Gavà

Notícia

ERC-Gavà adverteix sobre la proliferació descontrolada d’espais lúdics al Parc Agrari

L’objectiu bàsic del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (pla que regula l’activitat en el Parc) és preservar, de manera prioritària, l’activitat agrícola d’aquesta zona “des d’una perspectiva que harmonitzi la producció agrària amb la protecció mediambiental i la regulació respectuosa de l’ús social.”

En el document d’aquest Pla (que podeu consultar aquí), en el punt 1.2.5. , corresponent a l’anàlisi de l’estat actual del Parc (concretament, el document és de 2015) ja parla dels horts lúdics socials com un possible factor que pot interferir en l’ús professional del sòl agrari, principalment per “problemes d’aparcament i circulació pels camins rurals, robatoris i problemes de gestió dels recursos de l’aigua.

En el punt 3.6 en el seu apartat e) referent a la regulació dels horts lúdics, es diferencia els horts sorgits d’iniciatives públiques municipals (ja siguin en terrenys públic o privats) destinats a “cobrir les necessitats de caràcter social dels ciutadans del propi municipi” d’aquells fets exclusivament per iniciativa privada en que s’adverteix que es generen dos efectes negatius pel Parc Agrari: 1- S’obre la oferta a tota l’àrea metropolitana, provocant un augment de la demanda i la substitució de parcel·les d’agricultura professional per horts lúdics, contradient l’objectiu principal del Parc Agrari. 2- les dificultats de gestió per part de l’ajuntament per l’augment descontrolat d’hort lúdics.
Per això, des del citat document, es diu que “entenem que nomes es podran fer horts socials sota la tutela de l’ajuntament, controlant un sistema rotatori, públic i transparent, d’adjudicació d’usuari i controlant la implantació de les edificacions d’ús comú i les condicions d’ordenació física dels horts.”

Ara bé, molts pagesos que encara utilitzen el Parc agrari per allò pel qual fou concebut (la producció agrària) es queixen que la proliferació d’horts urbans els afecta negativament (embussos als camins rurals,...) a més que en molts d’ells hi proliferen tot tipus de construccions, des de dipòsits de 500 litres per abastir aquests mini-horts, a barbacoes fixes i piscines, quan la construcció dins els límits del parc està molt restringida, fins i tot per als propis pagesos.

Des d’ERC-Gavà, i donat que sembla que a Gavà està passant el que ja adverteix el Pla de Protecció i Millora del Parc Agrari sobre l’excessiva proliferació d’espais lúdics dins el Parc, en el proper Ple preguntarem a l’equip de govern del PSC quines intervencions ha fet per tornar les parcel·les al seu estat correcte i quins controls fan per assegurar que les activitats que es realitzen son les permeses dins el parc agrari i no permetre que continuï convertint-se en un espai lúdic