Gavà

Documents

Ètica animal
Descarrega en PDF ETICA ANIMAL

Una ciutadania que no respecta i ni te cura dignament dels seus animals de companyia es una ciutadania incivica, irrespectuosa i desarreglada. Per aixo la proteccio dels animals, com a símbol de civilitat, ens fa millors com a societat. En aquest sentit, cal millorar l'educació cívica en el tracte amb els animals de companyia, sancionant sense por els actes incívics.

Com a humans que som, estem prenent contínuament decisions i aquestes es relacionen amb el be i el mal. L’etica es una branca de la filosofia que estudia precisament això, el correcte i l'incorrecte en el comportament humà. Se centra en les accions humanes i estudia el que es relaciona amb el bo, el dolent, el correcte, l'incorrecte, els deures, la felicitat... L’etica busca raons per justificar el perquè ens comportem de tal manera, el per que adoptem 

un o altre sistema moral.

Dintre de l’etica trobem una branca enfocada a l'estudi de les accions humanes, pero n'hi ha una d’especifica sobre el comportament huma respecte als animals: l’etica animal. L’etica animal estudia l'estatus moral dels animals i si aquests poden ser considerats agents morals, es a dir, estudia si els animals poden experimentar felicitat, benestar, malestar o maltractament.

L’etica animal planteja la possibilitat que la persona adquireixi responsabilitat i deures morals envers els animals. Per tant, estudia les relacions entre els humans i els no-humans, amb l'objectiu de minimitzar tot el possible el patiment dels animals. Hi ha infinitud de teories però totes les acceptades amb mes amplitud arriben a la mateixa conclusió: haurem de tenir en compte els interessos de tots els essers que senten. Aquestes teories defensen la consideració moral dels animals i el rebuig a l'especisme. Com a ciutadans i com a persones capaces de jutjar eticament, haurem de mica en mica anar rebutjant l'especisme. L'especisme es defineix com la discriminació a un conjunt d'individus per el simple fet de pertànyer a una altra espècie. Es un prejudici d'igual magnitud al sexisme o al racisme.

La nostra violència envers els animals no es un problema de maldat ni de crueltat, simplement un problema cultural basat en la desinformació. Aquesta manca nomes es pot eradicar a traves de l'educacio i la conscienciacio. Hem de confrontar la situacio de l'especisme de manera clara i directa. L'hem d'afrontar de forma educativa i no violenta. L'unica forma de solucionar-ho es la conscienciació de la població, si no es això, les víctimes animals seguiran patint i morint. No fer res es donar l'esquena als nostres companys no-humans. Es per això que neix la proposta que a continuació presentarem. Una proposta per millorar la condició d'uns essers que senten i que mereixen tindre una vida digne, al igual que tots nosaltres. Una proposta enfocada al municipi de Gava.

SITUACIO ACTUAL

A Gavà, com a la majoria de municipis, ens trobem amb el problema dels animals sense casa que viuen al carrer. 

Aquests animals es troben en aquesta situació per abandonament o perquè ja han nascut al carrer degut a una falta 

d'esterilització.
Primerament, aquesta qüestió ja anuncia la falta de responsabilitat, compromís i respecte de les persones que 

abandonen gats i gossos. Com si un animal fos un objecte que pots gaudir quan vols i després rebutjar.
Sigui quin sigui el motiu, la població de gats vivint al carrer, es un fet. Ens trobem llavors, davant un problema que 

cal solucionar de forma efectiva per al be dels animals i de les persones. Es necessari garantir una vida digne a 

aquests animals en situacions desfavorables.
 
A continuació explicarem quina es la situació dels gats abandonats a Gavà, per finalment presentar la solució 

ideada a aquest problema: un refugi d'animals.
Colònies de gats
Els gats que viuen al carrer estan organitzats en colònies. Una colònia es un conjunt de gats que viu en un espai 

urbà i que es alimentat, esterilitzat i controlat. Les colònies de gats son cuidades per persones voluntàries que 

desinteressadament presten ajuda. Els voluntaris per mantenir la colònia controlada duen a terme el Programa CER 

(capturar, esterilitzar, retornar) per evitar la superpoblació.
Aquestes colònies molts cops son vistes com un lloc ple de malalties, brutícia i problemes per a la zona on es troba 

situada. Les colònies de gats estan plenes de prejudicis per part de molts ciutadans que no entenen que en una 

colònia de gats controlada eficaçment això no passa i es un lloc segur e higiènic. Una colònia ben controlada aporta 

molts beneficis, com per exemple una zona neta, la disminució de ratolins i rates a la zona, contenció de plagues, 

desaparició de les baralles entre gats en èpoques de cel, el control de la natalitat i una millora en la salut dels gats, 

etc.
Els voluntaris fan una tasca clau i el benestar dels animals depèn en la major part de les seves accions. Els 

voluntaris s'encarreguen de l'alimentació dels gats i de la seva salut. Quan un gat s'ha d'esterilitzar o esta malalt, 

son ells els que s'encarreguen de capturar-lo i de portar-lo al veterinari. Aquesta gran tasca voluntaria suposa temps 

i diners a càrrec del voluntari, per tant es un gran sacrifici per la seva part.
Sembla que tot estigui controlat a les colònies de gats amb les aportacions dels voluntaris, però realment es un gran 

pes el que tenen aquestes persones que suportar. Controlar una colònia de gats sense quasi be ajuda municipal es 

molt complicat. Els gats es troben a l'aire lliure, el que fa mes difícil el seu control. L'aliment diari es pagat per els 

voluntaris. El treball de captura i de portar-lo al veterinari ho fa també el voluntari. Els gats que acaben de sortir del 

