Gavà

Documents

Medi ambient
Descarrega en PDF MEDI AMBIENT
=========================================

El medi ambient es un valor que cal preservar i cuidar. Un valor que no nomes se circumscriu als arbres i vegetals, sino també a la biodiversitat i a la multiplicitat de conreus de proximitat.

En aquest sentit pensem en el macroprojecte urbanistic del Pla de Ponent. Segons l’estudi independent fet pel gabinet Ramon Folch, s’indiquen explicitament que els arbres talats seran uns 1805, dels quals nomes se’n transplantaran 719. Pero aquest estudi no esmenta la quantitat d’arbres que es talaran per urbanitzar la zona: el pinar de can Quatre, per exemple, amb la roureda del torrent que hi toca, o els pins del vessant sud de Caçagats, alguns amb centenar d'anys d'antiguitat, tots ubicats dins de parcel·les urbanitzables

El projecte a mes suposa la perdua de les millors terres de conreu de proximitat que hi ha al municipi, situades entre l’actual c-245 i l’inici dels turons, que pouen l’aigua d’excel·lent qualitat, no contaminada, i que produeixen verdures i hortalisses de primera qualitat i quilometre zero. Sobre aquestes terres s’hi volen construir blocs d’habitatges de fins a 8 o 10 pisos, eliminant l’espai conreable. 

Tampoc es parla dels efectes de la impermeabilització del sol, amb l’asfaltat dels carrers i la construcció del calaix de formigo de les rieres del Calamot i dels Canyars, que impedira una correcta recarrega de l’aquifer del Delta, que es considerat estrategic i un be a protegir. 

Tampoc s'esmenta l'impacte sobre la biodiversitat, ja que la construcció afectarà el pas de múltiples espècies que enriqueixen el nostre entorn. Desapareixeran els cabirols, o les guineus, les àligues cuabarrades deixaran de niar, deixant camp lliure a espècies invasores que, sense depredadors, camparan al seu aire.

I per acabar, un altre impacte important es el de la contaminacio ambiental. Aquest projecte suposara l'emissio de tones de gasos d'efecte hivernacle, entrant en contradiccio flagrant amb els objectius del mil·lenni de lluita contra el canvi climatic.

Natura, alimentacio, aigua, aire pur, son les quatre potes sobre les que es basa el benestar huma, psiquic i fisic. Sense aixo, la qualitat de vida de la ciutat de Gava pot disminuir fins a nivells que la facin inhabitable.