Gavà

Notícia

ERC-Gavà pregunta sobre la possible presència d’amiant en edificis públics

En el Ple de Novembre de 2018 i en contestació d’un prec d’ERC-Gavà  (que podeu consultar aquí) demanant que es fes una auditoria de l’amiant als edificis de titularitat pública (pas previ a la seva retirada), des del govern municipal del PSC ens van assegurar que ja s’havia fet aquest estudi i que a tot Gavà, en edificis de titularitat pública només s’havia trobar amiant en un baixant d’aigües de l’Escola Joan Salamero que es canviaria al cap de poc.

En principi solucionada la problemàtica de la presència d’amiant en edificis públics, des d’ERC-Gavà vam proposar al Ple que des de l’ajuntament, aprofitant quan es publiquen les subvencions per la retirada d’amiant en propietats privades, des de l’ajuntament s’aprofités per fer una intensa campanya d’informació i conscienciació a tota la ciutadania, tant per avisar del perill de l’amiant com de quins són els requisits de les dites subvencions (com podeu veure aquí), ja que quant més temps passa més perillós és l’amiant tant pel trencament o pel desgast, i passa a moure’s per l’aire en forma de pols (amb el perill que s’inhali per part de la població).

Diversos veïns ens han fet arribar la queixa que al sostre de la part del Mercat del Centre que ara està tancada, que correspon al número 8 del carrer Salvador Lluch (on hi havia les parades de fruita i peix), al sostre encara hi ha plaques d’uralita (amiant) i algunes d’elles amb parts trencades.

Donat que estan en un edifici de titularitat pública i que, en principi, des del govern municipal del PSC ens havien assegurat que ja no quedava amiant en cap edifici públic, des d’ERC-Gavà demanarem al proper Ple que ens aclareixin si les plaques esmentades realment contenent amiant o no i, en cas que sigui així, que es retirin el més aviat possible i que es torni a fer una auditoria per tal d’assegurar que no en quedi cap.