Federació de Lleida

Notícia

Esquerra Republicana demana accelerar al màxim la tramitació dels ajuts compromesos a la Taula Agrària per a les explotacions fructícoles afectades per les gelades de l’abril

Meritxell Serret: ‘Són necessàries mesures preventives i actuacions que donin les màximes garanties i confiança al sector agrari davant els riscos d’aquestes situacions i cal tenir la màxima capacitat per poder aplicar polítiques pròpies’

 
El grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat una Proposta de Resolució, per a ser aprovada a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya, per a donar suport a la pagesia que va veure afectades les seves explotacions agrícoles per les gelades de principis d’abril de 2022. Alhora, promou accions necessàries pel sector agroalimentari català que veu com, a les crisis de preus i sanitàries, s’afegeix una crisi climàtica que, entre altres danys, ha provocat un tercer any consecutiu de fortes gelades.
 
La Proposta dels republicans demana que s’accelerin al màxim els ajuts de 40 milions d’euros al sector compromesos a la Taula Agrària, així com agilitzar qualsevol altre ajut previst. També en aquest sentit, es demana accelerar tota la tramitació per tal que les cooperatives i instal·lacions hortofructícoles afectades s’acullin i percebin correctament els ERTO’s per causa de força major; disposar de línies de finançament amb interessos bonificats suficients per proveir liquiditat als afectats; estudiar l’ampliació de les operacions financeres vinculades al Contracte Global d’Explotació amb dos anys de carència, ja sigui mitjançant l’Institut Català de Finances o establint convenis amb les entitats financeres; i, també, activar i fer seguiment de tots els mecanismes per tal que, a conseqüència d’imprevistos com aquest, no disminueixi la disponibilitat dels fons cofinançats de què disposen les agrupacions de productors del sector de la fruita.
 
De la mateixa manera, també demana millores de les assegurances, del seu funcionament i dels criteris de cobertura, perquè com recorda la presidenta de l’esmentada comissió parlamentària, la republicana Meritxell Serret, ‘s’ha demostrat que en alguns casos no donen la resposta necessària, fet que provoca una gran inseguretat i fa que en moltes ocasions els productors no arribin a cobrir les seves pèrdues, amb un impacte negatiu al relleu generacional al sector’.
 
També, assenyala la diputada republicana, cal treballar ‘per a la reestructuració del sector; per a la implantació de sistemes de protecció i noves varietats; per a enfortir les Organitzacions de Productors de Fruites y Hortalisses, com a estructures fonamentals per ordenar la producció i obtenir el valor afegit en la comercialització; i  per a l’impuls de la circumscripció econòmica, per facilitar la presa de decisions conjuntes que enforteixin el sector fructícola català’.
 
En el text de la proposta de resolució d’Esquerra Republicana de Catalunya que es debatrà a la comissió parlamentària, també s’insta a que el Govern espanyol articuli totes les mesures possibles per compensar la disminució d’activitat de les cooperatives i altres empreses condicionadores, transformadores i comercialitzadores de fruita procedent de les zones afectades, entre les que destaca:
   - Establir ajuts directes per a les explotacions agràries afectades, per obtenir circulant que els permeti fer front a la pèrdua de collita i mantenir la viabilitat futura de l’explotació.
   - Establir moratòries en les amortitzacions de les empreses i explotacions afectades i en el compliment de les obligacions pels ajuts percebuts.
   - Establir mesures fiscals com ara l’adequació dels mòduls de l’IRPF, entre d’altres.
   - Establir una exempció de 12 mesos en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

 
‘Atesa la importància del sector fructícola, especialment a les comarques de la Plana de Lleida -amb gairebé 4.000 famílies que generen més de 900 milions d’euros-, són necessàries mesures preventives i accions que donin les màximes garanties i confiança al sector, i, alhora, ens cal tenir la màxima capacitat per poder aplicar polítiques pròpies, amb mesures adaptades davant la inestabilitat que els mercats i el clima imposen’, ha conclòs Serret.