Gavà

Documents

Preguntes escrites 2011-2015

Aquí trobaràs les preguntes que hem presentat al govern local, per a ser contestades per escrit en el termini d'un mes com a mínim, en el mandat ac255 - Factures procouradora Ranera Cahís SCP

Si vols conèixer les respostes a les preguntes, si us plau, no dubtis a demanar-nos-ho a: [email protected]

També pots consultar les 907 preguntes escrites fetes al govern municipal en el mandat 2003-2007 i les 634 preguntes escrites fetes al govern municipal en el mandat 2007-2011

328 - Tràmit específic d’informació veïnal
327 - Consum d'alcohol a la casa gran
326 - Estat parc infantil del centre cívic Gavà Mar (*)
325 - Estat tanca CEIP Gavà Mar
324 - Fra acte PSC 9 abril al Maragall
323 - Irregularitats bases i convocatòria proves pla ocupació
322 - Queixes veïns barri Ca n'Espinós pel mal estat dutxes centre cívic
321 - Petició conveni Fecsa o si no existeix es digui
320 - Còpia 3 projectes instal·lació canalització gas natural barri La Sentiu
319 - Petició còpia plec condicions concessió equipament Can Llong
318 - Queixes veïns barri Ausiàs Marc degradació contenidors Apel·les Mestres
317 - Continuïtat projecte intervenció barri d'Ausiàs Marc
316 - Queixes veïns barri Ca n'Espinós per manca senyalització del barri
315 - Queixes veïns barri Ca n'Espinós manca recollida xeringues abandonades
314 - Queixes veïns barri Ca n'Espinós enllumenat part alta no funciona
313 - Queixes veïns barri Ca n'Espinós per la degradació solar antiga depuradora
312 - Queixes veïns barri La Sentiu practiques perilloses cotxes en descampat
311 - Queixes veïns barri La Sentiu  per abandonament animals de companyia
310 - Queixes veïns barri La Sentiu per manca manteniment equipament Can Llong
309 - Queixes veïns barri de Les Panes aldarulls usuaris autobús nocturn
308 - Queixes veïns barri Àngela Roca per brutícia carrer Riera Parets
307 - Queixes veïns barri Àngela Roca per dispersió contenidors reciclatge
306 - Queixes veïns barri Àngela Roca per venda drogra en un pis del barri
305 - Pi tort al barri d'Àngela Roca
304 - Mal estat del camp de futbol de can Tintorer
303 - Tala pi pinyoner camí de ca n'Espinós
302 - Petició còpia conveni Agropecuària Gavà i Ajuntament Gavà
301 - Petició còpia Pla de Treball 2015 PABLL i Ajuntament Gavà
300 - Petició còpia conveni i annex mercat de pagès P.A. Baix Llobregat i Ajuntament
299 - Plat mescles American Lake
298 - Paradistes mercat setmanal desembre
297 - Vehicles sancionats mercat setmanal
296 - Tanca del castell amb esvoranc

295 - Estat voreres c. Indústria nou anys d'espera
294 - Residents abusen zona blava
293 - Petició còpia informe raonat Oficina Antifrau de Catalunya 
292 - Petició conveni ajuntaments de Gavà i Viladecans amb Roca 

