Gavà

Notícia

ERC-Gavà es fa ressò de la demanda de més espais culturals i de lleure per part de la ciutadania de Gavà.

A l'esquerra, les insta·lacions adjacents a la bolera, actualment tancades i en desús.
A l'esquerra, les insta·lacions adjacents a la bolera, actualment tancades i en desús.
Passat festes, el grup municipal d’ERC-Gavà ha rebut a la seva bústia un escrit, dirigit tant a l’alcaldessa com a la resta de grups municipals, referent a la problemàtica en que es troba l’associació del ball de Gavà.

En l’escrit, l’esmentada associació esmenta que fins fa poc utilitzaven les instal·lacions del col·legi Jacme March per a organitzar les sessions de ball, però per varies dificultats amb la direcció del col·legi, ja no poden fer-les servir i no troben cap local disponible per seguir organitzant les sessions de ball.

Com a solució proposen que s’adeqüin les instal·lacions de la bolera del barnasud (avui en dia tancades i sense cap perspectiva que es torni a obrir) com a pavelló multi-usos per tal que l’associació del ball com altres associacions i entitats i els ciutadans en el seu conjunt en puguin treure profit.

Des d’ERC-Gavà sempre hem denunciat la manca d’espais culturals i de lleure populars de la ciutat, tant per la falta de l’adequació de nous espais com per la pèrdua d’instal·lacions que s’havien utilitzat per a aquest fi, com l’espai del centre cultural (ara en mans privades), els baixos del casal Sant Jordi (inutilitzables per humitats), les pistes esportives Ernest Barrufet (al terrat de l’antic Merca-Gavà) o la previsible pèrdua de gran part de les pistes esportives i parcs de la Masia de can Sellarés (per la urbanització prevista d’aquests espais).

Aquesta problemàtica de manca d’espais impedeix un correcte desenvolupament de la vida cultural i social de la ciutat, atrofiant el creixement i expansió de les entitats i fa que, cada vegada més, adquireixi les característiques d’una ciutat dormitori.

Per tant, des d’ERC-Gavà, demanem que es tingui en compte la demanda d’amics del ball de Gavà i es plantegi l’adequació de noves instal·lacions i equipaments per tal que la ciutadania de Gavà pugui gaudir, de manera autònoma, d’una millor vida cultural i esportiva a Gavà.