Gavà

Documents

Interpel·lacions davant el Ple municipal (mandat 2011-2015)

Les interpel·lacions orals són els Precs i les Preguntes que elevem al Ple i que es responen oralment, per part del govern local, durant la celebració de la sessió.

Si vols saber les respostes que hem rebut a les interpel·lacions orals que em presentat, si us plau, no dubtis a demanar-nos-ho a: [email protected]

A continuació podeu consultar les que hem presentat durant aquest mandat, però també podeu consultar les interpel·lacions del mandat 2007-2011 i les interpel·lacions del mandat 2003-2007:

Precs i Preguntes al Ple de març 2015
Prec oferir Gencat menjador social garantir la suficiència alimentaria
Prec programa patis oberts
Prec respondre preguntes escrites pendents
Pregunta actuacions fetes espais naturals segons empresa Minuartia
Pregunta mesuers adoptades per Ajuntament informe OAF

Precs i Preguntes al Ple de març 2015
Prec facilitar-nos còpia de l’informe raonat enviat per l’OAC l’Ajunt Gavà 30_12_14 de forma anonimitzada Prec edifici Torres-Clavé
Prec compleixi la llei pel que fa als mitjans de comunicació municipals
Pregunta adquisició Casal St Jordi a Fundació La Pedrera
Pregunta reinici de les obres habitatges protecció oficial

Precs i Preguntes al Ple de febrer 2015
Prec correcan
Prec Pla d'ocupació
Prec pobresa energètica Programa metropolità
Pregunta PIE
Pregunta subestació Sentiu

Precs i Preguntes al Ple de gener 2015
Prec Gibanel
Prec garantir continuïtat casal Sant Jordi
Prec actualitzar el mapa estratègic de soroll de Gavà
Pregunta bingo a l'aire lliure
Pregunta Gavà solidària


Precs i Preguntes al Ple de desembre 2014
Prec biomasa
Prec terrenys Roca
Pregunta fibra òptica
Pregunta Leds
Pregunta pobresa energètica

Precs i Preguntes al Ple de novembre 2014
Prec implantació de l’Institut-Escola a Gavà Mar per al proper curs 2015-2016
Prec impuls ús instal·lacions Can Sellarès
Prec introducció de clàusules socials i mediambientals licitacions públiques
Prec mesures augmentar la recollida selectiva
Pregunta troballes arqueològiques antic MercaGavà

Precs i Preguntes al Ple d'octubre 2014

Pregunta Centre Cívic Gavà Mar

Prec pobresa energètica

Prec N9N

Prec cementiri

Prec autocaravanes




Precs i Preguntes al Ple de setembre 2014
Prec suport consulta 9N
Prec contenidor roba usada

Prec regulació bicicletes Rambla
Prec estudi menjador social
Prec  mercat productes proximitat en cap de setmana


Precs i Preguntes al Ple de juliol 2014
Prec línia alta tensió
Prec clavegueram
Prec preguntes escrites
Prec mercat setmanal
Pregunta sobre "sobre junts fem barri"

Precs i Preguntes al Ple de juny 2014
Prec abocador Garraf
Prec desfibriladors equipaments municipals
Prec revisió afectació cases costat antic ajuntament
Pregunta camí del pinar
Pregunta visita DG Centres públics ensenyament


Precs i Preguntes al Ple de maig 2014
Prec estudi menjador social
Prec senyals lluminosos Av. J.Carles I
Pregunta desfibril·ladors
Pregunta mediació hipotecària
Pregunta policia local patrullant Barnasud

Precs i Preguntes al Ple d'abril 2014
Prec Brico Ampa
Prec codi QR
Prec policia de barri
Prec Tricentenari
Pregunta fracàs escolar

Precs i Preguntes al Ple de març 2014
Prec habitatge
Prec mitjans hospital
Prec engegar menjador social
Pregunta recollida selectiva
Pregunta oficina antifrau

