Gràcia

Notícia

CRÒNICA REPUBLICANA DEL CONSELL PLENARI DE GRÀCIA DEL 4 DE MAIG DE 2021

Olga Hiraldo i Martí · Consellera portaveu d’Esquerra Republicana de Gràcia
Olga Hiraldo i Martí · Consellera portaveu d’Esquerra Republicana de Gràcia

Un altre Consell Plenari encara marcat per les restriccions degudes a la pandèmia. Un ple on les esquerres van fer front comú per no dilatar més la construcció de l’Institut Vallcarca, i on es va aprovar per unanimitat la proposta del nostre grup sobre la implementació del model de recollida selectiva de residus porta a porta i on es va qüestionar la gestió del govern en temes com la gestió de les subvencions que encara no han arribat a les entitats, com el Rebost Solidari, la tardança en la construcció del nou parc d’Anna Piferrer i en la substitució de la gespa del Nou Sardenya, la passivitat davant el proper enderroc de l’edifici Balet i Blay, el desplegament del Pla de motos o els itineraris segurs.
 
PROCÉS PARTICIPATIU DE LA CIUTADANIA ADOLESCENT DE BARCELONA
En aquest Plenari, vam comptar amb la presència d’uns joves de l’IES Vila de Gràcia i de l’Escola Gravi que van compartir la feina realitzada en el marc del procés participatiu de la ciutadania adolescent en explorar els interessos dels i les adolescents sobre els temes a treballar plantejats, en el cas de Gràcia, sobre l’espai públic.
 
RESPOSTA A L’INFORME DEL REGIDOR
El regidor va presentar el seu informe, on va recollir gran part dels temes que portàvem els diferents grups polítics al Plenari, com ara el Pla de Motos, la construcció de l’Institut Vallcarca o la pacificació de carrers.
 
Com a consellera portaveu, li demanava més autocrítica, menys titulars i més actuacions. Vam posar tres exemples d’actualitat com a mala gestió. No obstant, primer vam recordar que la repressió continua però nosaltres persistim, i recordàvem novament els presos i preses polítiques, els exiliats i exiliades i totes les persones represaliades; tornant a reivindicar que el conflicte polític s’ha de resoldre amb una llei d’amnistia i un referèndum d’autodeterminació.
 
Subvencions del Projecte Alimenta
Diverses entitats de Gràcia no han cobrat les subvencions concedides del projecte Alimenta, entre elles, el Rebost Solidari, l’Associació Joves Gitanos de Gràcia o l’església evangèlica del carrer Terol. Ens centràvem en el cas del Rebost Solidari, l’entitat que en poc menys d’un any des del seu naixement, ha tingut un creixement immens, i que està tenint greus problemes per continuar la seva tasca, degut a la tardança en el cobrament de les subvencions ordinàries i del projecte alimentari. Fa mesos que espera dues subvencions per un import de 32.000 euros (20.000€ de la subvenció ordinària del 2020, que estan esperant des del mes de novembre passat, i 12.000€ del programa Alimenta) i que tot i que ja les haurien d’haver cobrat encara no s’ha efectuat el pagament, i en el mateix ple, el govern dels Comuns va anunciar que es cobrarien entre juny i juliol d’aquest any. Recordem que l’economat social ofereix aliments a 4.000 persones usuàries derivades principalment dels serveis socials, cada 15 dies.
 
Substitució de la gespa del Nou Sardenya
Ens hauríem de remuntar a l’acord del nostre grup per als pressupostos del 2020, allà hi havia una partida on demanàvem la substitució de la gespa del Camp de l’Àliga i del Nou Sardenya i una nova instal·lació elèctrica per aquest camp, amb el compromís d’almenys iniciar aquestes actuacions al llarg del 2020. Vam entendre que per l’arribada de la crisi sanitària, fos complex fer-ho l’any passat, i, per exemple, la substitució de gespa del Camp de l’Àliga es farà en els propers mesos, però el que si que no tolerem és que no es realitzi aquest any el canvi de gespa del Nou Sardenya. La instal·lació elèctrica van tornar a ser inclosos en l’acord del 2021, en la partida de més de 2.6 M€ que s’ha destinat al districte per intervenció directa d’Esquerra republicana a Barcelona.
 