291 - Campanya civisme
290 - Petició còpia inventari espais naturals i espais connectors d’interès de Gavà 
289 - Petició còpia enquesta polític social
288 - Dutxes vestidors Nova Piscina Municipal
287 - Esfondrament casa c. Nicasi, 50
286 - Incivisme festes Parc Mil·leni
285 - Aigua mur separació c. de Lamote de Grignon i Rbla Pompeu Fabra
284 - Quinc centres ensenyament i despesa de manteniment
283 - Còpia factura a Préssec festa rosa i comprovant ingrès
282 - Aforament festa de la rosa
281 - Nombre d'alumnes inscrits
280 - Previsió reserva places casal estiu per discapacitats psíquics
279 - Xiclets vorera davant Acadèmia Núria
278 - Despreniment façana c. Tresols i Sant Lluís
277 - Percetatge de treballadors discapacitats a l'Ajuntament i Préssec
276 - Quadre consolidació pressupost
279 - xiclets vorera davant academia nuria
275 - Petició còpia estudi hidrogeològic
274 - Petició còpia informe resultats I Pla d'Igualtat de Gavà
273 - Conveni cultural Atrium – Mines
272 - Programa complementari ajuts DIBA
271 - Retard obertura Mercagavà
270 - Destorb màquina neteja en mig muntatge mercat setmanal
269 - Neteja embornals
268 - Procés selecció pla d'ocupació tècnic cultura
267 - Contenidors remenats amb brutícia per terra
266 - Mal estat carrer Begur
265 - Queixes veïns plaça interior per gossos
264 - Columnes malmeses tanca Torre Lluch
263 - Subvencions revocades programa 6+6
262 - Pintades nazis i racistes per netejar
261 - Llibre "Gavà". Nombre exemplars i cost total i desglossat
260 - Brutícia per caiguda fulles arbres av. Diagonal
259 - Repartiment bosses recollida selectiva
258 - Motius per no haver acumulat contenciosos sergents i cost per separat
257 - Quanties reclamades sergents i cost bufet extern
256 - Còpia informes contenciosos elaborats lletrats Tutusaus i G. Lorca
255 - Factures procuradora Ranera Cahís SCP
254 - Motiu fra Batlle Casanovas Advocats SLP, defensa C. Espeso
253 - Fra. J.A. Gil Galindo Recursos contenciós administratiu 
252 - Fra per Citröen. Motiu adquisició vehicle
251 - Fra AVE BCN/Md, motiu viatge R. Sánchez
250 - Fra  Itinere Serveis Educatius S.L. Cursos d'estiu
249 - Fra edició extraordinària Flores del Mundo
248 - Enderroc hivernacle 
247 - Motiu judici fra Batlle Casanovas Advocats SLP
246 - Jornades medievals privades sense contingut cultural
245 - Jornades medievals privades promoció ajuntament
244 - Arqueta c, Riu Ter embussada
243 - Pal llum sobre vorera impedeix pas, barri Can Tries
242 - Fer arqueta on hi ha colze c. Riu Besós barri Can Tries
241 - Arqueta carrer riu Besós no empassa aigua, barri Can Tries
240 - Quins són els litigis laborals perduts i despeses comportades 

239 - Per què encara és obert el Bar "Els Punts" 
238 - Mesures arranjament Camí del Pinar de forma duradora
237 - Còpia resultats programa foment ocupació locals tancats de Gavà
236 - Programa foment ocupació locals tancats de Gavà
235 - Set cartes en francés. Traducció
234 - Activitats centre hipic Vic
233 - Motiu viatge a Frankfurt 30 octubre d'I. Arnet
232 - Motiu catering fra Antonia Hernández
231 - Fra Batlle Casanovas advocat, fets investigació judicial
230 - Còpia factures 70 a 76
229 - Petició còpia conveni o contractes cies gas, llum i aigua
228 - Proposta veinal-comercial zona blava quota fixa
227 - Fanal sense porta Av. Joan Carles I
226 - Mal funcionament pivot zona vianant c/ Sant Isidre
225 - Manca cobertura informativa mitjans públics paradetes ANC
224 - Contenidors Plataforma Solidària
223 - Senyals trànsit escapçades C-32
222 - Motiu tala arbres c. Sant Pere
221 - Eliminació arbrat i parterre Av Àngela Roca
220 - Arbra abatut carrer Olocau no reposat
219 - Deixalles vegetals als carrers de Gavà Mar
218 - Diners públics per exposició M. Carrasco i Formiguera  
217 - Bitllet Ave Madrid R. Sanchez. Motiu viatge  
216 - Fres "impartició curs d'activitats administratives en relació al client"
215 - Fra 3 sessions prog Espai desenvolupament i innovació pol org i RH
214 - Bitllets avió Madrid 28 juny. Motiu viatge i qui hi a anar 
213 - Fra Inergy RSM gassó cimne energy SL
212 - Bitllets avió projecte vacances en pau, motiu viatge i qui hi va anar 
211 - Motiu viatge avió Madrid 5 de juny i qui hi va anar 
210 - Motiu viatge AVE Madrid 4 de juny i qui hi va anar 
209 - Activitat despesa aperitiu 200 persones 
208 - Activitat càtering 7 de maig 
207 - Factures Sandra Alarcón Leon, àmbit comerç
206 - Sentència anulació resolució que aprovava Modificació trama urbana
205 - Sobreixidor Parets - Canyars
204 - Invasió vorera de l'arbrat Torre Lluc
203 - Degradació espai carrer Pau Claris i Santa Teresa
202 - Rodamón Carrer Sant Nicasi
201 - Activació Radar c-245
200 - Anunci primer número Diari de Gavà 
199 - Estudi hidrogeològic
198 - Brutícia C. Morella per actituds incíviques