Precs i Preguntes al Ple de febrer 2014
Prec recollida selectiva
Prec comissió urbanisme

Prec menjador social
Pregunta oficina antifrau
Prec PAH

Precs i Preguntes al Ple de gener 2014
Prec casino no otorgació llicència
Prec soroll Rambla
Prec targeta rosa
Pregunta denúncia DEPANA zona humida
Pregunta Taula Dret a decidir

Precs i Preguntes al Ple de desembre 2013
Petició de convocatòria de consells participatius
Petició de marxa enrere en creacio nou alt carrec municipal
Petició de convocatòria de la comissio executiva solidària
Petició de preus reduïts als equipaments esportius per als discapacitats
Pregunta sobre subvenció Diputació per a edificis singulars

Precs i Preguntes al Ple de novembre 2013
Prec novembre. Convocar reunions Consell Dona
Prec novembre. Nous camps de treball juvenils a l’estiu, patrimoni arqueològic
Prec novembre. Servei cobertura fotogràfica negociat sense publicitat
Pregunta novembre. Landomus i Pla de Ponent
Pregunta novembre. Mercadona i Pla de Ponent

Precs i Preguntes al Ple Ordinari d'octubre 2013
Pregunta Pla d’Ocupació pressupostat i no gastat

Pregunta possible obertura saló jocs i apostes a la Rambla
Pregunta manteniment centres educatius
Prec reunió junta municipal tema policia local

Prec  finançament IES Bruguers
Esmena d'addició a declaració política

Precs i Preguntes al Ple de setembre 2013
Pregunta sobre acords Ajuntament, Obra Social La Caixa i associació antic casal avis Caixa Penedès
Pregunta sobre robatoris material propietat pública
Prec aplicació ordenança pintades xenòfobes
Pregunta sobre retrocés platja no plantejat al Ministeri Medi Ambient
Prec per convocar reunions grups no govern per ser informats sectors

Precs i Preguntes al Ple de juliol 2013
Prec ampliar la propera Fira d’Entitats de 2013 amb la participació de GM i partits polítics
Prec seguiment nutrició infants de Gavà en situació de risc i adopció mesures
Pregunta com afecta Can Sellarés modificació Pla Urbanístic illa avingudes de Gavà, Riera Sant Llorenç, Lluis Moré i Doctor Fleming.
Pregunta sobre documentació demanada fa més d'un any Pyrenalia
Pregunta sobre despeses Plataforma Gavà Solidària



Precs i Preguntes al Ple de juny 2013
Proposta per arranjar l'escola Jacme March
Proposta per gestionar les batudes d'aus a la zona de seguretat del Delta
Proposta per garantir la informació als grups municipals en temes de consens
Pregunta sobre la malnutrició infantil a Gavà
Pregunta sobre contenidors cremats

Precs i Preguntes al Ple de maig 2013
Proposta per oferir can Torello per a viver d'empreses de l'ESA
Proposta per traslladar el Centre de Recursos Pedagògics
Proposta per exigir mesures per frenar el retrocés de la costa
Pregunta sobre els expositors locals a la Fira d'Espàrrecs
Pregunta sobre sobre la recuperació de camps erms

Precs i Preguntes al Ple d'abril 2013
Proposta per posar un aparcament de bicicletes al Jacme Marc
Proposta per dotar Gavà d'un menjador social i un aixopluc per a transeünts
Proposta perquè el govern compleixi la llei i contesti les preguntes de l'oposició
Pregunta sobre els canvis urbanístics en els terrenys cedits per a l'Institut-Escola de Gavà Mar
Pregunta sobre l'impacte del macro-outlet previst a Viladecans

Precs i Preguntes al Ple de març 2013
Proposta pequè la subvenció rebuda de l'AMB es destini a inversions socials
Proposta perquè la Mitja Marató sigui organitzada per un club local
Proposta perquè es reobri l'oficina d'atenció ciutadana a Gavà Mar
Proposta per canviar de nom l'Avinguda de Joan Carles I
Pregunta sobre l'estat del desplegament de la fibra òpitca

