Gràcia

Notícia

Les propostes es presenten al plenari del dia 5 d'octubre a l'Ajuntament de Gràcia

Els barris de Gràcia
Els barris de Gràcia
Al proper Plenari de l'Ajuntament de Gràcia, el grup municipal d'ERC hi plantejarà les següents qüestions:

PREC AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
Vista la baixa rellevància i participació als debats sobre els anomenats Plans Estratègics, que aquests no es presentin als Consells de Barri.

PREGUNTA AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
Quina difusió ha fet el districte de Gràcia i quanta gent s’ha beneficiat, en tot el Districte i per centres, de la proposta d’ERC per tal que els aturats tinguessin accés gratuït a activitats dels centres cívics i els centres esportius municipals que es va aprovar al plenari de març de 2009 de l’Ajuntament de Barcelona?