197 - Brutícia C. Viladecans, davant super
196 - Motoristes als espais forestals
195 - Recàrrec Ibi habitatges buits 
194 - Brutícia solar Pg Maragall i C. Colomeres 
193 - IX edició Gavamón 
192 - Excrements gossos 
191 - Brutícia aigua Plaça Catalunya 
190 - Factura Presec Festa de la Rosa 
189 - Detinguts 4 d'octubre sospitosos robatoris 
188 - Fanals Pl. Jaume Balmes 
187 - Brutícia Riera Canyars 
186 - Sorolls bars Rambla 
185 - Motius i afectats disminució dedicació Casa Gran a favor PIJ
184 - Robatori escola Eramprunyà participants camp treball castell
183 - Motius actuació policia municipal davant Rodamon
182 - Viatge Brasil Alcalde i E. Blanco. Cost, acompanyants i durada
181 - Viatge Brasil Alcalde i Emma Blanco, beneficis reals
180 - Tasques públiques exterior Emma Blanco desprès Brasil
179 - Viatge al Marroc, qui va anar, dies durada i cost
178 - Viatge al Marroc Alcalde i tècnics
177 - Motiu perquè es van demanar informes mercantis
176 - Quin és concepte fres Consultes notaria desembre 2012 i febrer 2013
175 - Contenciós a que es refereix la fra. De Josep Valls Bosch
174 - Factura Prestació assessoria jurídica i defensa agensts Policia Local
173 - Contenciós a que es refereix factura Batlle Casanovas advocats SCP
172 - Contenciós 75111 Contrari Sergio Cabeza Díaz. Fra. Ranera Cahís
171 - Contenciós 75175  Contrari Maco Caro Lei. Fra Ranera Cahís SCP
170 - Contenciós apel·lació 312/10 Factura procuradoria Ranera Cahís SCP
169 - A què es refereix factura procediment F. Vaquerizo
168 - Sol·licitud estudi nalàlisi de mobilitat implantar zona blava
167 - Sol·licitiud informe sentència TSJA 21/12/2013
166 - Quota anual a la Federació de Fires de Catalunya
165 - Quota anual Red de ciudades por bicicleta
164 - Quota anual Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació
163 - Quota col:legi veterinaris Catalunya
162 - Motiu viatge Madrid en Ave R. Sànchez
161 - Error iva llistat factures
160 - Motiu viatge bus sr Mouloud Islam Omar
159 - Motiu viatge a París, Jornada ARC Isabel Arnet
158 - Centre Obert Les Ferreres, gestiona Iniciatives i Programes
157 - Motiu viatge Madrid factura Viatges Edènia Gavà
156 - Sentència TSJA que es refereix informe Barcelona Espai Legal (fra)
155 - Pregunta sobre factura de fotògrafa a escoles
154 - Sol·licitud còpia relacions factures aprovades pel 1r Tinent d'Alcalde 
153 - Personal Casa Gran
152 - Camins agrícoles en mal estat
151 - Còpia pla de gestió forestal de Gavà
150 - Còpia projecte d'aparcament a la Pineda 
149 - Projecte d'aparcament a la Pineda 
148 - Cotxes mal aparcats a les Bòbiles 
147 - Còpia de les subvencions 2013 a entitats locals 
146 - Plaques solars mercat plaça Major 
145 - Mala poda arbres can Llong 
144 - Proposta carrils bici 
143 - Tala arbres carrer de l'Aigua 
142 - Problemes amb les embustiades al barri de la Sentiu

