Gràcia

Notícia

Un inici de curs diferent

  • Pares i mares davant una escola del districte.

Aquest inici de curs ha estat marcat per la consciència, tot i la situació de pandèmia, que les escoles han de ser presencials. La presencialitat garanteix la qualitat i equitat educativa. 
Sense presencialitat la diversitat de situacions de l’entorn familiar fa que l’accés de totes les criatures a la formació no sigui equitatiu: diferències de connectivitat, diferències d’acompanyament familiar, diferències d’espai on poder-se concentrar, fan que en situació de confinament els resultats d’aprenentatge no puguin ser el mateix i això pugui contribuir a un increment de la bretxa educativa.

Amb les mesures acordades entre Educació i Salut, les escoles estan obertes i són segures. S’ha evidenciat en les setmanes de curs escolar que portem que l’escola no és transmissora, no és amplificadora ni actua com a focus. Les incidències que hi ha en algunes escoles són les mateixes que hi pot haver en el seu entorn immediat, en el seu barri.

L’estratègia de grups estables permet aïllar, amb seguretat, si és el cas que hi hagi alguna incidència. L’organització en grups estables, l’esglaonament d’entrades i sortides, l’accés per diferents portes, totes elles han estat estratègies des de cada centre per protegir els infants i tota la comunitat educativa de la millor forma possible.

L’increment de professionals en els centres educatius, els plans de millora de la qualitat educativa i de minorització de la bretxa digital, són les eines que permetran a les escoles fer un pas endavant en l’atenció a l’alumnat en aquests moments difícils.

El repte i la responsabilitat que ara tenim, amb la implicació de totes i tots, és estabilitzar el protocol de la gestió de casos, fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar contagis, i que així l’escola pugui concentrar tots els seus esforços en la seva acció educativa i pedagògica.

Els criteris d’interrelació als parcs i a les escoles són diferents, cal molta consciència per no perdre el que ara tenim. Infants i joves tenen un comportament excel·lent en l’entorn escolar, complint amb totes les recomanacions de prevenció.  Ajudem als infants a mantenir les precaucions també fora de l’escola i conscienciem adolescents i joves per tal que no es relaxin.

Siguem més conscients que mai, no abaixem la guàrdia, mantinguem les distàncies, portem sempre ben posada la mascareta, rentem-nos sovint les mans. Fem-ho per nosaltres, fem-ho per tota la comunitat. Ens en sortirem.

Núria Pi i Martínez

Consellera de Districte