Gavà

Documents

Preguntes escrites 2015-2019


Aquí trobaràs les preguntes que hem presentat al govern local, per a ser contestades per escrit en el termini d'un mes com a mínim, en el mandat actual.

Les preguntes amb (*) encara no han estat contestades.  Si vols conèixer les respostes a les preguntes que sí que ho han estat, si us plau, no dubtis a demanar-nos-ho a: [email protected]

També pots consultar les 328 preguntes escrites fetes al govern municipal en el mandat 2015-2011, les 634 preguntes escrites fetes al govern municipal en el mandat 2007-2011 i les 907 preguntes escrites fetes al govern municipal en el mandat 2003-2007301 - Sobe si s'ha autoritzat la difusió de missatges racistes, xenòfobs i discriminatoris (no resposta-passa al nou mandat)
300 - Sobre propostes de millora a can Tintorer (no resposta-passa al nou mandat)
299 - Petició documentació antena Bòbiles
298 - Sobre publicitat enganyosa a la xarxa
297 - Sobre una casa problemàtica a la Plaça Interior (no resposta-passa al nou mandat)
296 - Sobre abocaments incontrolats al sector Marinada
295 - Sol·licitud de còpia de l'auditoria sobre amiant (no resposta-passa al nou mandat)
294 - Sobre l'enllumenat deficient de l'Avinguda d'Eramprunyà (no resposta-passa al nou mandat)
293 - Sobre la ubicació d'uns contenidors al carrer del Centre (no resposta-passa al nou mandat)
292 - Sobre els canyissos que envaeixen els vorals de la B210
291 - Sobre les barres de gàlib en mal estat del pont sota la via
290 - Sobre un contenciós administratiu (no resposta-passa al nou mandat)
289 - Petició de documentació - Conveni sobre gent gran
288 - Sobre l'excés de soroll al camp de can Tintorer
287 - Sobre unes trapes que ballen a la plaça de la Concòrdia (no resposta-passa al nou mandat)
286 - Sobre la supressió d'un contenidor de roba usada
285 - Sobre una pintada racista en un contenidor
284 - Sobre un abocament de fibrociment a Gavà Mar
283 - Sobre una cruïlla conflictiva
282.- Sobre mesures contra el cop de calor
281.- Sol·licitud de còpia d'informe d'intervenció
280.- Sobre la dinamització de la part baixa de la Rambla (no resposta-passa al nou mandat)
279.- Sobre l'abús dels vetlladors a la Rambla
278.- Sobre venda d'alcohol dins l'estadi municipal La Bòbila
277 - Còpia expedient i factura paella La Sentiu
276 - Sobre noves zones de càrrega i descàrrega (no resposta-passa al nou mandat)
275 - Sobre optimització emplaçament contenidors (no resposta-passa al nou mandat)
274 - Sobre carrils-bici massa estrets (no resposta-passa al nou mandat)
273 - Sobre un forat a la vorera de la carretera Santa Creu de Calafell (no resposta-passa al nou mandat)
272 - còpia de factures d'actes festius municipals en campanya i precampanya
271 - sobre preguntes de 2016 pendents de resposta
270 - sobre els abres al carrer de Cunit (no resposta-passa al nou mandat)
269 - Sobre la violació del precinte judicial d'habitatges al carrer de Montflorit
268 - Sobre impediments per fer concerts a l'establiment Las Malas Lenguas
267 - Sobre beneficiaris programa ajuts reformes pisos per a gent gran
266 - Sobre petició de documentació no contestada
265 - Sobre reglament canons petadors de gas
264 - Reclamació de respostes a preguntes endarrerides
263 - Còpia de la factura i el comprovant de cobrament dels treballs de PRESEC a la Festa de la Rosa
262 - Còpia del conveni o contracte de control de gats
261 - Còpia d'un contracte de gestió
260 - Sobre despeses pel nou eslògan de Gavà
259 - Sobre despeses en conceptes poc clars
258 - Sobre pagaments de despeses jurídiques
257 - Sobre pagaments de viatges
256 - Sobre despeses en formació
255.- Còpia del conveni aprovat amb APAMM sobre plataforma solidària