141 - Problemes amb la wifi al barri de la Sentiu
140 - Problemes generats per obra aturada al carrer Joaquim Folguera
139 - Problemes generats per obra aturada al carrer de la Ciència 
138 - Local Gavà Solidària
137 - Còpia plànols projecte inicial habitatge dotacional les Bòbiles 
136 - Distribució d'espais habitatge dotacional les Bòbiles 
135 - Gossos assalvatjats zona Can Roig i ca n'Amat
134 - Còpia expedient subvenció contractació persones desocupades
133 - Noves queixes mal estat instal·lació piscina municipal
132 - Subvenció contractació persones desocupades
131 - Recurs M. Costas
130 - Mal estat dutxes piscina
129 - Subvencio al Club de Futbol Gavà
128 - Còpia contractes escola arts plàstiques, arts escèniques i música
127 - Peticions PRESEC recollida poda
126 - Licitacions contractes escoles arts plàstiques, escèniques i música
125 - Manca neteja espai perimetral masia can Llong
124 - Còpia convenis cessió espai ús espais esportius municipals
123 - Despeses IMPAC per embargaments
122 - Despeses IMPAC per patrocinis
121 - Suvenció Innobaix
120 - Campanya recollida oli usat 
119 - Recurs de cassació 1722/2009
118 - Reparacions i arranjaments escoles
117 - Viatge i estada a París
116 - Sinistre a can Torelló
115 - Brossa camí de la Marinada
114 - Revocació subvencions ONGs
113 - Còpia estudi pedrera Corral d'en Bruach
112 - Estudi tècnic pedrera Corral d'en Bruach
111 - Diligències judici 46/2012
110 - Diligències judici 44/2012
109 - Diligències judici 42/2012
108 - Factura número 2012001196
107 - Factura número 2012001194
106 - Factura número 2012001193
105 - Tub sense fanal a la Rambla
104 - Defectes pavment avinguda Beltran i Güell
103 - Supressió paperera carrer de Viladecans
102 - Cadires bar carrer de Viladecans
101 - Petició documentació treballs forestals Pla Ponent
100 - Brutícia plaça Solidaritat
099 - Accident cruïlla Av Riera Sant Llorenç amb Ctra Sta Creu Calafell
098 - Inundació pavelló Jacme March
097 - Neteja sotabosc línies elèctriques urbanitzacions
096 - Neteja forestal franja perimetral urbanitzacions
095 - Gossos abandonats zona ca n'Amat i can Roig
094 - Demolició edificació camí vereda Viladecans
093 - Sortida emergència policia en pas de vianants
092 - Còpia convenis cessió i ús espais esportius municipals a clubs i entitats
091 - Còpia factura Festa de la Rosa 2012
090 - Obres pas inferior estació tren
089 - Tala arbres la Sentiu
088 - Nova Rotonda Av Bertran Güell
087 - Efectivitat control plaga escarabats vermells
086 - Cost banderoles campanya Vingavà
085 - Factures viatge París juliol
084 - Fumigació arbre Rambla agost
083 - Inversions en valors negociables
082 - Façana mal estat a la Rambla
081 - Casa en mal estat a la Rambla
080 - Permisos d'activitats d'El Rastro
079 - Entrades venudes concert Festa Major
078 - Impagaments Ajuntament a CPNL
077 - Marques pintura camins Roc del Migdia
076 - Còpia informe consultoria treballs per alcaldia
075 - Treballs consultoria per alcaldia
074 - Carrers tallats voluntaris correfoc Festa Major
073 - Còpia estudi treball de camp campanya "Vingavà"
072 - Subvencions Diputació esdeveniments esportius exterior
071 - Projecte cursa Club Atletisme desestimat
070 - Projectes calçades laterals C-31
069 - Batudes aus zona agrícola
068 - Cursa de la Lluna Gavà
067 - Treball de camp campanya "Vingavà"
066 - Còpia llista repartiment motes espàrrecs
065 - Motius obres local les Ferreres
064 - Equitat repartiment motes espàrrecs
063 - Lloguer pistes esportives pavelló SAFA
062 - Queixes ciutadanes sorolls nits
061 - Còpia actualitzada mapa sinistralitat Gavà
060 - Accidents cruïlla carrers Montflorit i Santa Teresa
059 - Lloguer de bicicletes
058 - Còpia pla estratègic comunicació
057 - Pla estratègic de comunicació
056 - Sol·licituds promoció habitatges joves a Les Bòbiles
055 - Retard tramitació obres menors
054 - Proliferació escarbats americans clavegueres zona nord Rambla
053 - Lots d'espàrrecs de regal
052 - Canvi d'ubicació de paperera
051 - Sanció contra incívics per deposicions gossos
050 - Senyals d'obra al carrer Colomeres
049 - Barraquisme a les Ferreres
048 - Incivisme a can Badosa
047 - Sol·licitud que les notes de premsa del govern local s'enviïn als grup de l'oposició
046 - Plataforma parada autobús Colomeres
045 - Visibilitat cruïlla carrers Centre i Sant Isidre
044 - Despesa escultura jazz
043 - Telèfons mòbils Ajuntament
042 - Drogoaddictes masia Horta