veterinari encara no estan en bones condicions com per tornar a estar a la colònia sols sense vigilància, així que 

molts cops els voluntaris se'ls enduen a casa.
En general, les colònies de gats actualment estan subsistint per la voluntat de les persones que col·laboren 

desinteressadament, quan es l'ajuntament qui tindria que garantir seguretat, control i dignitat a aquestes colònies.
Refugi d'animals
Davant el difícil control de les colònies de gats gestionades per voluntaris, neix la necessitat de crear una 

instal·lació municipal gestionada per l'ajuntament: un refugi d'animals. La creació d'aquest refugi d'animals garantiria 

un lloc estable on anirien a parar tots els gats sense casa, els malats que requereixin de control o tenen malalties 

cròniques, els que han patit un accident, etc. Al ser un recinte delimitat, seria mes senzill el control dels animals i la 

seva salut seria mes fàcil de revisar.
El refugi seria ideal que estigues situat en un espai semi rural i semi urbà, ja que no podem col·locar un refugi enmig 

de la ciutat, ni volem situar-lo molt lluny d'ella per qüestions pràctiques. El espai estaria equipat amb llum i aigua i 

una sala per quan vingués el veterinari (el qual correria a càrrec de l'ajuntament).
Els voluntaris seguirien sent un aspecte clau, però ja no hi serien ells exclusivament, també hi treballarien tècnics 

de l'ajuntament. El fet de tenir un tècnic dedicat als animals a l'ajuntament podria donar un fort impuls a millorar tot el 

que sigui relacionat amb els animals a Gavà i els seus drets (plagues, colònies, abandonaments...). El tècnic podria 

millorar també la situació entre gossos i persones a la via publica. Per exemple, molts verns es queixen dels 

lladrucs dels gossos. Aquí es quan el tecnic de l'ajuntament podria ajudar al propietari a reeducar a aquest gos i a 

ensenyar-li a no bordar quan no toca. El fet de tenir un tècnic enfocat als animals seria un punt pioner, ja que cap 

municipi compta amb tècnics dedicats als animals. Hi ha professionals especialitzats en tractar conductes difícils de 

corregir.
El refugi fins aquí sembla que sigui enfocat nomes per a gats, però no es així. Els gossos també es troben en 

aquesta situació injusta de trobar-se al carrer per abandonament. Els gossos en canvi, son enviats a Olesa de 

Bonesvalls, a la Associació Sir Can, es per això que es necessari tenir un refugi a la nostra ciutat, a l'abast dels 

ciutadans de Gavà.
 
A les instal·lacions es podrien dur a terme també activitats i cursets per educar i reconduir la conducta dels gossos 

domèstics i ensenyar als propietaris. Els animals, com les persones, tenen personalitat i caràcter i molts cops els 

propietaris no el saben guiar correctament. Als tallers es podrien donar consells i solucions per saber reconduir la 

conducta dels gossos. Per ensenyar a passejar adequadament, per exemple. Un gos ben educat es capaç de 

comportar-se adequadament i per tant, la convivència entre gossos i persones a la via publica es veu beneficiada.

Entitats que participen actualment a les tasques animalistes a Gava

Actualment a Gava es troba l'entitat Gavà Gats i Animals Sense Sostre (ASS), que gestionen les colònies de gats i 

fan d'intermediaris amb l'ajuntament.
Respecte als animals domèstics, l'ajuntament de Gava te tot el servei amb Sir Can situat a Olesa de Bonesvalls, 

que s'encarreguen dels animals abandonats, les adopcions, i socórrer als animals que es troben accidentats.
A Gavà també trobem l'associació Activa-T que fan accions mes enfocades als gossos per conscienciar a la 

població amb activitats lúdiques i educatives, mitjançant passejades, xerrades en centres educatius o en llocs 

públics, etc. Aquesta associació aportaria una nova manera d'integrar els gossos en la vida quotidiana mitjançant 

tècniques d'ensinistrament i educació als animals i als propietaris.

PROPOSEM:
- Crear una plaça específica de tècnic d'intermediació amb temàtica animal i que vetlli per al correcte 

desenvolupament i aplicació de les activitats de la seva competència.
- Refugi: crear un refugi per a animals abandonats, gestionat per voluntariat amb conveni amb l'Ajuntament, que 

permeti l'acolliment i posterior cessió en adopció dels animals abandonats que estiguin en condicions, o els 

tractaments d’eutanàsia quan calgui.
- Control anti-plagues: cal apostar pels mètodes menys perjudicials per al medi ambient, com ara mètodes genètics 

o d’esterilització química mitjançant del menjar. Això valdria per a coloms i senglars, per exemple.
- Educació: incidir en l'educació en ètica animal a les escoles, organitzant xerrades a càrrec de voluntariat.
- XIP obligatori. Controlar la gent que passeja pel carrer amb animals de companyia i comprovar que tots tenen el 

xip. Si no el tenen, sancionar amb duresa els infractors.
- Reformular els correcans, fent-los mes petits, i mes dispersos. De fet, molts espais es fan servir, de forma 

incontrolada, com a espais per a esbarjo dels animals de companyia. La proposa es reconvenir aquests espais en 

correcans controlats, emplaçant-los a:
                   
                 - Placa de Catalunya
                 - Avinguda Diagonal
                 - Passeig de Joan Maragall
                 - American Lake
                 - Can Tintorer
                 - Torre Lluc (pare municipal)
                 - Plac;:a Moragues
                 - Can Tries (Riera Sant Llorenç, al costat del parc infantil)
                 - Gava Mar (zona Canyars)
                 - Gava Mar (central Mar)
                 - Gava Mar (zona Murtra)