254.- Sobre el nou recurs interposat per Nargam
253.- Còpia llicència ambiental d'un càmping situat en espai protegit
252.- Sobre cotxes aparcats sobre la vorera de forma sistemàtic
251.- Sobre els animals abandonats a l'estiu
250.- Sobre la possibilitat d'ombrejar els carrers cèntrics (no resposta-passa al nou mandat)
249.- Sobre robatoris a l'Illa de vianants
248.- Sobre la mala impressió d'alguns avisos i rebuts dels impostos locals
247.- Sobre el retard dels avisos i rebuts d'impostos locals
246.- Pregunta sobre l'incendi del turó de ca n'Espinós
245.- Pregunta sobre la possible desaparició del C. F. Gavà Mar
244.- Pregunta sobre l'impacte de la instal·lació d'un supermercat ALDI
243.- Pregunta sobre una tala al voral del camí de la Sentiu
242.- Còpia informes i documents sobre retrocés platja
241.- Sobre unes obres permanents al carrer de la Indústria
240.- Sobre les pudors d'una claveguera al carrer de Montserrat
239.- Petició de documentació relativa a una acció de l'Oficina antifrau
238.- Sobre una modificació de crèdit
237.- Sobre el concurs per obtenir l'eslògan "Gavà Naturalment"
236.- Sobre un arbre malmès al carrer Montserrat
235.- Sobre el resultat de les inspeccions a establiments de restauració
234.- Sobre la col·locació d'enganxines informatives als contenidors de brossa
233.- Sobre problemes derivats de la manca de manteniment de l'Avinguda Diagonal
232.- Sobre la inquietud veïnal pel tràfic d'estupefaents en una casa del carrer de Montflorit
231.- Sobre la manca de contenidors de selectiva al carrer de Sant Lluís
230.- Sobre el mal estat de l'entrada a Gavà des de la C-32
229.- Documentació sobre una investigació oberta per l'Oficina Antifrau a l'Ajuntament
228.- Sobre l'estat d'una investigació oberta per l'Oficina Antifrau a l'Ajuntament
227.- Sobre Servei tasques Comunicacio i educacio ambiental - DE0407_2017 (*)
226.- Sobre Concurs d'idees - DE0144_2017
225.- Sobre manca il·luminacio c. Sant Pere
224.- Sobre problematica aparcament tallers mecanics
223.- Sobre problematica miccions gossos al carrer
222 - Sobre l'estat de la pista poliesportiva de Gavà Mar
221 - Sobre pagaments estudis i treballs tecnics
220 - Copia estudi pla d'accio i pla de treball
219 - Sobre pagaments despeses edificis escolars
218 - Sobre pagaments Despeses Juridiques Gava TV
217 - Sobre pagaments manteniment edificis
216 - Sobre pagaments despeses juridiques penals
215 - Sobre pagaments despeses de viatge
214 - Sobre pagaments despeses juridiques
213 - Sobre pagament factura millora solar municipal per aparcament
212 - Copia del contracte consultoria Promocio Economica
211 - Sobre instal·lacio aire condicionat entitat local
210 - Sobre costos i despeses fuita de gas i aigua al carrer de St. Josep Oriol
209 - Còpia documentació pla de tala arbrat urbà
208 - Sobre una nova plaga de paneroles
207 - Sobre l'ocupació d'un espai de càrrega i descàrrega a la Diagonal
206 - Sobre la manca d'il·luminació de la plaça Pere Marc
205 - còpia del Pla d'acció contra contaminació acústica
204 - sobre el mal estat de les llambordes de la plaça de Jaume Balmes
203 - sobre el mal funcionament de la wifi dins les dependències municipals
202 - sobre la tasca dels ratpenats
201 - sobre explotacio del llentiscle
200 - proteccio exemplars de savines a Garraf-Gavà (no resposta-passa-al nou mandat)
199 - pas de vianants carretera de la Sentiu
198 - Sobre lefecte de les bicis als senders de muntanya
197 - Sobre els forns de calç i rajoles de la Sentiu i can Llong
196 - Sobre la brutícia de la bassa de la Sentiu (no resposta-passa al nou mandat)
195 - Sobre  projecte caixes-niu de Quercus
194 - Sobre projecte Diposit Municipal de Vehicles
