Gràcia

Notícia

Recuperem l'esperit de barri: les propostes d'ERC Gràcia al proper Consell Plenari

Pel proper Consell Plenari el nostre grup insisteix en l’impuls al comerç de proximitat dels nostres barris, i més cara a la propera campanya de Nadal; continuem treballant per la pacificació i el guany de l’espai públic de prioritat vianant, i preguntem sobre els desnonaments ocorreguts al nostre districte.

ERC, amb el comerç de proximitat davant la campanya de Nadal
La campanya de Nadal serà decisiva per a la continuïtat de molts dels comerços de Gràcia greument afectats per a crisi de la Covid-19. Creiem que cal treballar amb els diferents eixos comercials aspectes fonamentals de la campanya de Nadal, com ara la celebració d’activitats als carrers i places de Gràcia.

Donat que cada any se celebra una jornada de comerç al carrer el segon diumenge de desembre, i és necessari promoure la celebració d’esdeveniments comercials en via pública, demanem que se celebri una jornada de comerç dins la propera campanya de Nadal, en tots i cadascun dels barris del Districte de Gràcia, i que es fixi aquesta descentralització per a futures campanyes singulars de comerç amb la finalitat de la dinamització d’aquest sector fortament castigat enguany per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, d’acord amb les associacions de comerciants i amb el pla de contingència que correspongui.

ERC, per un espai públic de prioritat vianant
La crisi sanitària de la Covid-19, també ha posat de manifest l’alta ocupació de l’espai públic. Així, des del primer moment el nostre grup va entendre que estàvem davant d’una oportunitat sense precedents de redistribuir l’ocupació d’aquest espai en favor del vianant amb l’objectiu de poder garantir la distància de seguretat sanitària, reduir els nivells de contaminació de l’aire i acústica, i alhora recuperar aquest espai pel vianant, mentre que fins ara era ocupat principalment pel vehicle privat. Calia aprofitar aquest moment per introduir canvis reals en el model de convivència i distribució de l’espai públic en favor de la qualitat de la vida dels seus habitants, per això plantejàvem abans d’estiu una sèrie de mesures que poguessin consolidar-se i esdevenir permanents.

En aquest sentit, demanàvem, per exemple, que els carrers del districte amb una secció inferior als 12 metres, passessin a ser de prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i veïnes en vehicle a casa seva. Tot i que la proposta va ser aprovada, finalment el Govern del Districte només va actuar en uns pocs carrers, i finalment s’han fixat de manera permanent només 6 carrers (o trams) com a itineraris segurs al Districte: Verdi (entre Travessera de Dalt i Sant Salvador), Carolines (entre Gran de Gràcia i av. Riera de Cassoles), Santa Àgata, Ros de Olano, Taxdirt (entre Pau Alsina i Sardenya) i Beat Almató. Així, han esdevingut carrers de prioritat per a vianants, que cal circular a 10 km/h i que està prohibit circular excepte serveis, bicicletes i accessos als aparcaments. No obstant, només s’ha instal·lat una senyalització vertical per a indicar-ho, essent insuficient ja que els vehicles que hi circulen continuen superant la velocitat establerta i no respecten la prohibició de circular, tret les exempcions que hi figuren. Així, demanem que s’instal·lin elements de reducció de la velocitat que facin efectiva la prioritat vianant.

ERC, pel dret a l’habitatge
L’habitatge és un dret però a Gràcia i a la ciutat l’accés a l’habitatge és un problema creixent, ja des d’abans de la crisi sanitària de la Covid-19. Ara, amb la crisi econòmica i social que se n’ha derivat, es preveu que el problema d’accés s’accentuï i un gran nombre de famílies i col·lectius entrin en situació de vulnerabilitat o vegin agreujada la que ja patien, fet que impedirà que puguin assumir el cost del seu habitatge i que hagin de buscar allotjaments alternatius, o bé, que hi hagi un augment significatiu de desnonaments. A més, recordem que les persones tenen dret no només a l'habitatge digne sinó a l'arrelament territorial, especialment en el cas d'infants i joves. És per això que demanem saber quantes persones han estat desnonades al districte de Gràcia d’ençà del final de l’estat d’alarma, quantes han estat reallotjades per part de l'Ajuntament i quants reallotjaments han estat al mateix districte o a zones properes i què té previst fer el districte per a garantir que les persones desnonades no perden l’arrelament als seus barris, especialment en els casos que involucren infants i joves.

Olga Hiraldo
Consellera Portaveu d'Esquerra Gràcia