Gràcia

Notícia

COMUNICAT D’ERC GRÀCIA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE LA RAMBLA DEL PRAT

COMUNICAT D’ERC GRÀCIA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE LA RAMBLA DEL PRAT
 
Als veïns i veïnes de la Vila de Gràcia,
 
Des del Grup Municipal d‘Esquerra Republicana hem arribat a un acord amb el Govern Municipal per poder Modificar el Pla General Metropolità a l’àmbit de prolongació de Rambla de Prat.

Des de 1953, el Pla Comarcal traçava en un primer document urbanístic la “via O”. Un pla que entre altres coses, havia d’unir Rambla de Prat amb Torrent de l’Olla. Aquest és un fet cabdal ja que tot el planejament urbanístic que s’ha fet després ha vingut condicionat. Tant el PGM de 1976 com el PEMPRI de 1986, són reflex de la voluntat de dur a la pràctica una realitat urbanística fixada el 1953. Fins a dia d’avui, 67 anys després, disset edificis encara tenen la qualificació urbanística de vial. És a dir, segons el planejament vigent de 1976, un centenar de finques esperen ser derruïdes per fer-hi un carrer, entre elles el taller Vallmitjana.

Il·lustració 1: Pla General Metropolità de 1976. En gris, els vials.El 2018, El Govern Municipal va fer una nova proposta de modificació per adaptar aquest anacronisme del planejament de 1976, a la realitat de la ciutat del S.XXI. Amb la voluntat de trobar oportunitats per construir habitatge protegit en aquestes antigues qualificacions, va identificar una sèrie de finques susceptibles de ser expropiades, alhora que desafectava bona part dels edificis que segons el PGM de 1976 havien d’anar a terra. Ho va fer sobre plànol i sense pràcticament visitar les finques. De tal manera que va acabar convertint l’oportunitat per fer habitatge públic en un rebuig frontal dels veïns a noves construccions en una trama urbana ja especialment complexa.

El moviment veïnal i d’afectats, agrupats dins la “Plataforma Salvem l’Interior d’Illa”, reivindicava l’interior de l’illa de cases com un corredor verd amb riquesa ecològica i amb la seva biodiversitat interior. Un plataner centenari s’havia de talar. L’actuació urbanística semblava no haver tingut gens en compte aquest fet. Això va fer que el Govern Municipal tornés a fer una segona proposta, una tercera i fins i tot una quarta als veïns afectats per poder fer la promoció d’habitatge protegit al c. De l’Àngel, salvant el plataner centenari.

Així doncs, després de presentar fins a tres propostes on el govern municipal intentava donar resposta a les demandes dels afectats, i permetre la construcció d’habitatge protegit, durant la primavera de 2019 el Govern Municipal realitza la 4a proposta als veïns i afectats: La construcció de 10 habitatges protegits, amb una volumetria de PB+1, PB+2 i PB+3 enretirat a l’edifici contigu existent de PB+4. Cal tenir present que la reducció de la volumetria es realitza en tot cas en detriment de la viabilitat econòmica de la promoció pública d’habitatge.

Tanmateix, des principis del 2019, la Plataforma sumava un nou greuge en aquesta actuació. La construcció d’habitatge protegit havia d’anar necessàriament lligada a l’obertura del c/ de l'Àngel a c/ Astúries. Aquesta obertura requeria derruir l’antic taller de la família Vallmitjana com ja preveia el Pla General Metropolità del 1976 i la proposta de modificació de PGM de l’alcalde Trias. La finca del c. Astúries, 4, actualment alberga una botiga de roba en planta baixa i un estudi al primer pis. Tot i no estar actualment catalogat, l’edifici presenta elements patrimonials rellevants, exteriorment com a part del conjunt del paisatge urbà del c/Astúries i interiorment com a lloc històric que va albergar part del passat industrial de Gràcia.

Conscient que la 4a proposta tampoc seduïa als veïns i afectats al no salvar Can Vallmitjana, el Govern Municipal congela el projecte a l’espera de les noves eleccions i la nova composició del consistori municipal. Una vegada superats els comicis, el grup de nous Consellers i Conselleres d’ERC-Gràcia ens vam conjurar per poder trobar una solució al conflicte urbanístic de Rambla de Prat. Els veïns havien deixat per escrit quines eren les demandes per tal d’acceptar la proposta de l’Ajuntmanent:

       1. Can Vallmitjana havia de conservar-se
       2. El plataner havia de conservar-se
       3. El Pati de l’escola no es podia envair
       4. L’alçada màxima dels habitatges socials havia de ser PB+1 amb profunditat màxima de 16m

És amb aquestes premisses que ERC va començar a treballar amb els seus assessors, el Regidor adscrit a Gràcia Max Zañartu, i la Regidora d’Urbanisme Maria Buhigas.