193 - Sobre pagaments despeses juridiques
192 - Sobre pagaments despeses de viatge
191 - Sobre projecte Maria Felip
190 - Sobre estudi i informe de seguiment del PAES de Gava
189 - Sobre copia resultats estudis socials i opinio publica
188 - Sobre copia Estudi orquidies zona litoral
187 - Petició de documentació - expedient de contractació del projecte d'emprenedoria
186 - Sobre els arbres talats al carrer de Pi i Margall
185 - Sobre les restes de fibrociment a can Torelló
184 - Sobre la convocatòria d'un concurs per a un eslògan de Gavà
183 - Sobre l'ascensor espatllat del casal d'entitats Sant Jordi i altres problemes de material
182 - Sobre manca d'enllumenat a ca n'Espinós nord
181 - Sobre pals de la llum a les voreres dels carrers Pi i Margall i Pau Claris
180 - Sobre el canvi de nom d'un tram de la Ctra. de la Sentiu
179 - Sobre la senyalització de la carretera de la Sentiu
178 - Sobre les voreres del barri de la Sentiu
177 - Sobre el repetidor del barri de la Sentiu
176 - Sobre el talús del barri de la Sentiu
175 - Sobre la denominada carretera de la Sentiu
174 - Sobre fonts al barri de la Sentiu (no resposta-passa al nou mandat)
173 - Sobre la neteja perimetral del barri de la Sentiu
172 - Sobre la brutícia a la riera del barri de la Sentiu
171 - Sobre el pagament d'assistència lletrada al recurs 159/2014
170 - Sobre assessorament Pla de Ponent
169 - Sobre pagaments despeses de viatge
168 - Sobre intervenció professional al Jutjat Mercantil
167 - Sobre sorolls detonacions costat Canal Olímpic
166 - Sobre el bar estadi la bobila
165 - Sobre els projectes demanats pel PUOSC
164 - Sobre adquisicio immoble Apelles Mestres 55
163 - Sobre diverses noves entitats legalitzades a Gava
162 - Còpia contracte programa serveis socials
161 - Sobre l'arrabassament d'una parcel·la
160 - Copia conveni fundacio Pere Tarres
159 - Copia conveni millora infrastructures agraries
158 - Sobre la torreta de l'antena de Gava TV
157 - Copia bases concurs acolliment animals
156 - Sobre seguiment animals abandonats
155 - Sobre places municipals de persones amb discapacitat
154 - Còpia de les al·legacions i informe pla especial clubs cànnabis
153 - Sobre normes d'ús i informació d´ús de les pistes d'skating
152 - Sobre manca d'accés als serveis de l'estació de tren
151 - Sobre el nombre de peticions de llicència de clubs de cànnabis
150 - Sobre el mal estat del plafó informatiu del carrer d'Isaac Peral
149 - Sobre el mal estat dels plafons informatius de les marquesines de bus
148 - Sobre la senyalització del camí del Pi tort
147 - Sobre els parquímetres al mes d'agost
146 - Sobre la senyalització vertical al carrer del Centre
145 - Sobre el manteniment de la piscina de can Tintorer i el pavelló Jacme March
144 - Sobre el manteniment de la bassa de laminació
143 - Sobre millora de camins municipals
142 - Sobre un "camí escolar segur" insegur
141 - Còpia de l'expedient d'una contractació amb EFIAL
140 - Sobre l'alçada dels senyals d'avís de multa a l'entrada a l'Illa
139 - sobre les bandes antilliscants de la plaça de Catalunya
138 - sobre l'ús de les claus de les cadenes d'accés als camins
137 - sobre el mal estat de les llambordes de la plaça de la Llibertat
136 - còpia de documentació del cens d'habitatges buits
135 - Sobre el recàrrec de l'IBI als habitatges buits
134 - Sobre el mal estat dels vials d'acceleració de la C32
133 - Còpia de la documentació presentada per obtenir la bandera blava
132 - Sobre la venda ambulant al municipi
131 - Còpia del pla de treball de PRESEC de recollida de contenidors
130 - Sobre l'esvoranc a la carretera de Santa Creu de Calafell
129 - Petició de documentació sobre els contractes amb IniPro​
