Santa Coloma de Gramenet

L'Ajuntament sempre obert - Gemma Español

L’ajuntament és la casa del poble i l’administració més propera a la ciutadania. En aquest moments, la principal porta d’entrada és l’Oficina d’informació i Atenció Ciutadana (OIAC), donant els serveis d’informació general de la ciutat, de gestions i tramitacions, tan necessàries i importants com les relacionades amb el padró, accés a ajuts de serveis socials, recursos administratius, sol·licituds de llicències, permisos, autoritzacions… Actualment, l’OIAC està col·lapsada. Per ser atesa, cal demanar cita prèvia. Una mesura que hauria d’agilitzar i oferir més comoditat a la ciutadania, el cert és que quan aconsegueixes contactar-hi et donen cita d’entre 20 i 30 dies vista. Una situació que genera la desesperació de la ciutadania, pel circuit tant lent i tortuós que han de passar per a ser ateses, molt d’elles amb terminis administratius que han de complir i que veuen com la manca de resposta de l’administració se’ls caduquen els tràmits. La situació també té conseqüències als empleats públics, ja que són els que pateixen en primera persona, la desesperació de la ciutadania. Demanem al govern de la ciutat, noves contractacions per dotar de més recursos humans i telemàtics a l’OIAC, i així poder ampliar l’horari d’atenció totes les tardes, i adaptar-se millor als horaris de la ciutadania. També serà necessari, la implantació real de la finestreta única per a comerç i empreses, una aposta real i decidida a la digitalització de l’administració, per la implantació de tràmits telemàtics que no requereixin necessàriament la presencialitat, entre altres. Treballarem perquè l’ajuntament estigui sempre obert. Gemma Español i Cornet  Regidora d' ERC Gramenet  Link de la publicació de l' Ajuntament Informa aquí.   

Recuperem el centre de la vila

El Pla Especial de reforma interior (PERI) Santa Coloma Vella II és un projecte que fa anys que es troba aturat per diverses causes: fallida de la promotora, desacord entre propietàries i equip de govern, ocupacions, persones en risc d'exclusió social que hi malviuen... el projecte ha esdevingut un conflicte social i urbanístic al voltant d’uns edificis a mig construir, solars abandonats i un entorn d’habitatges degradats al cor de la nostra ciutat. Malgrat aquest escenari negatiu sembla que hi ha una oportunitat de recuperar el centre de la vila per als colomencs, la nostra voluntat més ferma és la de contribuir a la finalització del projecte, sempre intentant trobar una sortida individualitzada i digna per a les diferents persones afectades. Tenint en especial consideració tant a propietàries i llogateres com aquelles famílies amb menors o persones en risc d’exclusió social que viuen actualment a l'àmbit. Alhora, treballarem per a que la torre principal, que actualment és un esquelet, no es faci més alta. Però sobretot tenim l’oportunitat de transformar el centre de la vila i per això demanem la construcció d’un edifici singular i funcional integrat en un nou portal de ciutat situat entre la plaça de la vila i l’obertura del nou carrer. Un edifici que serveixi com a referent metropolità en eficiència i sostenibilitat, integrat a l’entorn mitjançant formes orgàniques i coberta verda en un entorn amb abundant verd i aigua. Un projecte que s’hauria de completar amb la pacificació de la totalitat de l’illa veïnal, tenint com a referent la priorització peatonal del passeig Mossèn Jaume Gordi i la humanització de tot el barri. Sam Nuñez i Amela  Regidor d' Esquerra Republicana 

Ajuntament Informa Maig 2020

El pacte que Santa Coloma exigeix

Una situació excepcional com la causada per la pandèmia de Covid-19 en el teixit econòmic i social de Santa Coloma de Gramenet exigeix una resposta política excepcional. Des d'Esquerra Republicana estem disposats a treballar perquè la sortida de la crisi es faci en una taula amb tots els partits i entitats. Una nova forma de governar per afrontar la sortida de la crisi i també per dissenyar la nova ciutat que volem després d'aquesta etapa, més resilient, més sostenible, més habitable, en definitiva una ciutat millor. Començar per treballar una taula (o unes taules) que aprofitin els actius (el talent, l'experiència i l'expertesa) de tothom per superar la pandèmia de l'única manera possible: aprofitant tots els recursos de la ciutat. No només del govern, no només de l'Ajuntament. En una situació excepcional, calen fets, gestos polítics excepcionals per part de tothom, caldrà una política més ambiciosa que compti amb tothom. És per això que hem estés la mà a l'alcaldessa de manera sincera per poder construir entre tots la ciutat post-Covid-19 sense renunciar als nostres ideals que són alhora perfectament plantejables, una ciutat amb valors republicans. Una ciutat que, tard o d'hora, haurà d'aixecar-se i guarir-se les ferides. I això no ho podem fer només des de la política. Per això és necessari que ens asseguem amb el conjunt d'actors socials i econòmics per pactar els principals eixos d'actuació municipal per a la nova era. Comencem al més aviat possible a treballar; a dibuixar, braç a braç, els fonaments de la ciutat que vindrà. Fem-ho. Fem-ho tots. Fem-ho ara. I fem-ho en la mateixa direcció. Només així ho farem bé. Sam Núñez Portaveu Esquerra Republicana