Fa uns dies celebràvem l’ascens del CE Europa a segona B, després de 27 anys, ha arribat el moment. Aquesta alegria ve acompanyada de la incertesa per si es podrà continuar jugant al camp amb l’estat actual. D’altra banda, també es produïa la sisena lesió greu degut al mal estat del terreny de joc. Un cadet de 15 anys es trencava el peroné. La seguretat dels jugadors i jugadores hauria de ser una prioritat pel govern de districte i de la ciutat, però els fets ens mostren el contrari.
 
Enderroc de Balet i Blay
Uns pocs dies abans del Consell Plenari, ens alertava la visita d’una casa d’enderrocs a l’edifici de Balet i Blay, l’edifici on el 1945 es creava el primer llargmetratge d’animació a color d’Europa, el Garbancito de la Mancha. Un espai que des del Grup d’Estudis del Coll-Vallcarca, i també des del nostre grup, s’ha reivindicat la seva adquisició per a esdevenir un equipament cultural pel barri, alhora que també es demanava la seva protecció. Doncs sembla que el govern del Districte no només no ha fet cap actuació en aquest sentit, sinó que a concedit una llicència d’enderroc i nova construcció, permeten la pèrdua d’una part de patrimoni cultural i industrial del Coll.
 
INFORME “L’ATENCIÓ SOCIAL, PRIORITAT PER FER FRONT A LA COVID. INFORME D’ACTUACIONS A GRÀCIA”
Se’ns va presentar l’informe d’actuacions a Gràcia durant el primer any de pandèmia, que recollia que 1 de cada 3 persones ha fet ús dels serveis socials per primera vegada i que 2 de cada 3 són dones. A Gràcia s’ha realitzat una mitjana de 517 atencions setmanals i el nombre d’ajuts en alimentació s’ha multiplicat per cinc. Un informe breu, amb dades, però amb manca d’informació d’aspectes que creiem importants, com ara la violència masclista, l’acompanyament emocional o el creixent sensellarisme al nostre districte. Demanarem més informació al respecte.
 
PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LES MEDALLES D’HONOR DE BARCELONA PER A L’ANY 2021, A VÍCTOR NUBLA, A TÍTOL PÒSTUM, I AL CLUB D’ESCACS TRES PEONS
El nostre grup va aprovar favorablement atorgar les Medalles d’honor d’enguany a Víctor Nubla, una peça clau per entendre la riquesa i complexitat cultural de la Vila de Gràcia, i al club Tres Peons, un club referent a la Vila de Gràcia amb una gran implicació en formació que es va fundar fa 50 anys.
 
ERC, PER UNA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MÉS EFECTIVA
Les ciutats són les responsables de prop del 70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a escala mundial, derivades del consum d’energia associat a la seva activitat. És urgent que la reducció d’aquestes emissions s’abordi des de tots els sectors, també des del sector dels residus, i més en el context d’emergència climàtica en el que ens trobem.
 
Una de les accions és el desplegament de sistemes individualitzats de recollida de residus domèstics i comercials de la ciutat amb l'objectiu d'arribar al 55% de recollida selectiva a l'any 2025, al 60% l’any 2030 i al 65% en el 2035, per a complir els objectius mediambientals fixats per la Unió Europea. Amb el porta a porta s’aconsegueix millorar el resultat de recollida selectiva, arribant a resultats d’entre el 60 i el 80%. Actualment, a Barcelona, aquest índex se situa en un 38.8%.
 
El model porta a porta de Barcelona es caracteritza per ser un model que neix del barri i per al barri. En cada un dels casos, s’analitza la dimensió urbanística i social per definir un model eficient. Aquesta recollida selectiva consisteix en lliurar els residus ben separats davant la porta de casa seguint un calendari preestablert per a totes les fraccions domèstiques (resta, orgànica, vidre, envasos i paper i cartró) o només la recollida d'algunes fraccions i mantenir alguns contenidors a la via pública.
 
