Gavà

Notícia

Esquerra esperava que el projecte de reforma de la instal·lació mantingués les pistes poliesportives Ernest Barrufet

  • Imatge del nou edifici de Merca-Gavà a on es veu l'espai al terrat a on abans hi havien les pistes poliesportives Ernest Barrufet.
El grup municipal d'ERC-Gavà presentarà al Ple de desembre una proposta per recuperar els equipaments esportius públics que ha perdut la ciutat per la reforma de l'edifici de Merca-Gavà.


Esquerra esperava que en la nova instal·lació, inaugurada aquest mes, es mantinguessin els espais que en el vell mercat es destinaven a les pistes poliesportives Ernest Barrufet


Tot i això, la llicència d'obres concedida a l'empresa ELECNOR el 16 de gener de 2015 (expedient OP20/2014) només incloïa l'edificació del soterrani, la planta baixa i dues més en alçada destinades al mercat municipal, un supermercat i magatzems, sense incloure cap previsió de recuperació de l'espai per a les pistes poliesportives.


Mentre es feien les obres de reforma s'ha adaptat la pista descoberta de Can Tintorer, molt propera a l'edifici de Merca-Gavà, i s'ha transformat en pistes de bàsquet. Però aquest ja era un equipament esportiu consolidat, per la qual cosa ha disminuït de forma objectiva el total d'instal·lacions esportives públiques a la zona.


Per aquest motiu, ERC proposa recuperar les pistes Ernest Barrufet al damunt de l'edifici de Merca-Gavà, a on hi eren abans, o bé que el Govern local acordi amb l'IES Bruguers, ubicat també al mateix indret, l'ús públic de les seves instal·lacions esportives.