Gràcia

Notícia

"Parlem de la crisi sanitària i socioeconòmica de la Covid-19"

Aquest  dijous 4 de juny ha tingut lloc la reunió telemàtica del casal Francesc Macià d'ERC Gràcia per parlar sobre la crisi socioeconòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19  als nostres barris. Ha estat el primer cop, des de l’inici de la pandèmia, que s’ha fet una reunió virtual oberta  a totes  les veïnes i veïns del districte;  per tal que poguessin participar-hi es va fer públic l’enllaç a la plataforma Jitsi.org, que es la que normalment fa servir el Casal Francesc Macià per connectar-se en xarxa.

Vàrem comptar per aquesta ocasió amb dues ponents externes al partit, val a dir que també va ser una experiència nova en aquest nou format virtual i que la valoració general va ser molt bona.

D’una banda vam comptar amb la presència de la Noemí Cortés, que és membre i col·laboradora en l'àrea social de l'Església Evangèlica de Gràcia, i que s’ubica al carrer Terol 22. Va explicar-nos que abans de la pandèmia impulsaven un projecte d’atenció a persones sense llar, que dur per nom “Llum de nit”, i que atenia a unes 40 persones, oferint-los un sopar calent, allotjament per passar la nit, esmorzar i una higiene bàsica (sense dutxa, perquè no disposen d’aquestes instal·lacions). Amb la Covid-19 varen haver de que suspendre aquesta prestació per seguretat sanitària, però alhora varen acollir a la mateixa església evangèlica 10 persones sense llar que han passat tot el confinament dins les instal·lacions, i que hi seguiran mentre no s’obri el temple al públic, oferint-los l’alimentació i l’acolliment integral. Durant la pandèmia i l’estat d’alarma sanitària l’acció de l’Església Evangèlica  s’ha centrat en una tasca d’emergència, d’”apagafocs” ha qualificat la Noemi, fent assessorament a les persones que s’hi adreçaven dels recursos disponibles al districte per pal·liar l’emergència alimentaria, “per saber on anar i que fer” ja que han estat moltes les persones  que s’han trobat en una situació d’extrema precarietat i que no havien viscut mai abans una situació tan extrema. S’han trobat amb un gruix de gent bloquejada emocionalment, amb un fort sentiment de vergonya davant la seva pròpia precarietat, i una desorientació general enfront a la crisi alimentària que pateixen.

El Conseller de Districte Marc Bosch ha recordat que en el darrer Consell Plenari del Districte Gràcia (05-05-2020) va presentar un prec al govern del districte per abordar la pobresa infantil durant la pandèmia de la Covid-19. El prec va ser aprovat pel Consell Plenari, però malgrat el seu suport l’acció del govern del districte ha estat del tot insuficient en aquest aspecte. Des d’Esquerra Republicana de Gràcia se seguirà insistint i treballant per tal que s’acompleixi aquest acord.
També va prendre la paraula el Conseller de Districte Miquel Colomé que es va oferir a l’Església Evangèlica  a fer de nexe de contacte amb el Rebost Solidari, amb els que col·labora estretament, per anar creant els vincles que facilitin la formació d’una xarxa entre les entitats d’emergència alimentària al nostre districte.

D’altra banda, vàrem comptar amb la participació de l’Azucena Carranzo, que és membre de l'equip directiu d'Atenció Primària al CAP Vallcarca- Sant Gervasi, i que ens va recordar que aquest Centre d’Atenció Primària és una EBA, una entitat sanitària de base associativa, és a dir, un centre de salut pública gestionat pels propis professionals de la salut que hi treballen directament, amb finançament públic i sota les directrius del Departament de Salut.
L’Azuzena va explicar el model sanitari públic català, que és molt divers, amb diferents proveïdors de serveis. On, bàsicament, hi ha tres tipus de prestadors del servei públic de salut, els centres de salut que depenen directament de l’Institut Català de Salut (ICS) com és el cas del CAP Vila de Gràcia, els que depenen de l’àmbit local o municipal, sovint també consorciats amb la Generalitat de Catalunya; a Barcelona troben el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) que és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i adscrit al Servei Català de la Salut. S’encarrega de planificar, dirigir i coordinar l’atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública a la ciutat de Barcelona, a Gràcia hi trobem el Cap Larrard .

I per últim es troben les EBA (Entitat de Base Associativa), com és el cas del CAP Vallcarca- Sant Gervasi (d’acord amb la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya)
Actualment l’Azucena treballa des del Comitè de Crisi de la Covid-19 en dues direccions, d’una part es dissenya  el pla d’estiu, per equilibrar l’oferta i la demanda sanitària, tenint en compte aspectes tan complexes com les llistes d’espera i el descans merescut i necessari dels professionals de la salut.  D’altra part, també s’està treballant el pla per un nou brot de la Covid-19, per poder fer front a un possible rebrot, el seguiment del confinament dels possibles contagiats i el seu entorn.
En el torn obert de paraules s’ha demanat per les xifres de l’afectació de la pandèmia al nostre districte i ciutat. Pel xat de la plataforma per on seguíem la xerrada virtual se’ns ha informat del següent enllaç, on trobaràs les dades actualitzades:  https://aspb.shinyapps.io/COVID19_BCN/

L’Olga Hiraldo, Consellera Portaveu d'ERC Gràcia, va presentar breument el document “Barcelona: Impulsem l’Endemà”, aprovat pel grup municipal d’Esquerra Republicana a Barcelona i on es recullen les propostes polítiques del nostre partit per transformar la crisi del Covid-19 en una oportunitat per una nova realitat, “impulsant polítiques valentes i poder revertir els efectes de la pandèmia, aprenent de la darrera crisi del 2008, i alhora, garantint que no hi haurà cap retallada de drets i llibertats”.
 
Pep Creus
Secretaria de Comunicació i Acció Política