128 - Sobre la brutícia al carrer de les labors agrícoles (no resposta-passa al nou mandat)
127 - Sobre la plaga de pugó que hi ha en algunes plantes de jardins municipals
126 - Sobre problemes al servei dels autobusos Mohn
125 - Sobre problemes de soroll al carrer de la Mercè
124 - Sobre el bus llançadora entre Gavà i l'outlet de Viladecans
123 - Sobre el destí de les paneres un cop s'acaba la Fira d'Espàrrecs
122 - Sobre un pal de la llum al carrer de Rius i Taulet que restringeix el pas per la vorera
121 - Sobre conductes d'aparcament incíviques al carrer de la Morella
120 - Còpia de la documentació relativa a la tala de pins a Gavà Mar
119 - Sobre les visites de la SGAE al comerç local
118 - Sobre la destrucció de bosc per fer-hi una pista de bicicros
117 - Sobre la priorització de l'ús de les pistes de volei
116 - Sobre la neteja del passatge d'Elisenda de Montcada i altres
115 - Sobre l'import ingressat el 2015 per multes i sancions
114 - Sobre queixes pel comportament d'alguns empleats de PRESEC
113 - Sobre l'esquerda de l'edifici de l'Ajuntament
112 - Sobre petits problemes en la nova gestió del Club Sant Jordi de l'American Lake
111 - Sobre problemàtiques al carrer de la Morella -2
110 - Sobre problemàtiques al carrer de la Morella -1
109 - Sobre les previsions pel que fa a la reurbanització de can Tries
108 - Sobre la continuació de la reurbanitzacio del carrer del Riu Anoia a can Tries
107 - Còpia de la documentació del projecte de reurbanització dels carrers de can Tries
106 - Sobre estat dels projectes executius inclosos al Pla de Barris per a can Tries
105 - Sobre l'estat actual de la subvenció de la Generalitat en el marc de la Llei de barris
104 - Sobre el compliment de les mesures de contra la morositat
103 - Sobre el retard en l'autorització de terrasses
102 - Sobre la brutícia de l'aparcament RENFE
101 - Balanç d'un any de funcionament de l'APP de seguretat
100 - Còpia conveni Escola Maria Felip - Consell Comarcal
099 - Còpia del conveni de l'escola Maria Felip
098 - Sobre la distribució d'entrades del circ Raluy
097 - Sobre la distribució de noves marquesines
096 - Sobre les multes imposades a l'Illa de vianants
095 - Sobre l'estat de les voreres d'algunes parades de bus
094 - Sobre la concreció del Pla de Mobilitat a Gavà Mar
093 - Sobre les mesures de seguretat dels camions de PRESEC
092 - Sobre la documentació a aportar en la tramitació reiterada de beques per a llibres
091 - Sobre problemàtica dels Coloms al casal Sant Jordi
090 - Sobre problemes de mobilitat al barri de Les Panes
089 - Sobre la fira d'atraccions de la Festa Major
088 - Sobre la pilona de la Rambla de Lluch
087 - Sobre l'accés al pàrking de Mercadona
086 - Sobre plantes al carrer calafell / pont riera Canyars
085 - Còpia avantprojecte pistes esportives Marcel·lí Moragas
084 - Còpia conveni Fundesplai
083 - Petició associació salut mental Baix Llobregat
082 - Sobre el projecte de vídeocurrículum de GavàTV
081 - Sobre les plantes al carrer de Tarragona i de la Ciència
080 - Sobre possible augment de robatoris
079 - Sobre entrada en funcionament punt recàrrega vehicles elèctrics
078 - Còpia conveni AMB punt recàrrega vehicles elèctrics
077 - Còpia conveni assessoria mobilitat internacional jove
076 - Còpia conveni Fundació Ntra. Sra. de Brugués
075 - Còpia conveni XARXACORH
074 - Còpia conveni UAB campus arqueològic
073 - Còpia conveni Fundació Catalana de l'Esplai
072 - Còpia conveni Xarxa de Museus Locals
071 - Sobre nomenaments de representants a consorcis supramunicipals
070 - Sobre diverses subvencions nominatives i directes
069 - Còpia projecte passos elevats a la Joan Carles I
