Girona

El nostre equip

  • Àdam Bertran
    Àdam Bertran Regidor d'Educació, Infància i Esports L’educació és una peça clau per al progrés del país i de la seva ciutadania. És per això que des del govern de Girona estem treballant des del primer minut per a garantir el dret a l’educació per a tothom, prenent com a fonaments la igualtat, l’equitat i la justícia social. Un dels grans objectius del mandat i que no defallirem fins aconseguir-lo és un pacte a favor de la inclusió i l’eliminació de la segregació escolar, així com posar al dia les actuacions de manteniment tan necessàries als centres educatius. Tot plegat desplegant polítiques per a planificar, dinamitzar i donar suport a l’esport com a realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i de salut. L’esport base i l’esport femení seran un dels eixos principals de la nostra política esportiva, i construirem una ciutat pensant en la infància, que sigui més amable i segura per a tots els veïns i veïnes.