Gràcia

Acte referèndum plaça del Diamant 19 de setembre del 2017