Gavà

Documents

Cultura
Descarrega en PDF Llegeix en línia

L’accés a la cultura ha de ser un dret fonamental. Considerem que la pràctica cultural contribueix a l’arrelament dels valors cívics, fomenta l’esperit crític i afavoreix la cohesió social.

A Gavà la vitalitat cultural s’ha anat afeblint en els darrers anys,  per tant hi ha molta feina a fer.
Els principis en els que basarem la nostra política cultural són:
 1. Establir  una nova relació amb el col·lectiu associatiu basada en la confiança mútua i la col·laboració.
 2. Reforçar el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera que es garanteixi la seva activitat, evitant l’atomització i la banalització de la pràctica cultural
 3. Promoure l’expressió de les diferents cultures existents a Gavà i la seva interrelació de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu.
I treballarem per:
 1. Crear estructures físiques que facilitin la suma de recursos i afavoreixen el treball transversal entre diferents sectors creatius:
  • Recuperant el Centre Cultural com a Ateneu obert a les entitats del poble i amb fórmules organitzatives d’autogestió.
  • Creant un Centre de Cultura Popular que aculli i potenciï les entitats de cultura popular de la ciutat.
  • Creant un Espai d’Art que permeti unaprogramació continuada i dinàmica d’exposicions, conferències, presentacions, gestionada per un consell format pels actius creatius de la ciutat, amb una fórmula oberta a noves incorporacions.
 2. Potenciar els equipaments culturals existents, dissenyant una programació estable de teatre, música i dansa, amateur i professional. Potenciarem les sinergies entre els grups amateurs. Vetllarem per la continuïtat de la Xarxa de teatre infantil i juvenil i de les Escoles municipals de Música i d’Arts Escèniques.
 3. Preservar i difondre el Patrimoni cultural material, dotant de recursos al Museu i Centre d’Història, consolidant els jaciments arqueològics i arquitectònics i estudiant i potenciant els estudis de patrimoni local.