Precs i Preguntes al Ple de febrer 2013
Proposta per fer el Pla Especial de Medi Natural de Gavà
Proposta per fer un estudi de marquèting per al comerç local
Proposta per fer una nova guarderia a les Bòbiles
Pregunta sobre les mesures de prevenció dels robatoris
Pregunta sobre la becària contractada per Emma Blanco

Precs i Preguntes al Ple de gener 2013
Proposta sobre millora de la recollida selectiva
Proposta per millorar els passos de vianants propers a la residència d'avis
Pregunta sobre els costos i futur de la teleassistència
Pregunta sobre promoció turística local
Pregunta sobre els resultats del programa de contractació d'aturats

Precs i Preguntes al Ple de desembre de 2012
Prec demanant finestreta cobrament a l'Ajuntament per evitar recàrrecs bancs
Prec demanant prioritat per als aturats gavanencs en els horts al Pla de Ponent
Prec demanant solució a cruïlles problemàtiques
Pregunta sobre l'oficina d'informació turística al Museu
Pregunta sobre suspensió de cursos de formació ocupacional

Precs i Preguntes al Ple de novembre de 2012
Prec tornant a proposar que la biblioteca obri els dissabtes tarda
Prec proposant ajudar el Centre Cultural perquè no tanqui
Prec proposant idea per estalviar en enllumenat
Pregunta sobre accions per garantir convivència Ausiàs Marc
Prec proposant accions per paliar problemàtica desnonaments

Precs i Preguntes al Ple d'octubre de 2012
Prec demanant que la biblioteca obri els dissabtes tarda
Prec demanant que els estímuls econòmics es pactin en el si del PADEOG
Pregunta sobre les previsions d'obrir al públic el refugi antiaeri de la Rambla
Prec demanant la creació de comissions i fòrums de participació ciutadana
Prec demanant un programa per involucrar la ciutadania en la neteja de la via pública

Precs i Preguntes al Ple de setembre de 2012
Prec demanant que els canvis en l'organització municipal es facin consensuadament

Prec demanant la restauració de la font de l'Avellanosa
Prec demanant còpia del pla estratègic de comunicació municipal d'acord amb la llei
Pregunta sobre si l'Ajuntament s'ha oposat a l'augment del preu de l'aigua
Prec demanant l'acabament del lloguer de l'antena de Gavà TV, que ja no emet

Precs i Preguntes al Ple de juliol de 2012
Prec demanant solucions al problema de les barraques a les Ferreres
Prec demanant que es torni a posar en marxa el programa de patis oberts
Prec demanant que es doni suport al banc d'aliments de ca n'Espinós
Prec demanant que es doni suport al petit comerç
Prec amb 30 propostes sobre foment del turisme cultural a Gavà

Precs i Preguntes al Ple de juny de 2012
Prec demanant nova delimitació vedat de cacera
Prec amb proposta per millorar l'ús del Bicibox
Prec demanant neteja dels boscos
Prec demanant conservació instal·lació dels monopatins
Pregunta sobre la inspecció laboral de la comissaria de policia municipal

Precs i Preguntes al Ple de maig de 2012
Prec demanant diàleg sobre el conflicte laboral a l'Ajuntament
Prec demanant que es reconsideri la decisió d'eliminar el servei d'autobús a La Sentiu
Prec sobre la petició d'actuació contra l'indisciplina viària a Can Badosa
Prec sobre la petició de foment de l´ús de la bicicleta
Prec sobre el repartiment de les motes d'espàrrecs

Precs i Preguntes al Ple d'abril de 2012
Prec demanant mesures alternatives al tall de l'avinguda Diagonal a causa d'esdeveniments diversos
Prec demanant que es retalli despesa en fotografies
Prec demanant retirar la prohibició de paradetes solidàries a l'Illa de vianants
Prec demanant que es redacti ja el reglament de participació dels grups municipals als mitjans municipals
Prec demanant el compliment estricte de la legalitat pel que fa al tancament el 2013 de la pedrera del Garraf

