Federació de Lleida

Notícia

La diputada d’Esquerra al Parlament Maria Àngels Cabasés ha rebutjat la proposició de llei de reforma parcial de l'impost sobre successions i donacions presentada per CiU perquè 'augmenta l’inequitat i redueix la progressivitat' i ha emplaçat als grups parlamentaris a que se sumin a la proposta que presenti el Govern perquè 'cal una reforma, i no un pedaç, per convertir l’impost de successions en un veritable instrument de justícia fiscal que permeti un repartiment equitatiu de la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament'.

cabases
Maria Àngels Cabasés
La diputada independentista ha criticat que la proposta de CiU té una 'clara perversió', ja que sota la denominació d’empresa familiar (bonificades al 95% sobre la base) s’han equiparat tot tipus d’entitats patrimonials provocant que la majoria de grans patrimonis hagin trobat el mecanisme per tal d’articular l’elusió de l’impost i provocar un major greuge comparatiu. 'Esquerra està a favor d’afavorir la creació d’empreses i llocs de treball, donar suport als emprenedors i veiem important una reducció en la base imposable per donació dinerària entre ascendents i descendents per constitució i adquisició d’empresa', ha afirmat Cabasés. En aquest context, la diputada independentista ha demanat a CiU, 'per coherència política, que s’aclareixin, i que no supeditin el seu discurs al moment polític que visqui la seva formació'.

En aquest sentit, Cabasés ha recordat que l'any 2003 el conseller que dirigia en nom de CIU en aquells moments el departament d’Economia declarava que no compartia la idea del PP de suprimir l’impost de successions ja que no s’havia de perdre la funció redistributiva que té l’impost i Artur Mas declarava també que el seu partit estava per la reducció en algun punt de l’impost de successions i limitar la reducció a les herències directes entre pares i fills. En canvi, fa aproximadament un mes, ara que no governen a Catalunya, han presentat una proposició de llei al Congrés amb el títol de supressió de l’impost de successions i donacions a familiars directes que pretenia uniformar la bonificació a tots els territoris restant la capacitat normativa que ara tenen les comunitats autònomes.

Esquerra va donar suport a la proposició de llei amb l’objectiu de debatre una reforma a fons. Cabasés ha apuntat però, que la proposició de llei de reforma de l’impost de CiU és 'una reforma parcial' que 'augmenta la inequitat'. L’impost permet a les comunitats autònomes una certa capacitat normativa sobre les reduccions a la base imposable, sobre els trams de tipus de gravamen i sobre la possibilitat de regular bonificacions i beneficis fiscals sobre la quota final, però aquesta capacitat sempre estarà supeditada a la regulació bàsica de l’Estat. 'El desig d'Esquerra és aconseguir la plena capacitat normativa de l’impost, però tampoc els sorprenc si els dic que mentre això no sigui possible, amb el marc actual, treballem per reformular-lo i convertir-lo en un veritable instrument de redistribució de la riquesa', ha afirmat. 'Esquerra defensa una reforma en profunditat de l’Impost de Successions i Donacions tal i com es va manifestar en el darrer ple de política general el nostre President, Joan Puigcercós', ha assegurat Cabasés, 'i en aquest moment estem al costat del govern, treballant colze a colze, per donar compliment a la proposta de resolució que es va aprovar en el passat ple i confegir una proposta de reforma, que no sigui un pedaç, com el que CiU proposa, una proposta que recuperi l’estructura d’equitat i de progressivitat de l’impost'.

Segons la diputada d'Esquerra, 'ara amb un nou model de finançament acordat, és el moment d’abordar la reforma a fons de l’impost, els familiars directes (conjugues, descendents i ascendents) no han de suportar la càrrega d’aquest impost i n’han de sortir clarament beneficiats. Una reforma que deixi fora els patrimonis baixos i mitjans i que concentri la capacitat recaptatòria en grans patrimonis. Que deixin de pagar els que tenen menys pels que tenen més'. Maria Àngels Cabasés ha explicat que Esquerra recolza una reforma, entre altres aspectes, en la línia d’aconseguir una reducció per mínim personal ajustada a la realitat i per tal clarament molt més elevada de la que presenta la llei actual, una atenció molt clara per a la gent gran, col•lectiu que mereix una atenció especial en l’aspecte fiscal, una reducció en el cas d’indemnitzadions per raó d’assegurances de vida, aconseguir un benefici especial a les finques afectades per les ZEPA seguint el què s’ha aplica en els finques forestals, una clara reducció per successives transmissions en el temps d’uns mateixos béns, i com a tema important, tot i que és de gestió, abordar amb contundència el tema de les valoracions dels elements objecte de transmissió.