup municipal d’ERC a la Diputació de Girona, Pau Presas, explica que ‘amb aquesta moció seguim la tasca que hem iniciat des del grup d’Esquerra, aportant propostes concretes per millorar el finançament dels municipis de la demarcació de Girona, al mateix temps que treballem per acabar amb els privilegis que mantenen determinats oligopolis empresarials com les companyies elèctriques, de telecomunicacions, o les concessionàries d’autopistes tal com va fer el ple passat’.
‘La majoria d’aquestes grans companyies disposen d’importants marges de beneficis i, per tant, simplement demanem que paguin totes les taxes i impostos que els corresponen per dur a terme la seva activitat empresarial igual com demanem a totes les empreses i contribuents de les comarques gironines’, argumenta el portaveu d’ERC a la Diputació de Girona.

D’altra banda, Presas recorda que ‘fins ara les ordenances només es regulaven per a les empreses que, fent ús de les xarxes o canonades, presten els serveis de subministrament al propi municipi i aquests resultin d’interès general. A la pràctica afectava només a distribuïdores i/o comercialitzadores, que havien de pagar una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi’.