Algunes avantatges d’aquest sistema de recollida: millorar la qualitat dels carrers per la retirada de part o tots els contenidors, fomentar la separació dels residus en origen i la corresponsabilització de la seva gestió, fomentar una millora de la recollida selectiva d’altres residus com els voluminosos, evitar l’anonimat en el lliurament dels residus, fet que permet una fiscalitat personalitzada (lliurar els residus de forma individualitzada i personalitzada permet aplicar bonificacions a la taxa a aquells que participen correctament i aplicar mesures de control a aquells que no participen correctament), reduir el cost d’entrada de residus a l’abocador (fracció resta) i augmentar els ingressos pel retorn dels reciclables, millora l'espai públic i la qualitat del medi.
 
La recollida selectiva porta a porta s’anirà implementant a tota la ciutat fins el 2025, anem tard però ens alegrem que la nostra proposició sobre la constitució d’una Taula de treball per valorar la implementació del porta a porta al barri del Coll, o als barris o zones més adients del districte de Gràcia, s’hagi aprovat per unanimitat, és un pas endavant. No voldríem ser el darrer districte en implementar-ho, quan és constant les queixes de veïns i veïnes sobre la recollida de residus i creiem que, en part, es podrien resoldre amb aquest canvi de model.
 
ERC, PER LA CONSTRUCIIÓ DEL NOU PARC D’ANNA PIFERRER
El nostre grup sempre ha defensat que és imprescindible que hi hagi un institut al barri de Vallcarca i Els Penitents, però també ho és tenir espais verds. De fet, al 2020, també en l’acord de pressupostos del nostre grup amb el govern municipal, incloíem la construcció del nou parc d’Anna Piferrer. No ens podem permetre desmantellar els jardins Comas i Llaberia per a la construcció de l’institut, sense garantir que els veïns i veïnes tinguin un espai verd per gaudir. No obstant, el govern del Districte el va rebutjar, al·legant que no hi havia prou marge temporal per a complir-ho (està previst que la construcció de l’institut s’hi iniciï a inicis del 2022). Si ara no tenen temps, no serà perquè no portem mesos avisant...
 
ERC, PER UN MILLOR DESPLEGAMENT DEL PLA DE MOTOS
El mateix Regidor apuntava al seu informe que el Pla de Motos al barri de La Vila de Gràcia que ja es troba en la meitat de desenvolupament, obviant que s’iniciava el febrer de l’any passat i es preveia una durada de 18 mesos per a implementar-lo totalment. També va fer èmfasi en la tramitació de 6.700 denúncies des de la seva posada en marxa, fet que afirmava que havia permès una millora en l’alliberament de les voreres de motos, però tornava a obviar l’eficiència dubtosa del pla, constatada en passejar per zones on ja s’ha implementat i encara està ple de motos en voreres aparcades incorrectament i de manera sistemàtica.
 
Per aquest motiu presentàvem un prec demanant que s’informi periòdicament als grups municipals sobre el desplegament del pla per tal de comprovar mitjançant dades objectives si aquest està tenint l’efectivitat prevista. Així, demanem que s’informi del nombre de denúncies que s’han posat en cada una de les zones, el nombre de places d’aparcament eliminades en carrers de prioritat per a vianants amb plataforma única, i una valoració sobre el nivell d'acompliment dels objectius previstos així com, si s’escau, de propostes de millora per el desplegament en les següents zones.
 
El prec va ser acceptat pel Govern de Districte.
 
 
ERC, AMB ELS ITINERARIS SEGURS
L’octubre de 2020 el govern anunciava que 6 carrers (o tram, en algun cas) esdevenien itineraris segurs: Verdi (entre Travessera de Dalt i Sant Salvador), Carolines (entre Gran de Gràcia i av. Riera de Cassoles), Santa Àgata, Ros de Olano, Taxdirt (entre Pau Alsina i Sardenya) i Beat Almató. Ja tenien el titular, però a la pràctica pocs canvis hi havia. Per això al Plenari del desembre de 2020, presentàvem un prec demanant que s’apliquessin les mesures necessàries per a garantir que realment aquests itineraris fossin de prioritat vianant, tals com elements de reducció de velocitat, però el conseller portaveu dels Comuns va reconèixer que encara no s’havia realitzat cap actuació al respecte. Esperem que ben aviat tinguem els resultats d’aquest compromís per part de govern, i realment aquests carrers siguin itineraris segurs.
 
Olga Hiraldo i Martí
Consellera portaveu d’Esquerra Republicana de Gràcia