041 - Xeringues parc Mil·lenni
040 - Còpia escriptura compra venda castell Eramprunyà i terrenys del voltant
039 - Còpia protocol coordinació radar C-245 
038 - Còpies factures Junta Govern, Patronats i Instituts Municipals
037 - Còpia plànol vedat Gavà
036 - Clàusula edificació costat Torreon
035 - Hores ús internet biblioteques municipals
034 - Sopar romà restaurant Los Soprano
033 - Enllumenat públic carrer Begur
032 - Cost poda tarongers carrer Sant Lluís
031 - Ajustament temps encesa fanals Rambla
030 - Còpia conveni Fundació Aram
029 - Aparcament reservat taller mecànic
028 - Activitat local sense llicència
027 - Còpia estudi mapa capacitat acústica mapa estratègic sorolls
026 - Horari hivern brolladors aigua parc Torre Lluch
025 - Terrassa bar La Parra
024 - Còpia factura Festa de la Rosa 2011
023 - Personal cuina i neteja Llar Infants Josep Pallach
022 - Idioma classes formació viària
021 - Problemes nou edifici escola adults
020 - Local associació fibromiàlgia i associació artistes plàstics
019 - Ampliació vorera escola San Pedro
018 - Aparcament escola Sagrat Cor
017 - Deixadesa zona Pineda
016 - Canons pagesos Gavà Mar
015 - Beneficiaris PIRMI
014 - Rates talús pl Batista Roca
013 - Bestretes comptes GTI
012 - Transformador carrer Morella
011 - Manteniment edificis escolars
010 - Estudis i treballs tècnics 2010/2011
009 - Pactes d'ús equipament Can Sellarès
008 - Ingressos explotació bar-restaurant Torre Lluc
007 - Neteja talús costat Joan Salamero
006 - Pal formigó malmès carrer Begur
005 - Còpia contracte compra-venda Can Sellarès
004 - Còpia justificants pagament explotació bar-restaurant Torre Lluc
003 - Dispositiu policial revetlla Sant Joan 2011
002 - Molèsties sorolls festes nits al Kauai
001 - Casal El Mamut 2011