Gràcia

Notícia

Cap esplai sense local

  • imatge de @notenimlocal

Matinada-Pòrtics i Espurna de Gràcia són dos esplais que des del 2014 compartien local al c/ Jaén 7, a la seu d'YMCA, gestionat per les Carmelites. Era un espai precari i més havent-hi de conviure-hi les dues agrupacions. El novembre del 2019 Carmelites els van anunciar que no renovaven el contracte de lloguer i que havien de deixar l'espai, provocant que aquests dos esplais es quedessin sense un lloc on poder guardar material, trobar-se, fer-hi reunions, etcètera. Malgrat que les entitats en tot moment van tenir voluntat dialogant i de mirar d'arribar a un acord, no van tenir cap opció d'obrir unes negociacions serioses, ja que l'orde es va tancar en banda. Amb la pandèmia i el posterior confinament, aquesta expulsió es va acabar endarrerint fins al 31 d'agost del 2020. A hores d'ara, ambdós esplais es troben sense un local on poder desenvolupar les seves activitats amb normalitat.

Cal recordar que l'ajuntament es va comprometre a trobar un espai definitiu des de ja fa temps. Només els va oferir l'espai de Tres Lliris, sense parlar amb el Casal Popular i sense poder ser aquesta una solució definitiva, ja que no és un local adequat per les entitats. A hores d'ara, els esplais han engegat una campanya exigint a l'ajuntament que trobi aquest espai que els han promès. Mentrestant, guarden el material al CP Tres Lliris i altres locals o domicilis particulars.

Les entitats d'educació en el lleure com els esplais o caus són generadors de comunitat, són espais que mantenen els barris vius i amb activitat, i més si es tracta de dues entitats amb dues-centes famílies i 50 monitors i monitores que en formen part. Deixar-los sense local no és només deixar-los sense un lloc on poder emmagatzemar material, és treure-hi un lloc de trobada per a l'equip de monitors on puguin fer reunions, acabar amb un espai de socialització per a infants del barri on fan llaços d'amistat i on es genera un sentit crític imprescindible avui en dia.

Cal urgentment que el districte trobi un local definitiu per a Matinada-Pòrtics i l'Espurna de Gràcia, un lloc adequat perquè puguin desenvolupar el seu dia a dia. Alhora, l'Ajuntament ha de garantir que situacions com aquesta no es tornin a produir mai més. Per això, el Jovent Republicà de Gràcia i ERC Gràcia, des del Grup Municipal, hem formulat les següents preguntes al govern del districte:

"Quines mesures pensa dur a terme el govern per a garantir a aquestes dues entitats un espai on poder desenvolupar les seves activitats a llarg termini? Quines accions ha dut a terme el districte fins ara per a evitar la pèrdua del seu anterior local? De quines eines disposa el districte per a evitar que més caus i esplais perdin els seus locals o se'ls pugui donar alternatives?"

Ara i sempre: CAP ESPLAI SENSE LOCAL

Gerard Goday i Barillas
Secretaria d'Acció Política, Sectorial i Formació