Gavà

Notícia

ERC-Gavà fa una declaració contra les línies de molt alta tensió (MAT)

Torre de Molt Alta Tensió; font: ACN
Torre de Molt Alta Tensió; font: ACN
Des de finals de juliol el grup empresarial Forestalia ha fet dues propostes de línies MAT que afectarien la comarca del Baix Llobregat.
 
La primera és un macroprojecte energètic, de titularitat privada i d’ús exclusiu del seu promotor, amb diverses centrals eòliques i solar i una nova línia de molt alta tensió que creuaria el sud de Catalunya, des de Batea fins a Begues. És un projecte creat a esquenes del territori i no s’ha deixat marge a les administracions afectades. La segona MAT entraria a Catalunya per Maials i en el seu traçat afectaria municipis com Esparreguera i Abrera.
 
Aquests projectes han creat molt malestar a nivell territorial, provocant el rebuig frontal dels municipis afectats i el posicionament contrari de la majoria de partits polítics.
 
Des d’ERC-Gavà, considerem que aquests projectes parteixen del mateix model de producció i distribució d’energia que ja tenim: grans oligopolis, amb grans centres de producció allunyats dels centres de consum. Un model ja caduc que deixa els beneficis en mans d’uns pocs però amb costos que paguem entre tots. Un model de competència privada que ens porta a l’escenari habitual d’un greu impacte sobre el territori: ambiental, paisatgístic, agrícola, econòmic i social.
 
Des d’ERC-Gavà creiem que cal anar cap a un model diferent, en que la implantació de les energies renovables no es faci en funció d’interessos privats i encara menys, si per aquests interessos es propicia la destrucció del nostre territori.
 
Cal un model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les àrees de consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris i que generen un augment dels costos de transport.
 
Per tot això, des d’ERC-Gavà proposarem que al proper ple s’adoptin els següents acords:
 
  1. Manifestar-se rotundament contrari al trinxament del territori que suposen les MAT.
  2. Mostrar el disgust cap a l’oligopoli elèctric que en aquests moments domina el mercat de l’energia, afavorint l’increment de preus del consum a canvi de sucosos beneficis dels membres dels seus consells d’administració.
  3. Mostrar-se d’acord en impulsar les energies renovables, sempre d’acord amb el territori, i avançar cap a un nou model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les àrees de consum.