Gavà

Notícia

ERC-Gavà proposa que es mantinguin les bonificacions als particulars que autogestionen la fracció orgànica dels residus

  • Cartell de l'ajuntament de Gavà promocionant el compostatge casolà
La correcta gestió de residus és cabdal per a qualsevol municipi i més encara si es vol que es faci des d’una òptica ecologista per tal de protegir el medi ambient.

La nostra societat, des de fa molts anys, s’ha basat en el consum cada cop més elevat de productes de tota mena però això també ha implicat un augment en el volum de deixalles que generem. Per tal de reduir aquestes deixalles, una mesura molt útil és aplicar la regla de les 3R, és a dir, reduir (el consum i producció de deixalles), reutilitzar (allargar al màxim la vida útil del que utilitzem) i, finalment, reciclar (recuperar de les deixalles el material útil).

Una mesura que combina una mica d’aquestes tres r és la de promoure que els particulars que ho puguin fer tinguin en el seu domicili habitual un sistema d’autogestió de la fracció orgànica dels residus, és a dir,  que amb els residus orgànics creïn compost que es pot utilitzar com a fertilitzant orgànic (per exemple: per al jardí particular enlloc d’utilitzar adobs químics).

Evidentment, els particulars que fan això redueixen la quantitat de deixalles que han de gestionar els serveis municipals i per tant, i per potenciar aquesta pràctica, fa uns anys l’ajuntament va aplicar, mitjançant una ordenança fiscal municipal, que els particulars que ho fessin gaudirien d’una reducció del 20% de la tarifa general.

Fa poc, a ERC-Gavà ens han arribat queixes de veïns que, tot i tenir una compostadora al seu domicili i haver gaudit fins ara d’aquesta reducció, s’han trobat que enguany no se’ls ha aplicat aquesta reducció. Així, han passat de pagar 59,06 euros l’any passat a 73,82 euros. Des de l’Ajuntament no se’ls ha donat resposta a la seva reclamació i se’ls ha adreçat a la Diputació de Barcelona, qui fa actualment la gestió per delegació d’aquests tributs i que tampoc ha contestat la reclamació.

Des d’ERC-Gavà exposem que, en el moment d’aprovar la delegació de la competència a la Diputació, es va assegurar que es faria exactament en les mateixes condicions per als ciutadans i ciutadanes que hi ha via fins aquest moment; i això ha d’incloure la reducció abans esmentada.

Sobta que un ajuntament que és diu verd i fa bandera de la sostenibilitat ignori i es desentengui dels ciutadans que, precisament, fan que això pugui ser possible.

Per tot, des d’ERC-Gavà, proposarem al propi ple:
  1. Que el govern municipal faci saber a l’entitat que gestiona el cobrament de les taxes i tributs municipals les condicions en què s’hi apliquen bonificacions i reduccions, i que se subsanin els errors que hi pugui haver hagut aquest any en els cobraments.
  2. Que es retorni a les persones a qui s’hagi cobrat quantitats indegudes la diferència amb l’import que segons la normativa se’ls hauria d’haver cobrat.