Gràcia

Notícia

L'Institut de Jardineria, a Gràcia

Article de la consellera del Districte de Gràcia Núria Pi sobre la proposició del Grup Municipal d'ERC al Plenari del 2 de desembre
El consell plenari del Districte de Gràcia va aprovar a proposta d’ERC, amb dotze vots favorables i cinc abstencions, que s’insti per mitjà de l’Ajuntament de Barcelona al Consorci d’Educació de Barcelona a obrir l’Institut de Jardineria i serveis forestals de Barcelona, en la ubicació més propera possible a la zona boscosa del Parc Güell, de manera que la docència es dués a terme entre l’edifici físic i els espais que s’habilitin en la zona boscosa i enjardinada del parc.
 
Un dels principals problemes existents a la ciutat és l’alt percentatge d’atur que pateixen especialment dos col·lectius, persones aturades de llarga durada i persones joves. Segons estudis i dades oficials les persones graduades en formació professional tenen una inserció laboral major que la població amb altres nivells o tipus de formació: les persones graduades de grau superior que busquen feina es situen en un 14,90% i les persones graduades de grau mitjà que busquen feina es situen en un 13,03%.
 
A la ciutat de Barcelona, i a tota la seva àrea metropolitana, hi ha un munt de parcs, jardins públics i privats, zones forestals, instal·lacions esportives de gespa etc que requereixen planificació, atenció i manteniment. La oferta formativa per a professionals d’aquest sector (tant cicles formatius com formació ocupacional i continuada) és molt minsa en la ciutat i la seva àrea d’influència. Cal un altre institut per donar resposta tant a les persones que volen dedicar-se a aquesta professió i preparar-se adequadament, com a les empreses, serveis municipals i instal·lacions que  requereixen d’aquests professionals.
 
El nostre districte té una situació estratègica privilegiada, limítrof amb el Parc Güell, pel que fa als barris de Vallcarca-Penitents, El Coll i La Salut. Això comportarà  beneficis clars per al nostre districte:

  • Oferta formativa postobligatòria, que òbviament també serà utilitzada també per persones residents a la resta de la ciutat i en municipis veïns.
  •  
  • Revitalització econòmica del barri en què s’ubiqui. Actualment una de cada quatre persones que estudien formació professional té més de 25 anys. Aquestes persones transitarien pel barri i incrementarien l’activitat comercial i de restauració.
  •  
  • Increment de l’ús dels busos de la zona, en particular permetria ampliar la freqüència del bus barri corresponent, cosa que milloraria la comunicació i l’accessibilitat per a tot el veïnat.
  •  
  • Millora de l’estat de manteniment i conservació de la zona boscosa del parc Güell, per l’activitat docent que s’hi durà a terme.
 
No entenc, encara que respecto, l’abstenció de Barcelona en Comú. En el plenari de 4 de març de 2014, conegut ja el tancament definitiu de l’Institut Pere Bosch i Gimpera, el nostre grup municipal va presentar una proposició per donar una solució de continuïtat i la resposta d’ICV-EUiA va ser que “el seu grup creu que cal anar més enllà del que planteja la proposició, però que volen acompanyar i donar suport a totes les iniciatives que vagin en la direcció d’oferir respostes positives a la manca de places públiques a la zona nord.

Remarca que l’Ajuntament de Barcelona té superàvit, i que no accepten que se’ls torni a dir que els centres educatius són competència de la Generalitat. En aquest sentit, opina que el que cal és tenir voluntat política.” On queden aquelles paraules? Eren només una gesticulació política? Ara que governen, ja no cal anar més enllà? no cal donar suport a les iniciatives que ofereixen respostes positives a la manca de places públiques a la zona nord? En definitiva, no cal tenir voluntat política?