La prioritat: ampliar el parc públic d'habitatges

Article d'opinio - Ajuntament informa febrer 2020 Que l'Ajuntament no disposa d'un parc públic d'habitatge per a lloguer social que cobreixi les necessitats de la ciutadania no és cap secret i, què ha fet el govern del PSC des del 2015? No només no han fet res sinó que han deixat escapar una oportunitat, una eina que la Generalitat va posar a disposició dels ajuntaments per tal que aquests poguessin comprar pisos en mans dels bancs abans que aquests els venguessin a fons voltors. Aquesta mesura hauria permès ampliar substancialment els pisos públics. Durant aquests anys no es van donar d'alta al sistema de la Generalitat ni tampoc s'ha interessat per aquesta mesura. Però tampoc està aplicant el programa, també de la Generalitat, del 40/60 en què permet llogar un habitatge al mercat privat de lloguer per reallotjar persones quan l'Ajuntament no disposa de cap alternativa de reallotjament. En aquest cas, la Generalitat assumeix el 60% del cost de lloguer i l'Ajuntament el 40% restant. Davant d'aquesta situació i per evitar la inacció per part del govern de la ciutat, Esquerra Republicana vam presentar una moció que persegueix ampliar el parc públic de forma urgent aprofitant totes les eines que tenen a disposició. Una moció aprovada per a tots els partits i que té com a objectiu millorar l'aprofitament d'oportunitats per ampliar el parc sense necessitat de construir i hipotecar el sòl públic, alhora d'utilitzar totes les eines que altres administracions com la Generalitat posen a l'abast dels municipis per donar resposta a les necessitats de les Taules d'emergències. Gemma Espanyol Regidora Esquerra Republicana

Ajuntament Informa Desembre

Habitatge públic, Mirada de futur

L'accés a l'habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat social. La diferència existent entre l'evolució de les rendes i el cost d'accés a l'habitatge impacta sobre les persones i famílies amb menor capacitat econòmica i el jovent. Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques tendents a incrementar el parc d'habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que trobem mecanismes que permetin garantir l'accés a l'habitatge per a part de la ciutadania, especialment amb caràcter d'habitatge social mitjançant l'ús de tots aquells actius immobiliaris procedent del rescat bancari. Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per a resoldre les urgents necessitats en matèria d'habitatge de la ciutadania des d'Esquerra Republicana es va donar suport a la iniciativa presentada per la Pahv Gramenet i treballem des de tots els àmbits per assegurar el retorn social del rescat bancari, així com la creació d’un cens d'habitatges buits a la ciutat i l’augment de les partides pressupostàries per adquirir pisos en el format de tempteig i retracte. A Santa Coloma de Gramenet cal exigir al govern municipal polítiques públiques en matèria d'habitatge i que aquestes polítiques tinguin un reflex en els pressupostos municipals i es pugui ampliar, de forma progressiva i sostinguda en el temps, el parc públic d'habitatge de lloguer. Ja sigui fent construcció de noves promocions o mitjançant fórmules com el tempteig i retracte o l'habitatge en cessió d’ús. Sam Nuñez i Amela Portaveu Grup Municipal Esquerra Republicana

Cal Coronel

El futur de Cal Coronel i solucions per Catalunya

L'enderroc d'urgència de Cal Coronel que realitza el govern socialista ens genera el dubte de si s'està gestionant correctament el patrimoni de la ciutat, cal replantejar-se els usos d'aquests edificis singulars i preservar tot el patrimoni històric, quants "Cal Coronel" hi ha a Santa Coloma esperant al fet que quedin en runes sense que es faci res per solucionar-ho? Seguint amb l'actualitat, l'independentisme ha guanyat les eleccions a Catalunya, ho hem tornat a fer! A nosaltres sempre ens trobaran asseguts a la taula per trobar una solució al conflicte, una solució que ha de passar per l'amnistia de les persones encausades pel procés i treballar per aconseguir la celebració d'un referèndum d'autodeterminació acordat que permeti al conjunt de la ciutadania de Catalunya decidir lliurement el seu futur, donar veu als independentistes i als unionistes, a TOTS. I aprofito per fer als colomencs una pregunta molt sincera, si la solució no és un acte democràtic com un referèndum, quina és la solució? Tancar a la presó a tots aquells que volem viure en una república? Exiliar a tots aquells que volen una república per garantir els drets bàsics com el de l'habitatge, l'educació o la sanitat? Aplicar la brutal repressió a tots aquells joves que busquen un futur millor? Quina és la solució si no és un referèndum acordat? Sam Núñez Portaveu Grup Municipal Esquerra Republicana (Article publicat a L'Ajuntament Informa 15 nov 2019)