Partint de la 4a proposta del Govern Municipal, els punts 2 i 3 de les condicions dels veïns ja es satisfeien. El plataner es salvava de la tala, i els tècnics van constatar que no es veuria afectat lateralment per la construcció de la promoció pública d’habitatge. Respecte les arrels, els fonaments es podrien fer tècnicament allunyats de l’arbre, i respecte la copa, els plataners són arbres caducifolis resistents a les podes. N’hi ha 54.000 a Barcelona, molts que estan a prop d’habitatges, i alguns els trobem a les places de la Vila de Gràcia, amb branques que solen tocar els balcons. Per altra banda, el punt 4 s’acomplia en part, 16m de profunditat com a màxim. L’alçada de Planta Baixa+1 en l’edificació reduïa el número d’habitatges socials, PB +2 era una bona solució per fer 9 habitatges socials.

És així com ERC va abordar la resolució del punt 1 de les condicions de la Plataforma: Salvar Can Vallmitjana. Vam considerar que a Barcelona hi havia experiències de passatges que havien posat en valor el valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat. Vam creure, que realitzar un passatge per sota Can Vallmitjana permetria salvar-lo, tot obrint el Carrer de l’Angel i tirant endavant la promoció pública d’habitatge. Això requeriria l’expropiació de Can Vallmitjana, fet que permetria també obrir-lo al públic i convertir-lo en equipament.

Ara amb la proposta de convertir l’actual negoci de roba i taller en un equipament cultural, se’ns obre l’oportunitat de dignificar l’espai, de poder explicar la seva història i convertir-lo en un espai viu, de pas, dinàmic igual que un taller on les màquines no paren mai;  que funcioni com una pol d’atracció cultural i patrimonial del barri. Més enllà de mantenir unes parets o unes altres, caldrà recuperar l’esperit d’aquest lloc, perdut al llarg dels anys, però estem segurs que aquesta proposta pot aconseguir-ho.

A principis de 2020, els Regidors d’ERC Barcelona van llençar la mencionada proposta al Govern Municipal i el va convèncer. Mentrestant els consellers i conselleres d’ERC Gràcia van agendar una reunió amb els veïns afectats, malauradament cancel·lada per l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. Malauradament, tot i la voluntat dels i les conselleres d’ERC Gràcia la reunió no es va poder realitzar de manera digital, quedant en standby. Paral·lelament, la MPGM va quedar congelada a l’espera d’una millora de la situació sanitària. Malauradament mentrestant la proposta va ser filtrada a l’Independent de Gràcia, impedint que els i les veïnes afectades la poguessin sentir de primera mà.

Finalment, el passat dijous 11 de Juny es va poder organitzar una reunió amb afectats, govern i oposició per posar sobre la taula la 5a proposta per tirar endavant la promoció pública d’habitatge al Carrer de l’Angel. Érem totalment conscients que pels motius mencionats no s’havia pogut traslladar abans la proposta als i les veïnes, amb el handicap que aquesta havia arribat per una filtració a la premsa local. Som plenament conscients que les formes han sigut les que han pogut ser. Creiem fermament que el context de desconfinament, i el risc d’un possible rebrot, fan que ara sigui el moment oportú per tirar endavant una MPGM que dota el barri, per primera vegada en dècades, d’habitatge protegit.

Il·lustració 2: Proposta de Modificació del Pla General Metropolità. En lila, l’habitatge públicPel què fa al contingut de l’acord, el GM d’ERC i els seus Consellers i Conselleres estem plenament convençuts que és un bon acord: Tirem endavant la promoció pública d’habitatges, obrim el carrer de l’Angel mitjançant un passatge, salvem el plataner, i posem en valor Can Vallmitjana, obrint-lo al públic. Considerem, que tot i les dificultats derivades de la pandèmia, veïns afectats i oposició han pogut posar sobre la taula un projecte alternatiu, i han pogut debatre fins a 5 propostes de MPGM del Govern Municipal, la darrera impulsada per ERC.


Il·lustració 3: Proposta de Modificació del Pla General Metropolità
GRUP MUNICIPAL DE DISTRICTE
ESQUERRA REPUBLICANA DE GRÀCIA