068 - Sobre el projecte de passos elevats a la Joan Carles I
067 - Còpia conveni amb el CF Gavà
066 - Sobre multa a un restaurant
065 - Sobre judici penal contra agents policia municipal
064 - Còpia conveni Creu roja i annexos
063 - Sobre les obres al Centre Cultural
062 - Sobre un contenciós
061 - Còpia conveni amb RCD Espanyol
060 - Còpia conveni amb FHA
059 - Còpia conveni promoció industrial al Baix Llobregat
058 - Sobre sanció a Caprabo
057 - Sobre sanció a un constructor
056 - Sobre sanció a una altra botiga
055 - Sobre sanció a una botiga
054 - Sobre l'aparcament de les instal·lacions esportives de can Torelló
053 - Sobre un sistema de protecció de fanals contra pixarades
052 - Sobre la rotonda de l'avinguda del Mar
051 - Sobre el camp de futbol de can Tintorer
050 - Sobre el cicle Pares i mares en acció
049 - Sobre l'horari nocturn de la biblioteca JSV
048 - Petició de còpia del projecte de cobriment d'una de les pistes del Marcel·lí Moragas
047 - Sobre la vorera de la carretera a Santa Creu de Calafell
046 - Sobre judici oral PA 365-2012L
045 - Sobre obertura carrer Rius i Taulet
044 - Sobre l'utilitzacio d'adobs prohibits al Parc Agari
043 - Petició de còpia del contracte de l'APP de seguretat ciutadana
042 - Petició de còpia del contracte de les càmeres de vigilància de l'Illa
041 - Sobre les plaques solars al mercat municipal de la plaça Major
040 - Sobre problemes al barri de les Ferreres
039 - Sobre la informació al web municipal dels resultats del 27S
038 - Petició de documentació relativa a la marca de promoció local
037 - Sobre una factura relativa a una marca de promoció local
036 - Sobre la presència de coloms al Parc Arqueològic
035 - Sobre l'estudi de millora de la zona del carrer Morella
034 - Sobre l'arranjament de la vorera del carrer Marc Grau
033 - Sobre la dificultat de gir dels camions de PRESEC
032 - Sobre les aixetes de les fonts públiques
031 - Sobre els sorolls de la neteja a la Rambla
030 - Sobre desperfectes al Casal American Lake
029 - Sobre la plaga dels escarabats vermells
028 - Sobre la neteja de la plaça de John Lennon
027 - Sobre el carril bici de l'Av. de Joan Carles I
026 - Sobre l'obligació de les bicis de dur llums
025 - Sobre la caiguda d'un arbre a la plaça de Magdalena Trias
024 - Sobre la gestió de la fira d'atraccions de festa major
023 - Sobre el funcionament del SIAD durant l'estiu
022 - Sobre la senyalització de trànsit a Gavà Mar
021 - Sobre els nuclis zoològics
020 - Sobre la manca de visibilitat a la cruïlla entre Gaudí i Sant Isidre
019 - Sobre la reparació de l'aparcament de bicis de la Rambla - carretera
018 - Sobre la necessitat de repintar el pas de vianants del davant de la SAFA
017 - Sobre el possible ús públic lliure de les pistes de bàsquet de can Tintorer
016 - Sobre la manca d'asfaltat del camí del Pinar
015 - Còpia de la sentència del plet contra Solvia
014 - Sobre el sobrant de la subvenció de la Generalitat per al pla de barris
013 - Sobre una finca agrícola usada com a magatzem de vehicles i residència precària
012 - Sobre els costos d'un plet perdut contra Solvia
011 - Sobre les deficiències del nou edifici de la policia municipal
010 - Sobre una promoció de pisos de luxe a Gavà Mar
009 - Sobre el mal estat de les voreres del carrer de Sant Joan
008 - Sobre l'impacte econòmic del canvi de la llei de l'IBI
007 - APP de seguretat
006 - Neteja de contenidors d'escombraries
005 - Poc èxit acte Plaça Major durant la Festa Major
004 - Despeses concert Antonio Orozco - Festa Major
003 - Mala il·luminació dels passos de vianants Ctra Sta Creu de Calafell
002 - Possible canvi de prioritzacio cruïlla-concordia-centre
001 - Arranjament parc infatil de Gavà Mar