Precs i Preguntes al Ple de març de 2012
Prec proposant un seguit d'iniciatives per revitalitzar la Fira d'Espàrrecs
Prec proposant limitar l'augment de l'IBI l'any 2012
Prec proposant que no se suprimeixi el nom de la Travessia de Sant Nicasi al tram sud del carrer
Prec proposant que el mercat setmanal no s'estengui a carrers amb trànsit sinó només a vies de vianants
Pregunta sobre la competència i les multes posades pel radar a la c-245

Precs i Preguntes al Ple de febrer de 2012
Pregunta sobre la posició oficial del projecte d'instal·lació del complex Eurovegas a Gavà
Prec sobre la creació d'un Consell Assessor d'Urbanisme
Prec sobre la solució de les anomalies en la megafonia de l'estació de trens de rodalies de Gavà
Prec sobre l'oferiment d'espais de Can Torelló a empreses TIC associades a ciutats intel·ligents
Prec sobre la senyalització d'un pas de vianants al lateral de la C-245


Precs i Preguntes al Ple de gener de 2012
Prec sobre l'atorgament de subvencions a institucions sense ànim de lucre
Pregunta sobre la gestió de la Casa Gran i la funció dels tècnics de joventut
Prec sobre el reajustament dels horaris de consergeria de l'equipament esportiu de can Tintorer
Pregunta sobre la suspensió dels pagaments de la Llei de Barris
Prec sobre la proposta que l'American Lake sigui gestionat per les entitats d'àmbit musical


Precs i Preguntes al Ple de desembre de 2011
Prec sobre la pràctica de l'activitat cinegètica
Prec sobre la participació dels grups municipals als mitjans de comunicació locals
Prec sobre la renovació del consell d'administració de Gavanenca d'Obres
Pregunta sobre un possible nucli de barraquisme a la serra de les Ferreres
Pregunta sobre el pacte amb els sindicats CCOO i UGT


Precs i Preguntes al Ple de novembre de 2011
Prec sobre la neutralitat institucional en les activitats públiques; cas actes Gavà Món
Prec sobre l'habilitació d'una sala per a trobada entre usuaris al Casal d'entitats Sant Jordi
Prec sobre la creació d'un banc de terres gestionat pel Parc Agrari
Pregunta sobre les pantalles de senyalització electrònica a l'estació de Renfe
Prec sobre la convocatòria d'una reunió de portaveus per discutir el pressupost per al 2012


Precs i Preguntes al Ple d'octubre de 2011
Pregunta sobre la campanya d'inspeccions en establiments de productes alimentaris
Prec sobre la brutícia i deixadesa de les pinedes de sobre l'autovia de Castelldefels banda Viladecans
Prec sobre les voreres del carrer Mare de Déu de Bruguers i passatge de Dolors Clua
Prec sobre les reunions de consells participatius i comissions de seguiment
Prec sobre la realització d'un mapa del patrimoni cultural de la ciutat i el terme municipal


Precs i Preguntes al Ple de setembre de 2011
Pregunta sobre el retorn de diners a l'Estat en concepte de bestreta per recaptació d'impostos
Prec sobre el mal estat del cementiri
Pregunta sobre els desperfectes a les escoles per vandalisme durant les vacances d'estiu
Prec sobre les guarderies municipals
Prec sobre l'ampliació de la vorera davant l'entrada de l'escola L'Eramprunyà


Precs i Preguntes al Ple de juliol de 2011
Pregunta sobre el manifest contra les retallades sanitàries
Pregunta sobre la gestió del manteniment de les escoles públiques
Pregunta sobre el llançament de globus amb foc durant una festa al Kauai
Prec sobre l'apagada de l'enllumenat de la urbanització Mas Bruguers II
Prec sobre la construcció d'una piscina descoberta a Can Torelló