Gràcia

Notícia

CiU i PP voten en contra de respectar les proposicions dels Districtes

  • CiU_PPjunts_fonsblanc

El passat 19 d'octubre el grup municipal d'Unitat per Barcelona (ERC + RCat + Dcat) va presentar a la Comissió de Presidència i Règim Interior una proposició en què s'acordava respectar les decisions que emanen dels Consells Plenaris de Districte, donar compliment dels acords/declaracions de grup presentades pels diferents grups polítics durant aquest mandat municipal i aprovades per la majoria dels Plenaris dels Consells de Districte, donar compliment a aquest acord ja en les iniciatives aprovades en els Consells Plenaris de Districte duts a terme la primera setmana d'octubre de 2011 i fer arribar aquest acord a tot els membres dels Consells Plenaris dels Districtes de la nostra ciutat.

La proposició malauradament no va ser aprovada per culpa dels vots en contra de CiU i PP, fent tàndem, de manera que totes les proposicions aprovades als Consells Plenaris dels Districtes, malgrat que fins i tot poden estar aprovades per unanimitat, no tenen perquè ser aprovades, respectades i dutes a terme per l'Ajuntament de Barcelona. Així doncs, per exemple, la proposició que va presentar el nostre grup al districte de Gràcia el darrer Plenari, demanant la priorització de la construcció de les escoles bressol dels carrers Jaén i Neptú (frenada per l'actual Govern de la ciutat) i dels equipaments previstos a aquests espais, i sol·licitant cobertura a famílies que ja tenien places assignades a aquestes escoles, podria no traduir-se en fets perquè CiU i PP no van aprovar l'acord de donar compliment a les proposicions i acords que provenen dels Districtes.

D'això se'n deriva que el màxim òrgan de representació dels ciutadans, i també al qual tenen un accés més directe, pot estar fent una feina tan sols figurativa, inútil, sense fets, pels quals treballen totes les persones del Districte, des dels Consellers i Conselleres, fins als treballadors, passant pels ciutadans i ciutadanes que s'hi dirigeixen demanant ajuda o suport.

Sobta tot plegat, quan podem recordar encara un article de Carles Agustí, portaveu de CiU la passada legislatura, en el qual denunciava l'incompliment dels acords de l'Ajuntament com un atac a la democràcia.