Federació de Girona

Notícia

Esquerra impulsa a la Diputació de Girona una moció per poder reinvertir el superàvit municipal en serveis públics i inversions

Diputació de Girona
La proposta d'Esquerra Republicana ha rebut el suport de tots els grups de la Diputació de GIrona
La proposta d'Esquerra Republicana ha rebut el suport de tots els grups de la Diputació de GIrona
Esquerra Republicana ha presentat a la Diputació de Girona una moció per tal de demanar al Govern de l’Estat que ‘autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 en serveis públics i inversions prioritàries’. La proposta dels republicans demana que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària i ha rebut el suport de tots els grups amb representació a l’ens provincial.
 
Tal com recull la moció, el portaveu del grup d’Esquerra a la Diputació de Girona, Pau Presas, afirma que ‘l’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos’.
 
A l’hora de valorar la mesura, Presas explica que ‘els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs’. Amb xifres a la mà, cal recordar que l’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.
 
La moció impulsada per ERC i aprovada per la Diputació de Girona arriba després de conèixer que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals. ‘Només es conserva un petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny’, argumenta Presas.
 
Presas admet que ‘reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui per a serveis públics o bé per a inversions necessàries per al municipi’.