Gavà

Documents

gent gran
Descarrega en PDF GENT GRAN
===========================================================
Ara més que mai calen recursos publics per cuidar la gent gran.
No es poden concebre les residencies de gent gran com a centres privats on nomes es cerca el benefici economic del gestor. Cal avançar i convertir els centres privats en centres publics, amb la gent gran atesa per personal competent i amb contractes permanents al sector public.

Quant a pensions, cal ser conscient que la seguretat social no es un fons on s'inverteixen diners al llarg de la vida i després te'ls retornen en forma de pensio. Al contrari. Es un sistema viu en que les cotitzacions de les persones actives mantenen el sistema de pensions, de forma que cada pensionista depen de les cotitzacions d'aquell mes per part dels treballadors actius.

De tota manera, cal reformular la seguretat social. Fins ara d'aquesta caixa s'extreien ajudes i subvencions destinades a altres finalitats que no eren les propies de les pensions. Aquestes finalitats s'haurien de finançar a partir dels pressupostos generals, i no de la caixa de la seguretat social

Finalment, és molt important que el comput de la pensio a cobrar en base al sou quan es treballava abasti 15 o 20 anys, no mes. I tambe cal lligar l'increment de les pensions a l'índex de l'IPC.